eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/50622 20200730 30.07.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2019/50622-4 Snorre Gangsøy   her
2019/48019 20200730 30.07.2020 Utgående brev TILLATELSE ALSAKER FJORDBRUK AS UTVIDELSE AV MTB PÅ LOKALITET NR 11435 BRYGGELANDSHOLMANE RØVÆR HAUGESUND KOMMUNE ALSAKER FJORDBRUK AS   her
2019/48019 20200730 30.07.2020 Utgående brev TILLATELSE ALSAKER FJORDBRUK AS UTVIDELSE AV MTB PÅ LOKALITET NR 19336 FLATHOLMEN RØVÆR HAUGESUND KOMMUNE ALSAKER FJORDBRUK AS   her
2019/48019 20200730 30.07.2020 Utgående brev TILLATELSE ALSAKER FJORDBRUK AS REDUKSJON AV MTB PÅ LOKALITET NR 34737 ULVØY RØVÆR HAUGESUND KOMMUNE ALSAKER FJORDBRUK AS   her
2020/54294 20200730 30.07.2020 Utgående brev Godkjenning av ny medlemsbedrift - Mester Grønn AS AVD 33 Maxi Sandnes BLOMSTERDEKORATØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR (BLOK)   her
2020/48082 20200730 30.07.2020 Utgående brev VEDR. SØKNAD FRA FERKINGSTAD HAVN BÅTFORENING OM Å FÅ ADMINISTRERE OG BENYTTE BÅTPLASSER, FERKINGSTAD HAVN BÅTFORENING   her
2020/51935 20200730 30.07.2020 Inngående brev Suldal kommune gnr 70 bnr 1 Ropeid dispensasjon til rasteplass SVV - uttalelse fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/51935 20200730 30.07.2020 Inngående brev Suldal kommune gnr 70 bnr 1 Ropeid dispensasjon til rasteplass SVV - uttalelse fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/51935 20200730 30.07.2020 Inngående brev Suldal kommune gnr 70 bnr 1 Ropeid dispensasjon til rasteplass SVV - uttalelse fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/47909 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering-del av Buøy næringsområde - plan 2724 - varsel om oppstart av reguleringsarbeid - uttale fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/47909 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering-del av Buøy næringsområde - plan 2724 - varsel om oppstart av reguleringsarbeid - uttale fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/47909 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering-del av Buøy næringsområde - plan 2724 - varsel om oppstart av reguleringsarbeid - uttale fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/54430 20200730 30.07.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 93 bnr 29 - nabovarsel - oppretting av martikkelenhet - grunneiendom PETTER J. RASMUSSEN AS   her
2020/54437 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 2 bnr 8, 26, 27 - Dispensasjon - tiltak i sjø for naust og utvidelse av kai - Tillatelse etter forurensningsloven er ikke nødvendig - kopibrev til tiltakshaver FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54430 20200730 30.07.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 93 bnr 29 - nabovarsel - oppretting av martikkelenhet - grunneiendom PETTER J. RASMUSSEN AS   her
2020/53233 20200730 30.07.2020 Inngående brev SV: Hå kommune gnr 119 bnr 1 - Oversending av søknad om fysiske tiltak i vassdrag uttale fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/54420 20200730 30.07.2020 Inngående brev Alarmavtale Haugaland vgs avd Visnes Haugaland Brann og redning IKS   her
2020/54439 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 86 bnr 51 - Dispensasjon fra byggegrense - ettergodkjenning av fritidsbolig - til uttalelse Sokndal kommune   her
2020/54439 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 86 bnr 51 - Dispensasjon fra byggegrense - ettergodkjenning av fritidsbolig - til uttalelse Sokndal kommune   her
2020/47062 20200730 30.07.2020 Inngående brev FISTER SMOLT AS - SØKNAD OM ØKT PRODUKSJON AV SETTEFISK PÅ LOKALITET FISTER I HJELMELAND KOMMUNE - TILBAKEMELDING Kystverket   her
2020/54421 20200730 30.07.2020 Inngående brev Eigersund kommune - innseiling til Maurholen i - søknad om sprenging, mudring og dumping i sjø - Anmodning om uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54437 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 2 bnr 8, 26, 27 - Dispensasjon - tiltak i sjø for naust og utvidelse av kai - Tillatelse etter forurensningsloven er ikke nødvendig - kopibrev til tiltakshaver FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/20303 20200730 30.07.2020 Inngående brev Nye supplerende informasjon vedrørende boreprosjekt i Eigersund og Lund kommuner - Rogaland fylke - Undersøker er TEØK AS Direktoratet for mineralforvaltning   her
2020/52864 20200730 30.07.2020 Inngående brev Strand kommune - Gnr.61 Bnr.24 - Dispensasjon for oppføring av brygge - MUST Smm uttale Museum Stavanger AS   her
2020/52864 20200730 30.07.2020 Inngående brev Strand kommune - Gnr.61 Bnr.24 - Dispensasjon for oppføring av brygge - MUST Smm uttale Museum Stavanger AS   her
2020/52864 20200730 30.07.2020 Inngående brev Strand kommune - Gnr.61 Bnr.24 - Dispensasjon for oppføring av brygge - MUST Smm uttale Museum Stavanger AS   her
2020/54392 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger og Hjelmeland kommuner - bytting av sjøkabel Ombo og Jølsneset - uttalelse fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/54392 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger og Hjelmeland kommuner - bytting av sjøkabel Ombo og Jølsneset - uttalelse fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/54392 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger og Hjelmeland kommuner - bytting av sjøkabel Ombo og Jølsneset - uttalelse fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/52510 20200730 30.07.2020 Inngående brev Eigersund kommune - Fv4288 Hovland - Søknad om fremføring av fiber - tilleggssøknad Altifiber AS   her
2020/54439 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 86 bnr 51 - Dispensasjon fra byggegrense - ettergodkjenning av fritidsbolig - til uttalelse Sokndal kommune   her
2020/54454 20200730 30.07.2020 Inngående brev Strand kommune - gnr 63 bnr 271 - dispensasjon for oppføring av bod - uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54122 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 98 bnr 46 - dispensasjon - oppføring av bod ved fritidsbolig - uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54137 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 98 bnr 262 - dispensasjon - tilbygg på fritidsbolig - uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/53760 20200730 30.07.2020 Inngående brev Eigersund kommune detaljregulering fv. 44 Vassvik - Øvre Hellvigsvatnet gang og sykkelveg - aksept av arkeologiske registreringer på gnr 60 bnr 59 Lillian Assersen   her
2020/54448 20200730 30.07.2020 Inngående brev Hå kommune - gnr 90 bnr 94 - Fv 44 - Sirevåg - gravemelding Erik Håland Maskin A/S   her
2020/54449 20200730 30.07.2020 Inngående brev Suldal kommune - fv 4702 - reasfaltering - Gullingsvegen - arbeidsvarslingsplan Arbeidsvarsling Rogaland   her
2020/54452 20200730 30.07.2020 Inngående brev Haugesund kommune - fv 4802 - Spannavegen - Utskifting av lysarmaturer - arbeidsvarslingsplan Arbeidsvarsling Rogaland   her
2020/54453 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 111 bnr 1203 - fv 44 - søknad om fjernvarme og fjernkjølestikk i St Olavs gate til Møllekvartalet - gravesøknad PROSJEKTIL AS   her
2020/54454 20200730 30.07.2020 Inngående brev Strand kommune - gnr 63 bnr 271 - dispensasjon for oppføring av bod - uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54454 20200730 30.07.2020 Inngående brev Strand kommune - gnr 63 bnr 271 - dispensasjon for oppføring av bod - uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54122 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 98 bnr 46 - dispensasjon - oppføring av bod ved fritidsbolig - uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54137 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 98 bnr 262 - dispensasjon - tilbygg på fritidsbolig - uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/47429 20200730 30.07.2020 Inngående brev Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2020 - Referansenr 2020-0199 - Bærekraftig Norgesferie med smittevern - Viking adventure AS - anmodning om utbetaling VIKING ADVENTURE AS   her
2019/36619 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - ny barnehage Teknikken - Våland bydel - plan 2713 - kopi av brev til kommunen - uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54421 20200730 30.07.2020 Inngående brev Eigersund kommune - innseiling til Maurholen i - søknad om sprenging, mudring og dumping i sjø - Anmodning om uttalelse FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/10921 20200730 30.07.2020 Inngående brev Bjerkreim kommune - gnr 42 bnr 1 - Nedrebøvegen 41 - Godkjenning av søknad om nydyrking på Asheim Bjerkreim kommune   her
2020/54428 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sokndal kommune Fv 4242 - gnr 21 bnr 9 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense DALANE BYGGSØK AS   her
2020/54290 20200730 30.07.2020 Inngående brev Bjerkreim kommune - gnr 13 bnr 4 - kopi av rapport frå synfaring i tidlegare sak Bjerkreim kommune   her
2020/53233 20200730 30.07.2020 Inngående brev Hå kommune gnr 119 bnr 1 - Oversending av søknad om fysiske tiltak i vassdrag Hå kommune   her
2020/53233 20200730 30.07.2020 Inngående brev SV: Hå kommune gnr 119 bnr 1 - Oversending av søknad om fysiske tiltak i vassdrag uttale fra MUST Museum Stavanger AS   her
2020/54425 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger kommune - fv 4688 - Sjernarøyvegen Helgøy - trekking av rør - gravesøknad REIME TORBJØRN   her
2020/54426 20200730 30.07.2020 Inngående brev Kantslått 29 juli 2020 Sigrid Fatnes   her
2020/54427 20200730 30.07.2020 Inngående brev Gjesdal kommune - fv 4424 og 506 - Søknad om gravetillatelse - Ole Nielsens vei og Krambugata Myklebust, Ole Andre m.fl.   her
2020/54429 20200730 30.07.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Høleberggata 14 - Østervåg 18 - Graving framføring fiber - Søknad om dispensasjon jf. kml § 8, 1. ledd - Foto og kart ONECO NETWORKS AS   her
2020/42009 20200729 29.07.2020 Utgående brev Egenmeldt sykefravær 2020: 01.04.2020-30.06.2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2020/11150 20200729 29.07.2020 Utgående brev Søkere til læreplass uten rett til videre formidling Søkere til læreplass uten rett til videre formidling   her
2020/19433 20200729 29.07.2020 Utgående brev Strand kommune - Fv 4644 - Dalavegen - manglende fortau - Purring STRAND KOMMUNE   her
2020/54279 20200729 29.07.2020 Utgående brev Finnøy Fisk AS - org. nr. 944663002 - vedtak om økt produksjonskapasitet på eksisterende tillatelser R-F-1 og R-F-30 for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - produksjonsområde 2 FINNØY FISK AS   her
2020/54284 20200729 29.07.2020 Utgående brev Eide Fjordbruk AS - org. nr. 866751242 - vedtak om økt produksjonskapasitet på eksisterende tillatelse VA-F-23 for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - produksjonsområde 1 EIDE FJORDBRUK AS   her
2019/22620 20200729 29.07.2020 Utgående brev Sola kommune - ny førstegangsbehandling - adkomst til nytt sykehus - plan 0595 Sola Kommune   her
2020/51357 20200729 29.07.2020 Utgående brev Haugesund kommune - gnr 22 bnr 421 - detaljreguleringsplan - Stallvegen 9 - varsel om oppstart COWI AS   her
2020/47255 20200729 29.07.2020 Utgående brev Sandnes kommune - gnr 62 bnr 263 - bestilling av takst/verdivurdering EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS AVD SANDNES   her
2020/47255 20200729 29.07.2020 Utgående brev Sandnes kommune - gnr 62 bnr 263 - bestilling av takst/verdivurdering EDLAND, MANNES & REGE AS   her
2020/48365 20200729 29.07.2020 Utgående brev Bjerkreim kommune - FV 503 - VIKEDALSVEIEN - VIKEDALSTJØDNA - gang og sykkelveg - teknisk gjennomsyn MULTICONSULT NORGE AS   her
2020/53442 20200729 29.07.2020 Utgående brev Hå kommune - gnr 100 bnr 1 - dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål - oppføring av erstatningsfritidsbolig - uttale Hå kommune   her
2020/54194 20200729 29.07.2020 Utgående brev Eidesvik Laks AS - org. nr. 938354286 - kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser i produksjonsområde 2 EIDESVIK LAKS AS   her
2019/31868 20200729 29.07.2020 Utgående brev Lund kommune - Gnr 12 bnr 2 og gnr 13 bnr 4 - Reguleringsplan - Eike - Hyttefelt og båtplass - Maritsbakken – Klubben - Lund kommune   her
2020/50090 20200729 29.07.2020 Utgående brev Haugesund kommune - FV 4919 - kryssing av Garpeskjærvegen - Risøy - Graveløyve VASSBAKK & STOL AS   her
2020/53044 20200729 29.07.2020 Utgående brev Karmøy kommune - Riving og nybygg enebolig - gnr. 58 bnr. 302 - Strandgata 14 - uttalelse Karmøy kommune   her
2020/52581 20200729 29.07.2020 Utgående brev VARDE FISKEOPPDRETT AS - ORG. NR. 923187030 - TILLATELSE TIL SAMLOKALISERING AV R-K-5 PÅ LOKALITETENE 18217 KVALØY Ø, 32457 DALSVÅG NV OG 10029 TUHOLMANE Ø VARDE FISKEOPPDRETT AS   her
2020/41891 20200729 29.07.2020 Utgående brev Sauda kommune - gnr 46 bnr 63 - FV 520 - Uttalelse til søknad om ny adkomst mot fylkesveg Sauda kommune   her
2020/53383 20200729 29.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 81 bnr 69 - dispensasjon - riving og oppføring av erstatningshytte - Ryfylkeveien 457 - uttale - kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/53383 20200729 29.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 81 bnr 69 - dispensasjon - riving og oppføring av erstatningshytte - Ryfylkeveien 457 - uttale - kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/53850 20200729 29.07.2020 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 73 bnr 2 - Giljastølen - dispensasjon fra disposisjonsplan for fradeling av tomt for ny fritidsbolig - uttale - kopi av brev til Gjesdal kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/10114 20200729 29.07.2020 Inngående brev Bjerkreim kommune - gnr 13 bnr 7 - Ørsdalen - nydyrking og bygging av landbruksveg - godkjenning - kopi av brev til grunneiger Bjerkreim kommune   her
Ingen tilgang 20200729 29.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale signert Jostein Horneland   her
2020/54398 20200729 29.07.2020 Inngående brev Hjelmeland kommune - spørsmål vedrørende reduksjon i tildeling av spillemidler Hjelmeland kommune   her
2020/10114 20200729 29.07.2020 Inngående brev Bjerkreim kommune - gnr 13 bnr 7 - Ørsdalen - nydyrking og bygging av landbruksveg - godkjenning - kopi av brev til grunneiger Bjerkreim kommune   her
2019/35481 20200729 29.07.2020 Inngående brev Høring av Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021-2024 - Uttalelse fra Avinor Avinor   her
2020/41415 20200729 29.07.2020 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 85 bnr 3 - Skjelsvikvegen - dispensasjon - riving og oppføring av ny bolig - grillhus - opparbeiding av vei - supplerande dokumentasjon Hjelmeland kommune   her
2020/41415 20200729 29.07.2020 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 85 bnr 3 - Skjelsvikvegen - dispensasjon - riving og oppføring av ny bolig - grillhus - opparbeiding av vei - supplerande dokumentasjon Hjelmeland kommune   her
2020/53956 20200729 29.07.2020 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 71 bnr 2 - Giljebrekka - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - dispensasjon - uttale - kopi av brev til Gjesdal kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/53956 20200729 29.07.2020 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 71 bnr 2 - Giljebrekka - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - dispensasjon - uttale - kopi av brev til Gjesdal kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/53383 20200729 29.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 81 bnr 69 - dispensasjon - riving og oppføring av erstatningshytte - Ryfylkeveien 457 - uttale - kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54049 20200729 29.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 102 bnr 282 - dispensasjon - oppføring av speiderhytte med sti og anlegg i friområde - uttale kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54049 20200729 29.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 102 bnr 282 - dispensasjon - oppføring av speiderhytte med sti og anlegg i friområde - uttale kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/53850 20200729 29.07.2020 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 73 bnr 2 - Giljastølen - dispensasjon fra disposisjonsplan for fradeling av tomt for ny fritidsbolig - uttale - kopi av brev til Gjesdal kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/53850 20200729 29.07.2020 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 73 bnr 2 - Giljastølen - dispensasjon fra disposisjonsplan for fradeling av tomt for ny fritidsbolig - uttale - kopi av brev til Gjesdal kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/54404 20200729 29.07.2020 Inngående brev Sola kommune - gnr 31 bnr 26 - Fv 510 - dispensasjon fra byggegrense - maskinlager for landbruksmaskiner - søknad OLE-GUNNAR NØKLING ØSTEBØ   her
2020/41982 20200729 29.07.2020 Inngående brev Lund kommune - gnr 35 bnr 7 - Riving og oppføring av bolighus - dispensasjon - uttale - kopi av brev til Lund kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/50526 20200729 29.07.2020 Inngående brev Kopi: Vedtaksbrev fra NAV, innvilget foreldrepenger ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/41982 20200729 29.07.2020 Inngående brev Lund kommune - gnr 35 bnr 7 - Riving og oppføring av bolighus - dispensasjon - uttale - kopi av brev til Lund kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/41982 20200729 29.07.2020 Inngående brev Lund kommune - gnr 35 bnr 7 - Riving og oppføring av bolighus - dispensasjon - uttale - kopi av brev til Lund kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/36279 20200729 29.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Fv. 4490 Hoveveien - vegplaner for opparbeidelse av atkomst til næringsområde - Oversendelse av reviderte planer for Hove næringsområde Sweco Norge AS   her
2020/54394 20200729 29.07.2020 Inngående brev Hå kommune - gnr 53 bnr 174 - Fv 504 - Matrikkelbrev og tinglyste dokumenter - sammenslåing av gnr 53 bnr 174 mfl Hå kommune   her
2020/54395 20200729 29.07.2020 Inngående brev Hå kommune - gnr 53 bnr 83 m fl - Fv 504 - Matrikkelbrev og tinglyste dokumenter - sammenslåing av gnr 53 bnr 83 mfl. Hå kommune   her
2020/53760 20200729 29.07.2020 Inngående brev Eigersund kommune detaljregulering fv. 44 Vassvik - Øvre Hellvigsvatnet gang og sykkelveg - signert aksept for arkeologiske registreringer Irene Hellvik   her
2020/49566 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling matematikk og naturfag (65 % vikariat) - Jåttå videregående skole *****   her
2020/54049 20200729 29.07.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 102 bnr 282 - dispensasjon - oppføring av speiderhytte med sti og anlegg i friområde - uttale kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her