eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fagskolen Rogaland Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 09 05 20190905 05.09.2019 09.00 Studiested Kalhammaren, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger Brovingen øst Fagskolen Rogaland
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202019 PS 20/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Fagskolen Rogaland den 23.05.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Økonomistatus 2. kvartal 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Tilbudsstruktur 2019-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Arbeidet med ny lokal forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Studiestednavn og organisasjonsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Frafall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR22019 OR 2/2019 Status nye akkrediteringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR32019 OR 3/2019 Areal- og funksjonsanalyse (utkast til rapport fra Norconsult) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR42019 OR 4/2019 Klagesaker behandlet i klagenemnd for Fagskolen Rogaland 2018-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR52019 OR 5/2019 Status forvaltningsrevisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR62019 OR 6/2019 Revidert fagskolelov og fagskoleforskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR72019 OR 7/2019 Ny kontakt i RFK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR82019 OR 8/2019 Styret tar saken til orientering. Funksjonstid for styret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR92019 OR 9/2019 Vakanser i Fagskolen Rogaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR102019 OR 10/2019 Dokument 19/05233-1 Høringsbrev - forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OR112019 OR 11/2019 Referat eiermøte 23.06.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OR122019 OR 12/2019 Eventuelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll