eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/31997 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av fylkestingsvalget 2019   her
2019/31997 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av fylkesutvalg for perioden 2019-2023   her
2019/31997 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører for perioden 2019-2023   her
2019/31997 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av faste utvalg for perioden 2019-2023   her
2019/31997 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til KS' organer for perioden 2019-2023   her
2019/31997 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til øvrige utvalg, styrer og råd   her
2019/22404 20191010 10.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale og taushetserklæring Henriette Hofvander   her
2019/36888 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sola kommune - områderegulering Stokkavik - bestilling av arkeologiske registreringer Norconsult - Kuløy Kjerlaug Marie   her
2019/38873 20191010 10.10.2019 Inngående brev Hå kommune - gnr 36 bnr 1 - Etablering av midlertidig kabel - MTA plan 132V forbindelse mellom Bjerkreim og Opstad LYSE ELNETT AS   her
2019/40170 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 57 bnr 36 - Søragadå - Dispensasjon - Etterisolering og utvendige tiltak - Oversendelse av søknad Karmøy kommune   her
2019/40171 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 57 bnr 53 - Søragadå 50 - Skudeneshavn - Dispensasjon - Reparasjon av mur og fasade med mer - Oversendelse av dispensasjon Karmøy kommune   her
2019/20028 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy Kommune - Gnr 51 bnr 2 - Innvilgelse av dispensasjon for nydyrking - Kopi av brev til grunneier Riksantikvaren   her
2019/38283 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 95 bnr 1 - Dispensasjon fra kulturminneloven - Graving i vernesonen - Innvilgelse av søknad - Kopi av brev til tiltakshaver Riksantikvaren   her
2019/40207 20191010 10.10.2019 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 38 bnr 20, 10 og 38 - reguleringsendring av områdereguleringsplan for Hasseløy Nord - oppstartsvarsel NORCONSULT AS AVD HAUGESUND   her
2019/40207 20191010 10.10.2019 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 38 bnr 20, 10 og 38 - reguleringsendring av områdereguleringsplan for Hasseløy Nord - oppstartsvarsel NORCONSULT AS AVD HAUGESUND   her
2019/40211 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy kommune - Gnr. 22, bnr. 15 - Ferkingstad -Funnskjema metalldetektorfunn Daniel Øwre Eriksen   her
2019/37646 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 88 bnr 153 - dispensasjon - tilbygg til fritidsbolig - Høringssvar - Kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/40256 20191010 10.10.2019 Inngående brev Meldingsskjema - Ny faglig leder - Alfa Nordic Services AS BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS   her
2019/40217 20191010 10.10.2019 Inngående brev RENNESØY KOMMUNE - GNR.17 BNR 59 mfl - DETALJREGULERING - SELJEBAKKEN - VIKEVÅG - høring og offentlig ettersyn Rennesøy kommune   her
2019/39550 20191010 10.10.2019 Inngående brev Utbetaling av spillemidler- Sauda kommune - Risvoll skule - anleggsnummer 1135002102 - Signert regnskapssammendrag Sauda kommune   her
2019/40206 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy kommune - Gnr. 30, bnr. 17 - Sandhåland - Funnskjema metalldetektorfunn Daniel Øwre Eriksen   her
2019/38660 20191010 10.10.2019 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 6 bnr flere - tilrettelegging av Husabøryggen som et friområde/park - dispensasjon fra fredningsvedtektene i kulturminneloven - Anbefaling vilkår overvåking - kopi Ra - Omland, Atle   her
2019/40281 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 64 bnr 211 - detaljregulering - Stangeland barneskole - endring av formål - oppstartsvarsel Karmøy kommune   her
2019/40252 20191010 10.10.2019 Inngående brev Meldingsskjema - Ny faglig leder - Håland Kjøtt AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR MATFAGENE   her
2019/40252 20191010 10.10.2019 Inngående brev Meldingsskjema - Ny faglig leder - Håland Kjøtt AS - Ny forsendelse OPPLÆRINGSKONTORET FOR MATFAGENE   her
2019/38757 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 69 bnr 2539 - Furuveien 24 - Endring av plan 94123 - Ny utsendelse av høring Sandnes kommune   her
2019/23239 20191010 10.10.2019 Inngående brev Hå kommune - gnr 53 bnr 19 ombygging - tilbygg - nabovarsel SI BYGG AS   her
2019/20028 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy Kommune - Gnr 51 bnr 2 - Innvilgelse av dispensasjon for nydyrking - Kopi av brev til grunneier Riksantikvaren   her
2019/40198 20191010 10.10.2019 Inngående brev Ny veileder - Snowboard- og freeskipark i alpinanlegg - melding Kulturdepartementet   her
2019/36915 20191010 10.10.2019 Inngående brev Strand kommune - Detaljregulering - Kalveheien - Vostervegen 160 - PLANID 1130-201910 - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - uttalelse Museumstavanger - Edgar Wroblewski   her
2019/36915 20191010 10.10.2019 Inngående brev Strand kommune - Detaljregulering - Kalveheien - Vostervegen 160 - PLANID 1130-201910 - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - uttalelse Museum Stavanger AS   her
2019/31688 20191010 10.10.2019 Inngående brev HÅ KOMMUNE - GNR 68 BNR 7 - OPPFØRING AV NYTT BYGG - KULTURMINNE - aksept av budsjett for arkeologisk registrering Jarle Waldeland   her
2019/25067 20191010 10.10.2019 Inngående brev RUP - REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2017 - SENTRUMSUTVIKLING PÅ MOI - PROSJEKTNUMMER 1087/17 - oversendelse av signert avtale LUND NÆRINGSUTVIKLING AS   her
2019/25140 20191010 10.10.2019 Inngående brev Rennesøy kommune - Detaljreguleringsplan - Sokn camping - Høring og offentlig ettersyn Rennesøy kommune   her
2019/25140 20191010 10.10.2019 Inngående brev Rennesøy kommune - Detaljreguleringsplan - Sokn camping - Høring og offentlig ettersyn Rennesøy kommune   her
2019/40224 20191010 10.10.2019 Inngående brev Nye oversikter i årsregnskapet - KOSTRA-arter - melding Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
2019/23146 20191010 10.10.2019 Inngående brev Hå kommune - Flomsikringstiltak Vigrestad - ny plangrense Ha Kommune - Terje Lerbrekk   her
2019/40232 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tysvær kommune - Gnr. 142, bnr. 1 - Toftøy -Funnskjema metalldetektorfunn Anders Håkon Eiken   her
2019/20286 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy kommune gnr 68 bnr 166 og gnr 85 bnr 273 - varsel om skogrydding ved høyspentlinjer tilhørende Haugaland kraft nett AS HAUGALAND KRAFT NETT AS   her
2019/40239 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tysvær kommune - Gnr. 142, bnr. 1 - Toftøy -Funnskjema metalldetektorfunn Anders Håkon Eiken   her
2019/40248 20191010 10.10.2019 Inngående brev Finnøy kommune - gnr 67 bnr 21 på Kyrkjøy - dispensasjon - erstatningsbustad - søknad til uttale Finnøy kommune   her
2019/37030 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 101 bnr 257 - Dispensasjon - Oppføring av erstatningsfritidsbolig - Uttale - Kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/40250 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sauda kommune - gnr 45 bnr 93 - Vatndalen - Dispensasjon - Oppføring av utvendig bod - Uttale - Kopi av brev til Sauda kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/40253 20191010 10.10.2019 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 20 bnr 25 - Dispensasjon - Fradeling av uregulert tomt - Søknad til uttale Haugesund kommune   her
2019/28866 20191010 10.10.2019 Inngående brev MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD OM ETABLERING AV LANDBASERT AKVAKULTURANLEGG FOR LEVENDELAGRING AV SKALLDYR - HATTESTEIN - KOPI Mattilsynet   her
2019/30184 20191010 10.10.2019 Inngående brev Undertegnet endret arbeidsavtale og erklæring om taushetsplikt pr. 8.10.19 - Elin Stueland Vegvesen - Stueland Elin   her
2019/40253 20191010 10.10.2019 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 20 bnr 25 - Dispensasjon - Fradeling av uregulert tomt - Søknad til uttale Haugesund kommune   her
2019/37646 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 88 bnr 153 - dispensasjon - tilbygg til fritidsbolig - Høringssvar - Kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/40257 20191010 10.10.2019 Inngående brev Den teknologiske skolesekken - Tilskudd til oppgradering av Feide - Tilsagnsbrev (10045885) Utdanningsdirektoratet   her
2019/40259 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om midler til forlengelse av tredriverprosjektet ROGALAND TREFORUM   her
2019/23146 20191010 10.10.2019 Inngående brev Hå kommune - Flomsikringstiltak Vigrestad - justert plangrense Ha Kommune - Terje Lerbrekk   her
2019/37030 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 101 bnr 257 - Dispensasjon - Oppføring av erstatningsfritidsbolig - Uttale - Kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/40267 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sola kommune - gnr 34 bnr 219 - Tiltak i sjø - Fjerning av masser fra utløp Foruskanalen - Svar på søknad - Kopi av brev til Sola kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/40267 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sola kommune - gnr 34 bnr 219 - Tiltak i sjø - Fjerning av masser fra utløp Foruskanalen - Svar på søknad - Kopi av brev til Sola kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/40250 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sauda kommune - gnr 45 bnr 93 - Vatndalen - Dispensasjon - Oppføring av utvendig bod - Uttale - Kopi av brev til Sauda kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/40248 20191010 10.10.2019 Inngående brev Finnøy kommune - gnr 67 bnr 21 på Kyrkjøy - dispensasjon - erstatningsbustad - søknad til uttale Finnøy kommune   her
2019/40273 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedtak - innvilgelse av søknad om beskyttelse og reisebevis - ***** ***** ***** *****   her
2019/40281 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 64 bnr 211 - detaljregulering - Stangeland barneskole - endring av formål - oppstartsvarsel Karmøy kommune   her
2019/40291 20191010 10.10.2019 Inngående brev Fylkestilskudd til vannmiljøtiltak 2019 - Steinsetting - bedring av gyteforhold i Jørensheibekken - Søknad Time kommune   her
2019/40286 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vindafjord kommune - Detaljregulering for Hiksdal Natursteinbrot - Ølen - Planvedtak Vindafjord kommune   her
2019/40286 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vindafjord kommune - Detaljregulering for Hiksdal Natursteinbrot - Ølen - Planvedtak Vindafjord kommune   her
2019/35858 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oppfølging av fylkeskommunens aksjer og andeler - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling - Møteprotokoll ekstraordinært årsmøte HØGSKULEN FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING SA   her
2019/40245 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oppdrag til Miljødirektoratet – oppdatering av gjeldende veiledere for unntak etter vannforskriften §§ 9 og 10 Klima- og miljødepartementet   her
2019/40219 20191010 10.10.2019 Inngående brev Karmøy kommune - Gnr. 128, Bnr. 4 - Øvre Haugo -Funnskjema metalldetektorfunn Daniel Øwre Eriksen   her
2019/40220 20191010 10.10.2019 Inngående brev Reiseregning for pasientreiser *****   her
2019/40217 20191010 10.10.2019 Inngående brev RENNESØY KOMMUNE - GNR.17 BNR 59 mfl - DETALJREGULERING - SELJEBAKKEN - VIKEVÅG - høring og offentlig ettersyn Rennesøy kommune   her
2019/40296 20191010 10.10.2019 Inngående brev Ny medlemsbedrift - Kiwi Bryne Torg OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA   her
2019/40297 20191010 10.10.2019 Inngående brev Ny medlemsbedrift - Helgø Meny Tasta OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA   her
2019/40300 20191010 10.10.2019 Inngående brev Ny faglig leder - Rema 1000 Opstadveien OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA   her
2019/40301 20191010 10.10.2019 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 31 bnr 143 - Frittstående skilt reklame - Vedtak - kopi av brev til OPUS ARKITEKTER AS Haugesund kommune   her
2019/40299 20191010 10.10.2019 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 30 bnr 2 og 5 - bygging av landbruksveg - søknad Hjelmeland kommune   her
2019/32474 20191010 10.10.2019 Inngående brev Ja takk til tilbud - Rådgivende tannlege Margrethe Halvorsen Nilsen   her
2019/40189 20191010 10.10.2019 Inngående brev Meldingsskjema - Ny faglig leder - T Haga Maskin AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB)   her
2019/34045 20191010 10.10.2019 Internt notat Søknad om intensivmidler høsten 2019 fra Randaberg vgs Tone Austad Haaland   her
2019/38788 20191010 10.10.2019 Internt notat Forespørsel om merinnsyn i sak ESA sak 18/23922 Jone Johnsen m.fl.   her
2019/35501 20191010 10.10.2019 Internt notat Innkalling til plasstillitsvalgtmøte 18. oktober 2019 Elin Svensen m.fl.   her
2019/29046 20191010 10.10.2019 Internt notat Orientering om resultat av forhandlinger etter HTA kap. 3.4.2. - 2019 Inge Smith Dokken m.fl.   her
2019/40208 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Presseklipp oktober 2019   her
2019/40015 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Disponering av Trafikksikker kommune midler til en prosjektstilling (3 år)   her
2019/39934 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Videreføring av tilbudet ved Sandnes Sykkel- og Aktivitetsgård   her
2019/40073 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering fra Trygg Trafikk oktober 2019   her
2019/40096 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ulykkesstatistikk januar - august 2019   her
2019/38757 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 69 bnr 2539 - Furuveien 24 - Endring av plan 94123 - Ny utsendelse av høring Sandnes kommune   her
2019/38979 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om 10% utdanningspermisjon fra 01.08.2019 - 31.07.2020 Bente Vorland   her
2019/38982 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling med fratredelse 31.10.2019 Liv Hilde Fuglestad   her
2019/38972 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om 20% utdanningspermisjon fra 01.08.2019 - 31.07.2020 Beate Fevang Bull   her
2019/36720 20191010 10.10.2019 Utgående brev Anmodning om oversendelse av dokumenter/journal ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMAET MELING AS   her
2019/36529 20191010 10.10.2019 Utgående brev GODKJENNING AV NY OPPLÆRINGSBEDRIFT - SAIPEM NORGE AS OOF   her
2019/22404 20191010 10.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Henriette Hofvander   her
2019/40049 20191010 10.10.2019 Utgående brev Utlevering av tannhelsejournal Torfinn Johansen   her
2019/40066 20191010 10.10.2019 Utgående brev Ansettelse - leder administrasjon - fylkesrådmannen - tilbud om stilling Ragnhild Holte   her
2019/40013 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kjøp av minibuss ***** ***** ***** DRAMMEN AUTOINVEST AS   her
2019/40162 20191010 10.10.2019 Utgående brev Festivalstøtte 2018 - Ranglerock - Rapport og regnskap Ranglerock   her
2019/37289 20191010 10.10.2019 Utgående brev RUP 2018 – SLUTTUTBETALING AV STØTTE TIL PROSJEKT NR.107/18: VILLA VIBRANDSØY HAUGESUND TURISTFORENING   her
2019/37284 20191010 10.10.2019 Utgående brev RUP 2017 – SLUTTUTBETALING AV STØTTE TIL PROSJEKT NR. 1065/17: NY KAILØSNING TIL GEITUNGEN FYR HAUGESUND TURISTFORENING   her
2019/39596 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale Anja Riskedal   her
2019/38090 20191010 10.10.2019 Utgående brev UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 24743 TASTAHALEN - SVØMMEBASSENG Stavanger kommune   her
2019/40032 20191010 10.10.2019 Utgående brev Godkjenning av ny opplæringsbedrift - Nygaard AS BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS   her
2019/40068 20191010 10.10.2019 Utgående brev Ansettelse - resepsjonist/tannlegeassistent - Sandnes tannhelsedistrikt Maren Grotle   her
2019/40279 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilbud om stilling byggherrestøtte/controller - Marius Monsrud Marius Monsrud   her