eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/24097 20190623 23.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør - Forespørsel om innsyn *****   her
2019/28632 20190623 23.06.2019 Inngående brev AVTALE OM LÆREPLASS - ROBIN GJENGEDAL TORGERSEN *****   her
2019/28638 20190623 23.06.2019 Inngående brev BREV ANG. KOMBINASJONSFORSØK Strand kommune   her
2019/28614 20190621 21.06.2019 Inngående brev 2019 - Jakt på kystsel - Martin Lærdal Martin Lærdal   her
2019/24573 20190621 21.06.2019 Inngående brev Oppdatert videomateriale av forestillingen INGEN ER HOMO I 2.DIVISJON Live - Andreas Kvisgaard   her
2019/23059 20190621 21.06.2019 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 80 bnr 7 - dispensasjon - oppføring av sjøhus, bevaringsområde i Rekefjord øst - søknad Museumstavanger - Edgar Wroblewski   her
2019/27557 20190621 21.06.2019 Inngående brev Kart over ønsket plassering av steingard Vigrestadbygg - Ingelin Aarsland   her
2019/28608 20190621 21.06.2019 Inngående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FREDNING Terje Landmark   her
2019/27579 20190621 21.06.2019 Inngående brev Sola kommune - detaljplan for gang og sykkelveg langs Fv 379 Vigdelsvegen fra Hellestø til Ølberg Havneveg - Uttale til melding om oppstart - kopi av brev til kommunen STATENS VEGVESEN   her
2019/28550 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
2019/28657 20190621 21.06.2019 Inngående brev Tysvær kommune  - Detaljplan med  planendringer for Tysvær vindkraftverk   - Høring av søknader om endret detaljplan, endret tidspunkt for idriftsettelse og godkjenning av MTA for nettilknytningen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/28552 20190621 21.06.2019 Inngående brev STØTTE TIL ALLMENT KULTURARBEID - TURNE MED STAVANGER KLAVERKVARTETT - rapport og regnskap Jan Gunnar Sørbø   her
2019/28657 20190621 21.06.2019 Inngående brev Tysvær kommune - Detaljplan med planendringer for Tysvær vindkraftverk - Høring av søknader om endret detaljplan, endret tidspunkt for idriftsettelse og godkjenning av MTA for nettilknytningen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/20340 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 59 bnr 2025 - Byfjordparken 17 - endring av fasade - nabovarsel RAMP AS   her
2019/28558 20190621 21.06.2019 Inngående brev Haugaland Industri - eiermøte 2019 - Protokoll og vedtekter - Generalforsamling AS Haugaland Industri   her
2019/28559 20190621 21.06.2019 Inngående brev Rapport og regnskap for Fengselsreisen 2017 Jorunn Hodne   her
2019/25782 20190621 21.06.2019 Inngående brev DRIFTS- OG TILTAKSSTØTTE 2019 - NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND - Tilleggsinformasjon NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND   her
2019/28562 20190621 21.06.2019 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 47 bnr 719 mfl -  Detaljregulering - småbåtanlegg i Eidebukta - 20190003 KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS   her
2019/28562 20190621 21.06.2019 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 47 bnr 719 mfl - Detaljregulering - småbåtanlegg i Eidebukta - 20190003 KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS   her
2019/29032 20190621 21.06.2019 Inngående brev Meldeskjema - godkjenning ny lærebedrift - IKT servicefag - Level Digital OKSS salg/service   her
2019/24626 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stavanger kommune - reguleringsplan - Nore Sunde B3 - Plan 2697 - uttale Fylkesmannen i Rogaland   her
2019/24626 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stavanger kommune - reguleringsplan - Nore Sunde B3 - Plan 2697 - uttale Fylkesmannen i Rogaland   her
2019/27213 20190621 21.06.2019 Inngående brev Korrigering siste arbeidsdag Jan Harald Damsgård   her
2019/28569 20190621 21.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/28570 20190621 21.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/28571 20190621 21.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/28555 20190621 21.06.2019 Inngående brev KARMØYGATA 75 Gnr.35 Bnr.1120 HAUGESUND KOMMUNE - KJØP AV EIENDOM FORESPØRSEL Christiane Miljeteig   her
2019/24496 20190621 21.06.2019 Inngående brev Kvalifikasjonsanmodning -Dynamisk innkjøpsordning - Rådgivende ingeniør bygg (RIB) *****   her
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om terminalbriller Eva S. Øvrebø   her
2019/28584 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om 10% redusert stilling for skoleåret 2019/2020 Marit Rydningen   her
2019/28588 20190621 21.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/28594 20190621 21.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/28597 20190621 21.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/27031 20190621 21.06.2019 Inngående brev Avtale om rettar og honrar knytta til manus for framsyninga dei reisande Uis - Anna Stråtveit Songe-Møller   her
2019/28432 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på sprøsmål om takster i fv. 45 Gjesdal og innkrevingsperiode Kjetil Dragesæt   her
2019/28428 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar oppseiing av stilling *****   her
2019/28460 20190621 21.06.2019 Utgående brev Fartøyvern 2019 - Gamle Skudenes LNJT. Prosjektnummer: 52410010. Melding om utbetaling M. Storesund Rederi AS   her
2019/26762 20190621 21.06.2019 Utgående brev Finnøy kommune - gnr 23 bnr 1 - dispensasjon - erstatningsnaust med brygge - Spannevegen 10 - uttalelse fra fylkesrådmannen vedrørende automatisk freda kulturminner FINNØY KOMMUNE   her
2019/28487 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om hel undervisningsstilling *****   her
2019/28491 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om undervisningsstilling *****   her
2019/26762 20190621 21.06.2019 Utgående brev Finnøy kommune - gnr 23 bnr 1 - dispensasjon - erstatningsnaust med brygge - Spannevegen 10 - Uttalelse FINNØY KOMMUNE   her
2019/26998 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar - SØKNAD ETTERUTDANNING HR (Human Resource Management) Linda Næss   her
2019/28364 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oversendelse av signert arbeidsavtale *****   her
2019/28383 20190621 21.06.2019 Utgående brev Resultat av kompetanseforhandlinger HTA 4.2.4 våren 2019 *****   her
2019/26024 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vurdering av kostnadsoverslag for tannbehandling - ***** ***** ***** ***** ***** NAV HAUGESUND   her
2019/28363 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat Elisabeth Revheim Elisabeth Revheim   her
2019/25972 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vurdering av kostnadsoverslag for tannbehandling ***** ***** ***** ***** NAV TYSVÆR   her
2019/26045 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vurdering av kostnadsoverslag for tannbehandling - ***** ********** ***** ***** NAV TYSVÆR   her
2019/28418 20190621 21.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Lena Cathrin Johansen Lena Cathrin Johansen   her
2019/26052 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vurdering av kostnadsoverslag for tannbehandling - ***** ***** ***** ***** ***** NAV HAUGESUND   her
2019/25945 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vurdering av kostnadsoverslag for tannbehandling - ***** ***** ***** ***** NAV TYSVÆR   her
2019/28425 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oversendelse av signert arbeidsavtale *****   her
2019/27249 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vurdering av kostnadsoverslag for tannbehandling - ***** ***** ***** ***** ***** NAV HAUGESUND   her
2019/24496 20190621 21.06.2019 Inngående brev Kvalifikasjonsanmodning -Dynamisk innkjøpsordning - Rådgivende ingeniør bygg (RIB) *****   her
2019/28276 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tillatelse til å jakte havert i Rogaland i 2019 Logi Freyr Einarsson   her
2019/28504 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tillatelse til å jakte havert i Rogaland i 2019 Bjarte Bjelkarøy   her
2019/28505 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tillatelse til å jakte havert i Rogaland i 2019 Espen Myklebust   her
2019/28506 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tillatelse til å jakte havert i Rogaland i 2019 Ulf Emil Svensen   her
2019/24496 20190621 21.06.2019 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Frist for innlevering *****   her
2019/28516 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vedtak om videregående opplæring for voksne ***** ***** ***** *****   her
2019/28514 20190621 21.06.2019 Inngående brev Ny medlemsbedrift - Boys of Europe *****   her
2019/25125 20190621 21.06.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 114 bnr 238 - Nordre Eike - Dispensasjon - Fylling i sjø og oppgradering i område hvor nyere tids kulturminner er regulert til bevaring - uttale - kopi av brev til Karmøy kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/28937 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stavanger kommune - Detaljregulering Hillevågsveien 100 - vedtatt plan 2465P med vedlegg Stavanger kommune   her
2019/28514 20190621 21.06.2019 Utgående brev Godkjenning av ny opplæringsbedrift i Opplæringskontor for Salg og Service, Boys of Europe - nytt org nr. 972 737 534 OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA   her
2019/28944 20190621 21.06.2019 Inngående brev Ny medlemsbedrift - Elias Auto AS ROGALAND BILBRANSJES OPPLÆRINGSKONTOR AS   her
2019/28520 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vedtak om videregående opplæring for voksne - ny sluttkompetanse ***** ***** *****   her
2019/24496 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodningDynamisk innkjøpsordning - Rådgivende ingeniør bygg (RIB) Asplan Viak AS (Hovedenhet)   her
2019/24496 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodningDynamisk innkjøpsordning - Rådgivende ingeniør bygg (RIB) HR Prosjekt AS   her
2019/24496 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodningDynamisk innkjøpsordning - Rådgivende ingeniør bygg (RIB) Rambøll Norge AS (hovedenhet)   her
2019/28937 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stavanger kommune - Detaljregulering Hillevågsveien 100 - vedtatt plan 2465P Stavanger kommune   her
2019/26030 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vurdering av kostnadsoverslag for tannbehandling - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/26879 20190621 21.06.2019 Inngående brev Nytt innsynskrav i rammeavtale og gjeldene delegasjonsregelement for Statens vegvesen Torbjørn Reime   her
2019/28980 20190621 21.06.2019 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 13 bnr 1445 - Kirkegaten 13 - Søknad om tillatelse - Fasadeendring Eigersund kommune   her
2019/26679 20190621 21.06.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale og taushetserklæring Julianne Simonsen Bjordal   her
2019/28536 20190621 21.06.2019 Inngående brev Igangsettingstillatelse - Byggetrinn 5 - Rehabilitering Dalane videregående skole - gnr. 47 bnr. 443 - Rogaland fylkeskommune, Sjukehusveien 10 EIGERSUND KOMMUNE   her
2019/20527 20190621 21.06.2019 Inngående brev Hvor er Dere når det gjelder Åkrasanden? Arne Hovda   her
2019/20340 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stavanger kommune - varsel berørte - Vedtatt plan 2668. Detaljregulering for studentboligher Gosenmyrå. Stavanger kommune   her
2019/20527 20190621 21.06.2019 Inngående brev Hvor er Dere når det gjelder Åkrasanden? Arne Hovda   her
2019/24071 20190621 21.06.2019 Inngående brev Utbetaling av belønningsmidler 2019 - Rogaland fylkeskommune STATENS VEGVESEN   her
2019/24967 20190621 21.06.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 130 bnr 20 - Vikingstad - dispensasjon - Riving og nybygg av naust -Høringssvar - kopi av brev sendt Karmøy kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/28542 20190621 21.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/28543 20190621 21.06.2019 Utgående brev Godtgjørelse for arbeid med timeplan skoleåret 2019/2020 *****   her
2019/28544 20190621 21.06.2019 Inngående brev Haugesund kommune - Detaljplan 1784 - Norrøngata - lavblokker med felles parkeringskjeller - vedtatt plan Haugesund kommune   her
2019/28544 20190621 21.06.2019 Inngående brev Haugesund kommune - Detaljplan 1784 - Norrøngata - lavblokker med felles parkeringskjeller - vedtatt plan Haugesund kommune   her
2019/28547 20190621 21.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/28994 20190621 21.06.2019 Inngående brev Hå kommune - gnr 95 bnr 54 - dispensasjon - oppføring av nettstasjon - anmodning om uttalelse Hå kommune   her
2019/28984 20190621 21.06.2019 Inngående brev STAVANGER KOMMUNE - GNR.24, BNR.608 - DETALJREGULERING - GOSENMYRÅ - STUDENTBOLIGER - PLAN 2668 - vedtatt plan Stavanger kommune   her
2019/28988 20190621 21.06.2019 Inngående brev Finnøy kommune - gnr 62 bnr 2 og 11 - Ny nettstasjon og høyspent hengekabel - Nordheimsneset - kopi av brev til Finnøy Kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/20340 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stavanger kommune - varsel berørte - Vedtatt plan 2418. Reguleringsplan for Misjonsmarka sør. Eiganes og Våland bydel. Stavanger kommune   her
2019/28975 20190621 21.06.2019 Inngående brev STAVANGER KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - MISJONSMARKA SØR - plan 2418 - vedtatt plan Stavanger kommune   her
2019/27557 20190621 21.06.2019 Inngående brev Hå kommune - gnr 79 bnr 60 - steingard - kulturminne  - e-post Vigrestadbygg - Ingelin Aarsland   her
2019/27579 20190621 21.06.2019 Inngående brev Sola kommune - detaljplan for gang og sykkelveg langs Fv 379 Vigdelsvegen fra Hellestø til Ølberg Havneveg - Uttale til melding om oppstart - kopi av brev til kommunen STATENS VEGVESEN   her
2019/28957 20190621 21.06.2019 Inngående brev STAVANGER KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR LØKKEVEIEN 65-71 - offentlig ettersyn Stavanger kommune   her
2019/23444 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar oppseiing av stilling *****   her
2019/24150 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbod om vikariat 2019-2020 Sigrun Marie Torvestad   her
2019/26238 20190621 21.06.2019 Utgående brev Kvitsøy kommune - midlertidig/ provisorisk nettstasjon og i kanal av betong på bakken, på Krågøy - Forelegging av tiltak - uttalelse LYSE ELNETT AS v/Andrè Gjerde   her
2019/27873 20190621 21.06.2019 Utgående brev Undervisningsstilling - fellesfag Pål Kaldheim   her
2019/27908 20190621 21.06.2019 Utgående brev Undervisningsstilling fellesfag - vikariat Tove Kristin Bakken   her
2019/27971 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar - Søknad om 50% permisjon skoleåret 2019/2020 Hilde Synnøve Kolnes   her
2019/23090 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar - Søknad om permisjon for tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Rogaland for skoleåret 2019/2020 UTDANNINGSFORBUNDET ROGALAND   her