eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/49460 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilskudd til festival 2019 - Festival støtte SILK 2019 - Rapport og regnskap Silk-Skudeneshavn Internasjonale Litteratur-Og Kulturfestival   her
2019/49446 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2019 - Rapport HÅ KOMMUNE SKOLE- OG KULTURETAT   her
2019/49410 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2019 BOKN KOMMUNE   her
2019/49412 20191210 10.12.2019 Inngående brev TILSKUDD TIL FRILUFTSAKTIVITET - 2019 - UNG PÅ TUR ‑ tilrettelagte ungdomsturer - sluttrapport STAVANGER TURISTFORENING   her
2019/49520 20191210 10.12.2019 Inngående brev Suldal kommune - Kommuneplan 2020 - Rullering - Revidering av plan - Oppstartsmøte Suldal kommune   her
2019/49515 20191210 10.12.2019 Inngående brev Meldingsskjema - Ny faglig leder - Telekommunikasjonsfaget - Haugaland Kraft Fiber AS Odd Harald Sverdrupsen   her
2019/49412 20191210 10.12.2019 Inngående brev TILSKUDD TIL FRILUFTSAKTIVITET - 2019 -Tilrettelagt aktivitetsdager for skolegrupper - sluttrapport STAVANGER TURISTFORENING   her
2019/20840 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppmålingsarbeider - Sykehustomten - Kartforretning holdes den 30.09.19 Kluge - Olav Todnem / Kluge   her
2019/20840 20191210 10.12.2019 Inngående brev Matrikulering - Sykehustomten - Matrikkelbrev er tinglyst Kluge - Olav Todnem / Kluge   her
2019/20840 20191210 10.12.2019 Inngående brev Matrikulering - Sykehustomten - Skjøte Kluge - Olav Todnem / Kluge   her
2019/49420 20191210 10.12.2019 Inngående brev SOKNDAL KOMMUNE - DETALJREGULERING - FV44 PRESTBRU - BJÅNESBAKKEN - PLAN 2015002 - Melding om vedtak Sokndal kommune   her
2019/49423 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2020 SOKNDAL KOMMUNE   her
2019/49514 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 69 bnr 20 - Dispensasjon - Fradeling av tomt - Giljastølveien 2 - Høring av søknad Gjesdal kommune   her
2019/49511 20191210 10.12.2019 Inngående brev Trafikksikkerhetsmidler - 2020 - Time kommune - Søknad om tilskudd Time kommune   her
2019/45920 20191210 10.12.2019 Inngående brev Randaberg kommune - detaljregulering av Harestadvika og Skiftesvik småbåthavner - plan 2019003 - Varsel om oppstart av planarbeid Museumstavanger - Arkeologi   her
2019/27091 20191210 10.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2019 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet   her
2019/46291 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 51 bnr 678 - Dispensasjon - Oppføring av tilbygg - Innglassing av terasse - Tillatelse til tiltak - Kopi av brev til tiltakshaver Stavanger kommune   her
2019/33998 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppfølging av Ferde AS Samferdselsdepartementet   her
2019/21846 20191210 10.12.2019 Inngående brev Klepp kommune - gnr 1 bnr 483 - Reguleringsendring av plan for Haugabakka - Thore Ellingsens veg 10 - Høring av plan Klepp kommune   her
2019/49431 20191210 10.12.2019 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 96 bnr 1 - Eggjabø - Bygging av traktorvei - Søknad til uttale Hjelmeland kommune   her
2019/49434 20191210 10.12.2019 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev – Revidert nasjonalbudsjett 2019 – kap. 281 post 01 – Gjennomføring av tiltak for å øke rekrutteringen av menn til GLU 1–7 – HVL Kunnskapsdepartementet   her
2019/49435 20191210 10.12.2019 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev – Revidert nasjonalbudsjett 2019 - kap. 281 post 01 – Nettbasert matematikkurs for studiesøkende og elever i videregående skole som vil bli lærere – USN Kunnskapsdepartementet   her
2019/40759 20191210 10.12.2019 Inngående brev Leie- og serviceavtale - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS NORWAY AS - signert KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS NORWAY AS   her
2019/49437 20191210 10.12.2019 Inngående brev Time kommune - gnr 23 bnr 1 og 3 - Drenering - Søknad til uttale Time kommune   her
2019/49441 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 38 bnr 263 - Mudring i sjø - Tillatelse etter forurensingsloven ikke nødvendig - Kopi av brev til tiltakshaver FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/47928 20191210 10.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - renholdsoperatør 100% - Hniangte Hlawn Ceu Hlawn Ceu Hniang Te   her
2019/49215 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opplæringsavtale høst 2019 Kvaleberg industrier ***** ***** ALLSERVICE AS   her
2019/47899 20191210 10.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale- renholdsoperatør 100% - Anita Sørensen Anita Sørensen   her
2019/49215 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opplæringsavtale høst 2019 Lervig sykehjem ***** ***** LERVIG SYKEHJEM   her
2019/49215 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opplæringsavtale høst 2019 Kiwi Auglend avd 628 ***** ***** ***** NG KIWI ROGALAND AS AVD 628 AUGLENDSVEIEN   her
2019/27926 20191210 10.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale 44,5% vikar miljøarbeider Line Eik Line Eik   her
2019/49215 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opplæringsavtale høst 2019 Sandnes Pro-Service ***** ***** ***** SANDNES PRO-SERVICE AS   her
2019/49451 20191210 10.12.2019 Inngående brev Overføring av område- og anleggskonsesjoner fra Suldal Elverk KF til Haugaland Kraft Nett AS i forbindelse med integrering av Suldal Elverk KF i Haugaland Kraft AS - Kopi av brev til Haugaland Kraft Nett AS Norges Vassdrags- og Energidirektorat   her
2019/44668 20191210 10.12.2019 Inngående brev Støtte til kulturminnetiltak 2020 verneverdige bygg/anlegg Suldal kommune Gnr 92 Bnr 1 - Låve no 1 - Kostnadsoverslag Haugnett - Grete Holmboe   her
2019/48338 20191210 10.12.2019 Inngående brev Regnskap 'Me ser' Ingeborg Kvame Og Nils Viga Hausken   her
2019/49461 20191210 10.12.2019 Inngående brev Randaberg kommune - Reguleringsendring - Områderegulering Randaberg sentrum øst og detaljregulering Tarzanskogen barnehage - Melding om delegert vedtak - Kopi av brev til Statens Vegvesen Randaberg kommune   her
2019/49473 20191210 10.12.2019 Inngående brev Klepp kommune - Renovasjon - Informasjon om endring av ruter og tømmedager 2020 Klepp kommune   her
2019/47012 20191210 10.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale- ringevikar 2019-2020, miljøarbeider Margunn Evy Birkeland Mæhle Margunn E Birkeland Mæhle   her
2019/47912 20191210 10.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale- renholdsoperatør 100% - Corazon Umpad Egeland Corazon Umpad Egeland   her
2019/49215 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opplæringsavtale høst 2019 Kiwi Tananger avd 699 ***** ***** NG KIWI ROGALAND AS AVD 699 TANANGER   her
2019/47925 20191210 10.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale- renholder 100% - Negasi Berhane Araya Berhane Negasi Araya   her
2019/48655 20191210 10.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale m/taushetserklæring Ole Jone Eide   her
2019/37597 20191210 10.12.2019 Inngående brev HÅ KOMMUNE - GNR 10 BNR 5 - Forhåndsvarsel om mulig vedtak om retting av automatisk fredet kulturminne - Kopi av brev til grunneier Riksantikvaren   her
2019/45459 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Christian Bjellands gate - tilrettelegging for sykkeltrase - Tasta bydel - plan 2682 - Uttale FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/30842 20191210 10.12.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 15 bnr 465 og 2262 - Åkra kirkested - nybygg - kulturminne - dispensasjon - oversendelse av klage på vedtak Den Norske Kirke   her
2019/24986 20191210 10.12.2019 Utgående brev Delutbetaling av regionale utviklingsmidler 2018 til Superparken Tau: Flerbrukshall, bibliotek og uteområde - Prosjektnr. 1123/18 Strand kommune   her
2019/32235 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gjesdal kommune - ny hovedvannledning vest - Plan 201704 - uttale etter gjennomførte tilleggsregistreringer i Gjesdal kommune IVAR IKS   her
2019/37717 20191210 10.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Tilsagn på søknad om vannmiljøtiltaksmidler 2019, andre søknadsrunde - Renseparker gnr/bnr 4/2 Klepp kommune   her
2019/47676 20191210 10.12.2019 Utgående brev 2. gangs innkalling til drøftingsmøte og varsel om oppsigelse - Torgeir Skretting *****   her
2019/20451 20191210 10.12.2019 Utgående brev Invitasjon til deltakelse i forbindelse med opprettelse av innovasjonspris for studenter Klaus Mohn m.fl.   her
2019/47265 20191210 10.12.2019 Utgående brev Godkjenning av lærebedrift - Byggmakker Sørbø AS Ingvar Sjøthun   her
2019/44757 20191210 10.12.2019 Utgående brev Rennesøy kommune - gnr 43 bnr 109 - avkjørsel og forhold vedrørende vegeiendommen - Melding om vedtak Kristin Gundersen Lund m.fl.   her
2019/49116 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar - Allment kulturarbeid 2019 - Tilskuddsrunde 1 -BJØRNEN-en leken, sanselig og forunderlig forestilling om og med en bjørn - Rapport og regnskap Grethe Bekkevold   her
2019/48958 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som ingeniør - Tonje Karin Rio Tonje Karin Rio   her
2019/25890 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om fortsatt permisjon grunnet sykdom Asime Kama   her
2019/44761 20191210 10.12.2019 Utgående brev Rennesøy kommune - gnr 43 bnr 114 - Hekk på vegeiendommen - Melding om vedtak Sonja Ytreland m.fl.   her
2019/48979 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar - Allment kulturarbeid 2019 -tilskuddsrunde 1 -Ønske-salmen - Rapport og regnskap Ann-Kristin Sørvåg   her
2019/48745 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar - Allment kulturarbeid 2018 - tilskuddsrunde 1 -Klosterpop - Rapport og regnskap Oskar Nordbø   her
2019/47036 20191210 10.12.2019 Utgående brev Justert tilbud om stilling - Margot Brathole Margot Brathole   her
2019/35868 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat Annette Sivertsen   her
2019/31722 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som rådgiver (engasjement) *****   her
2019/48723 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilsagn VRI student-til-låns-prosjekt 671/19 - Grip Offshore AS: Elektrisk Manipulator for undervannsbruk GRIP OFFSHORE AS   her
2019/49101 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat av kompetanseforhandlinger HTA kap 4 § 4.2.4 Stine Prøysen Stine Prøysen   her
2019/46028 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat av kompetanseforhandlinger HTA kap 4 § 4.2.4 høst 2019 Ann Elise Vikingstad Ann Elise Vikingstad   her
2019/41105 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som saksbehandler Astrid Apalset Vassbø   her
2019/48292 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilsagn VRI student-til-låns-prosjekt 672/19 - Unitech Energy Research & Development Center AS: Solar Pilot #2 UNITECH ENERGY RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER AS   her
2019/49324 20191210 10.12.2019 Utgående brev Revidert tilbud om stilling Ole Fredrik Gulbrandsen   her
2019/49387 20191210 10.12.2019 Utgående brev Utbetaling - Driftstilskudd 2019 - AIR Sandnes SANDNES KOMMUNE   her
2019/46197 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat av kompetanseforhandlinger HTA kap 4 § 4.2.4 Høst 2019 Ingfrid Staupe Rossebø Ingfrid Staupe Rossebø   her
2019/46029 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat kompetanseforhandlinger HTA kap 4 § 4.2.4. Høst 2019 Øystein Gravdal Øystein Gravdal   her
2019/46036 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat kompetanseforhandlinger HTA kap 4 § 4.2.4 høst 2019 Martine H. Lyng Martine Holstad Lyng   her
2019/31079 20191210 10.12.2019 Utgående brev TIME KOMMUNE - DETALJREGULERINGSPLAN NY HOVEDVANNLEDNING VEST - PLAN 0504.00 - uttale etter gjennomførte tilleggregistreringer IVAR IKS   her
2019/47130 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilbud om forlengelse av vikariat - Steinar Eldøy Steinar Eldøy   her
2019/46220 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat kompetanseforhandlinger HTA kap 4 § 4.2.4. Høst 2019 May Kristin Skimmeland May Kristin Skimmeland   her
2019/46024 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat kompetanseforhandlinger i HTA kap 4 § 4.2.4 Høst 2019 -Kjetil R. Sturtzel Kjetil Richard Stürtzel   her
2019/46041 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat kompetanseforhandlinger i HTA kap. 4. § 4 høst 2019 Wenche Askeland Wenche Askeland   her
2019/47220 20191210 10.12.2019 Utgående brev Justert tilbud om stilling - Per Ove Særheim Per Ove Særheim   her
2019/49191 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar - Allment kulturarbeid 2018 - tilskuddsrunde 2 -Kunst i en smart by - Rapport og regnskap Art Republic   her
2019/49274 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar - Allment kulturarbeid 2019 - tilskuddsrunde 1 -Omne possibile - Kva er eit menneske? - Rapport og regnskap Lars Kolbein Haga   her
2019/37152 20191210 10.12.2019 Utgående brev Vest-Agder fylkeskommune - Søgne kommune - gnr 1 bnr 25 - Ny Hellesund - vedrørende klage Søralndsadvokatene v/Bentsen   her
2019/49423 20191210 10.12.2019 Utgående brev Kvitteringsepost for 2019/49423-1 SOKNDAL KOMMUNE   her
2019/48465 20191210 10.12.2019 Utgående brev Eigersund kommune - søknad om bygging av landbruksvei gnr 115 bnr 11 - uttalelse - Eigersund kommune   her
2019/46021 20191210 10.12.2019 Utgående brev Resultat kompetanseforhandlinger HTA kap 4 § 4.2.4 Høst 2019 Liv Dale Liv Dale   her
2019/22617 20191210 10.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - engasjement - tannlege - Anette Westre Anette Vetnes Westre   her
2019/45920 20191210 10.12.2019 Utgående brev Randaberg kommune - detaljregulering harestadvika og Skiftesvik småbåthavner planid 2019003 - uttale seksjon for kulturarv RANDABERG KOMMUNE   her
2019/46673 20191210 10.12.2019 Utgående brev Sandnes kommune gnr 65 bnr 142 - uttale seksjon for kulturarv Glenn Are Sømme   her
2019/46289 20191210 10.12.2019 Utgående brev Stavanger kommune - Uttalelse til dispensasjonssøknad - gnr 29 bnr 63 - Flytting av våningshus Stavanger kommune   her
2019/49409 20191210 10.12.2019 Inngående brev Lund kommune - gnr 4 bnr 20 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig - sak til uttale Lund kommune   her
2019/49409 20191210 10.12.2019 Inngående brev Lund kommune - gnr 4 bnr 20 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig - sak til uttale Lund kommune   her
2019/45214 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sykemeldt - ***** ***** *****   her
2019/20332 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr. 40, bnr. 101 - detaljregulering - område BB1-BB3 - Skeianesletta/Rådhusmarka - plan 201726 - godkjent plan Sandnes kommune   her
2019/25927 20191210 10.12.2019 Inngående brev Klepp kommune -gnr 18 bnr 464 - nabovarsel - enebolig med leilighet ARC ARKITEKTUR AS   her
2019/49449 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sola kommune - gnr 5 bnr 545 - Mudring i sjø ved Norsea Kai 1 Tananger - Svar på søknad - Kopi av brev til Norsea Group AS FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49449 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sola kommune - gnr 5 bnr 545 - Mudring i sjø ved Norsea Kai 1 Tananger - Svar på søknad - Kopi av brev til Norsea Group AS FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49461 20191210 10.12.2019 Inngående brev Randaberg kommune - Reguleringsendring - Områderegulering Randaberg sentrum øst og detaljregulering Tarzanskogen barnehage - Melding om delegert vedtak - Kopi av brev til Statens Vegvesen Randaberg kommune   her
2019/49384 20191210 10.12.2019 Inngående brev Ansettelse - Rådgiver investering og kvalitet - Cathrine Ekeberg Gaaseby - Signert arbeidsavtale og taushetserklæring (en signatur) Cathrine Ekeberg Gaaseby   her
2019/49458 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opsjon - Videreføring av drift av Finnøysambandet - Skipsbudsjett - Kopi av brev til Norled AS Statens vegvesen   her
2019/49215 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opplæringsavtale høst 2019 Attende AS ***** ***** ***** ATTENDE AS   her
2019/20340 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 18 bnr 854 - Nabovarsel - sykkelstamvei Statens Vegvesen Region Vest   her
2019/49463 20191210 10.12.2019 Inngående brev Karmøy kommune - detaljplan - Åkrehamn sentrum vest - plan 226-7 - varsel om planarbeid VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS   her