eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/38476 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stavanger kommune - trafikksikkerhetstiltak - Vikevåg sentrum på Rennesøy - oversendelse av sak tor@front.as   her
2020/39537 20200330 30.03.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra LNF-formål i gjeldende kommunedelplan for Sandnes sentrum for prosjektet «VA-grøft, gnr 51 bnr 3 og 15» Nicola Louise Herbert   her
2020/11528 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gjesdal kommune - gnr 7 bnr 36 mfl - Per Sivles vei og Nilsabakken - planid 201906 - SV: vedr. uttale Marie Mjaaland   her
2020/15698 20200330 30.03.2020 Utgående brev Eigersund kommune - Fg 44 Jernbaneveien - Arbeidsvarslingsplan 86-2020-D Statens vegvesen   her
2020/16545 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stavanger kommune - gnr 18 bnr 335 - Fv 393 - dispensasjon mot byggelinjer og vei - Uttale Stavanger kommune   her
2020/38261 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av varselskjema - Engelsk - ***** ***** *****   her
2020/39541 20200330 30.03.2020 Utgående brev Hå kommune - Fv44 Nordsjøvegen - Arbeidsvarslingsplan 87-2020-D Statens vegvesen   her
2020/38023 20200330 30.03.2020 Utgående brev Hå kommune - gnr 111 bnr 4 - FV 4330 Fuglestadvegen - dispensasjon fra byggegrense mot veg for oppføring av tilbygg JOHN OVE FUGLESTAD   her
2020/38261 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av varselskjema - Engelsk - ***** ***** ***** *****   her
2020/38761 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fv 327 - Gang- og sykkelveg langs Gimramyr- og Årsvollveien - Forslag til tilleggsavtale - Gnr 29 bnr 2 i Sola kommune Kjetil Skjørestad   her
2020/39274 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sandnes kommune - gnr 75 bnr 3 - plan for nydyrking - søknad - uttalelse fra fylkesrådmannen vedrørende automatisk freda kulturminner Sandnes kommune   her
2019/22862 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stedlig tilsyn med arkivholdet i Rogaland fylkeskommune - ber om utsatt svarfrist ARKIVVERKET   her
2020/19656 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av signert arbeidsavtale og taushetserklæring - Kristin L. R. Møller-Nilsen Kristin L R Møller-Nilsen   her
2020/39557 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gjesdal kommune - Fv45 Giljajuvtunnelen - Arbeidsvarslingsplan 287-20-Hk Statens vegvesen   her
2020/38261 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av varselskjema - Engelsk - ***** ***** ***** *****   her
2020/35442 20200330 30.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale som ringevikar. ***** ***** Jostein Jacobsen   her
2020/13059 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innstilling. Lærling innen IKT-servicefaget ved Karmsund videregående skole Ingeborg Skjølingstad   her
2020/13059 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på lærlingplass. ***** ***** Ingeborg Skjølingstad   her
2020/15299 20200330 30.03.2020 Internt notat Inntak av lærlinger for høsten 2020 Rogaland fylkeskommune   her
2020/11150 20200330 30.03.2020 Internt notat Formidling av søkere til læreplass 2020 Åsmund Glende Jakobsen m.fl.   her
2020/11150 20200330 30.03.2020 Internt notat Kopi av brev om informasjon oversendt til lærebedrifter Åsmund Glende Jakobsen m.fl.   her
2020/35442 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ringevikar. ***** ***** Jostein Jacobsen   her
2020/16461 20200330 30.03.2020 Utgående brev SANDNES KOMMUNE: GNR. 39, BNR. 45 - THRANEGÅRDEN - VEDTAK OM DISPENSASJON STIFTINGA JÆRMUSEET   her
2020/38569 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjon ang. ***** ***** NAV EIGERSUND   her
2019/50289 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stavanger kommune - planer om nytt VA-anlegg til tre eiendommer på Austre Åmøy UNIVERSITETET I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM   her
2020/38837 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stavanger kommune - gnr 164 bnr 44 - dispensasjon - utvidelse og heving av brygge STAVANGER MUSEUM v/Stavanger maritime museum   her
2020/38398 20200330 30.03.2020 Utgående brev Meldingsskjema - Nytt lærefag - CNC-Maskineringsfaget - Baker Hughes Dusavik OPPLÆRINGSKONTOR FOR INDUSTRIFAG I ROGALAND   her
2020/38999 20200330 30.03.2020 Utgående brev Hjelmeland kommune - gnr 30 bnr 2 - dispensasjon - bustadeigedom - Hauga i Jøsenfjorden - midlertidig uttalelse Hjelmeland kommune   her
2020/13539 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tildeling og utbetaling av spillemidler til kulturbygg i Rogaland - Årsrapport for 2019 KULTURDEPARTEMENTET   her
2020/20159 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stavanger kommune - gnr 14 bnr 29 - fv 44 bussvei Gausel - Gauselveien 31 - revidert forslag til kjøpekontrakt HAVER ADVOKATFIRMA AS AVDELING STAVANGER   her
2020/38231 20200330 30.03.2020 Utgående brev Strand kommune - gnr 41 bnr 4 - dispensasjon - riving av SEFRAK registrert våningshus - fylkesrådmannens uttalelse Strand kommune   her
2020/38148 20200330 30.03.2020 Utgående brev Midlertidig svar til Klepp kommune - Lalandsvegen FV 4452 - virksomhetsvisning - Tu barnehage Tu barnehage   her
2020/38845 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sokndal kommune - gnr 2 bnr 1 og bnr 28 - dispensasjon - graving - kulturminne - uttale Sokndal kommune   her
2020/13377 20200330 30.03.2020 Utgående brev Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland - Årsrapport for 2019 KULTURDEPARTEMENTET   her
2020/38568 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sauda kommune - gnr 12 bnr 79 - transformatorkiosk og tilhørende høyspentkabler i forb med nytt hyttefelt i Svandalen - forel av tiltak - uttalelse HAUGALAND KRAFT NETT AS   her
2020/20165 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fv 44, Bussveg Gausel. Eiendommen Gauselveien 33. Eier: Thunheim Henriette Nesset   her
2020/20165 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stavanger kommune gnr 14 bnr 702 - fv 44 bussvei Gausel - Gauselveien 33 HAVER ADVOKATFIRMA AS AVDELING STAVANGER   her
2020/39236 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sandnes kommune - gnr 108 bnr 4 - Nydyrking - Høring - Hastesøknad Sandnes kommune   her
2020/37869 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sandnes kommune - plassering av kunstinstallasjon i Sandnes havn SANDNES KOMMUNE   her
2020/38621 20200330 30.03.2020 Utgående brev Haugesund kommune - gnr 36 bnr 41 - ny nettstasjon - Uttalelse vedrørende automatisk freda kulturminner HAUGALAND KRAFT NETT AS   her
2020/38682 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stavanger kommune - gnr 306 bnr 1 og bnr 2 - Ombo - skogsbilveg - Uttalelse vedrørende kulturminner Stavanger kommune   her
2019/31408 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fartøyvern - Barodd II - LFNZ - Prosjektnummer 52410002. Melding om utbetaling av tilskudd Jarle Lunde   her
2020/39512 20200330 30.03.2020 Utgående brev Godkjenning av ny opplæringsbedrift - Wellbore Integrity Solutions OPPLÆRINGSKONTOR FOR INDUSTRIFAG I ROGALAND   her
2019/37624 20200330 30.03.2020 Utgående brev STAVANGER KOMMUNE: GNR. 254, BNR. 1 - UTSTEIN GÅRD - VEDTAK OM DISPENSASJON Anders Schanche Rettedal m.fl.   her
2020/37212 20200330 30.03.2020 Utgående brev Karmøy kommune - gnr 86 bnr 11 - dispensasjon - fradeling av driftsbygning - oversendelse til uttale RIKSANTIKVAREN   her
2020/18993 20200330 30.03.2020 Utgående brev Eigersund kommune - Hellvik - Gnr 60 bnr 36 - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid Petter Egil Seglem   her
2020/37421 20200330 30.03.2020 Utgående brev Strand kommune - Vostervatnet - konsesjonssøknad for vannuttak til smoltanlegg - ber om innspill STAVANGER MUSEUM v/Stavanger maritime museum   her
2020/11206 20200330 30.03.2020 Utgående brev Nytt tilbud om stilling. ***** ***** Helge Rasmussen   her
2020/39292 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Kristoffer Aa Teigland   her
2020/39269 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som prosjekteringsleder i seksjon for plan og utbygging Nord-Jæren - Raymond Ur Helland Raymond Ur Helland   her
2020/38354 20200330 30.03.2020 Utgående brev Revidert tilbud som saksbehandler, trafikkplanlegger - Mette Langvegg Moe Mette Langvegg Moe   her
2020/38928 20200330 30.03.2020 Utgående brev Opphør av arbeidsforhold pga alder *****   her
2019/25390 20200330 30.03.2020 Utgående brev Karmsund videregående skole – rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Haugesund kommune   her
2020/13830 20200330 30.03.2020 Utgående brev Plan 201708 - Detaljregulering fv. 334 (fv. 509) Oalsgata Sandnes kommune   her
2020/19058 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vindafjord kommune - detaljregulering for Giskavika Hamn, Skjold - offentleg ettersyn - uttale Vindafjord kommune   her
2020/13744 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sandnes kommune - gnr 109 bnr 28 - Plan for nydyrking - uttale seksjon for kulturarv Sandnes kommune   her
2020/19708 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stavanger kommune - gnr 103 bnr 5 - Finnøy - oppføring av erstatningsbolig - Uttalelse kulturminner Stavanger kommune   her
2020/38545 20200330 30.03.2020 Utgående brev Haugesund kommune - gnr 26 bnr 522 - Skeisvollsvegen øst - ny nettstasjon - Uttalelse vedrørende kulturminner HAUGALAND KRAFT NETT AS   her
2020/38071 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sauda kommune - gnr 29 bnr 3, 6 og 171 - bygging av landbruksveg - søknad Sauda kommune   her
2020/17450 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bjerkreim og Gjesdal kommuner - detaljreguleringsplan - E39 Bue – Ålgård - varsel om oppstart NYE VEIER AS   her
2020/17468 20200330 30.03.2020 Utgående brev Haugesund kommune - gnr 26 bnr 283 - Tittelsnesvegen 25 - Riving av bygg eldre enn 1850. Uttalelse etter §25 i Kulturminneloven Haugesund kommune   her
2020/39070 20200330 30.03.2020 Inngående brev Time kommune - Gnr 51 Bnr 1 - Undheimsvegen - fv 505 - Luftspenn - Signert erklæring LYSE ELNETT AS   her
2020/38809 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Fv 44 - hp7 - Jærveien - graveløyve - ny oversendelse av søknad ONECO NETWORKS AS   her
2020/39536 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høring - utvidet gyldighet for kjøreseddel etter yrkestransportloven - med hjemmel i koronaloven SAMFERDSELSDEPARTEMENTET   her
2020/39538 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tysvær kommune - gnr 18 bnr 1 m fl - dispensasjon - oppføring av naust og brygge - sak til uttale Tysvær kommune   her
2020/39537 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Gnr 51 Bnr 3 og 15 - FV 505 Skjæveland Foss Eikeland - VA grøft - Byggesøknad - Foreløpig svar Sandnes kommune   her
2020/39538 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tysvær kommune - gnr 18 bnr 1 m fl - dispensasjon - oppføring av naust og brygge - sak til uttale Tysvær kommune   her
2019/35247 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilskudd - Rogaland mållag - 100-årsmarkering - Utbetalingsforespørsel av tilskot vedteke i Fylkestingets sak 131/2019 Rogaland Mållag v/ Karl Marius Lillevik   her
2020/39634 20200330 30.03.2020 Inngående brev Haugesund kommune - Fv 47 Tittelsnesvegen - gang- og sykkelveg - trafikkregulerende skilt - vedtak - kopi av brev til Sør-Vest Politidistrikt Statens vegvesen   her
2020/19051 20200330 30.03.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 72 bnr 45 - dispensasjon - byggegrense mot vei - svar på forespørsel om utsatt frist Karmøy kommune   her
2020/39543 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 104 bnr 6 - dispensasjon - etablering av tankanlegg - tillatelse - kopi av brev til Agder byggconsult AS Stavanger kommune   her
2019/49773 20200330 30.03.2020 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Innsyn *****   her
2020/39543 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 104 bnr 6 - dispensasjon - etablering av tankanlegg - tillatelse - kopi av brev til Agder byggconsult AS Stavanger kommune   her
2020/39546 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stavanger kommune - FV 4568 - Verksgata - legging lang vei - graving - søknad ONECO NETWORKS AS   her
2020/39549 20200330 30.03.2020 Inngående brev Strandryddeuka 2020 utsettes til høsten HOLD NORGE RENT   her
2020/38579 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Gamle Madlaveien / Eiganesveien 168 - kommunedel Eiganes og Våland - plan 2733 - uttale - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/39568 20200330 30.03.2020 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 40 bnr 1001 - dispensasjon - bruksendring og fasadeendring av eksisterende hotellbygg - til uttale Haugesund kommune   her
2020/38579 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Gamle Madlaveien / Eiganesveien 168 - kommunedel Eiganes og Våland - plan 2733 - uttale - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/39543 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 104 bnr 6 - dispensasjon - etablering av tankanlegg - tillatelse - kopi av brev til Agder byggconsult AS Stavanger kommune   her
2020/38579 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Gamle Madlaveien / Eiganesveien 168 - kommunedel Eiganes og Våland - plan 2733 - uttale - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/39553 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Fv 44 - Gamleveien - graveløyve - søknad ONECO NETWORKS AS   her
2020/17450 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bjerkreim og Gjesdal kommuner - detaljreguleringsplan - E39 Bue – Ålgård - uttale til planvarsel - kopi av brev til Nye Veier AS FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/39613 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tysvær kommune - gnr 70 bnr 1 - dispensasjon - riving og gjenreising av naust samt oppføring av brygge - sak til uttale Tysvær kommune   her
2019/22091 20200330 30.03.2020 Inngående brev Varsel om endret dato for generalforsamling i Attende AS - 2020 ATTENDE AS   her
2019/22091 20200330 30.03.2020 Inngående brev Varsel om endret dato for generalforsamling i Attende AS - 2020 ATTENDE AS   her
2020/39560 20200330 30.03.2020 Inngående brev Strand kommune - gnr 63 bnr 37 m.fl. - Detaljregulering - Solheim - Idse - Varsel om oppstart av regulering LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS   her
2020/39560 20200330 30.03.2020 Inngående brev Strand kommune - gnr 63 bnr 37 m.fl. - Detaljregulering - Solheim - Idse - Varsel om oppstart av regulering LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS   her
2020/39560 20200330 30.03.2020 Inngående brev Strand kommune - gnr 63 bnr 37 m.fl. - Detaljregulering - Solheim - Idse - Varsel om oppstart av regulering LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS   her
2020/12861 20200330 30.03.2020 Inngående brev KLEPP KOMMUNE - DETALJREGULERINGSPLAN - KLEPPEVARDEN VEST BK14 - ORIENTERING OM VEDTEKEN ENDRING KLEPP KOMMUNE   her
2020/12861 20200330 30.03.2020 Inngående brev KLEPP KOMMUNE - DETALJREGULERINGSPLAN - KLEPPEVARDEN VEST BK14 - ORIENTERING OM VEDTEKEN ENDRING KLEPP KOMMUNE   her
2020/39562 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klepp kommune - gnr 1 bnr 1919 - Tilbygg - Nabovarsel Hvass Anna Synnøve   her
2020/12861 20200330 30.03.2020 Inngående brev KLEPP KOMMUNE - DETALJREGULERINGSPLAN - KLEPPEVARDEN VEST BK14 - ORIENTERING OM VEDTEKEN ENDRING KLEPP KOMMUNE   her
2020/39562 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klepp kommune - gnr 1 bnr 1919 - Tilbygg - Nabovarsel Hvass Anna Synnøve   her
2020/39568 20200330 30.03.2020 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 40 bnr 1001 - dispensasjon - bruksendring og fasadeendring av eksisterende hotellbygg - til uttale Haugesund kommune   her
2020/38767 20200330 30.03.2020 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 139 bnr 23 og 28 - Reguleringsendring - R104 - Svadberg Industriområde - uttale - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/38767 20200330 30.03.2020 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 139 bnr 23 og 28 - Reguleringsendring - R104 - Svadberg Industriområde - uttale - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/17157 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Prosjektnr 04307742 - FV 44 - Svar på nabovarsel Norkirken Sandnes v/ Ola Helgeland   her
2019/31400 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 33 bnr 151 - Hagaveien - endring av plan 6905 og 78106 - Bogafjell bydel - godkjent Sandnes kommune   her
2019/31400 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 33 bnr 151 - Hagaveien - endring av plan 6905 og 78106 - Bogafjell bydel - godkjent Sandnes kommune   her
2020/39579 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om økt stillingsprosent *****   her