1 Godkjenning av protokoll fra m√łte i Fagskolen Rogaland den 23.05.2019 Åpne dokument
2 M√łteprotokoll 23.05.2019 Åpne dokument