1 19_05233-1Høringsbrev - forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) med vedleg Åpne dokument
2 Dokument 19/05233-1 Høringsbrev - forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Åpne dokument