eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 11 20190611 11.06.2019 13.00 Stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12019 FO 1/2019 Interpellasajon til fylkestingets møte 11.-12. juni 2019 - Bergesenhuset på Vibrandsøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Fylkestinget 11.-12. juni 2019 - Protokollinnledning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Spørsmål fra Torkel Myklebust, SP - Forskottering av skredsikringstiltak på riksveg 13, Rødsliane (FT 11.-12. juni 2019) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Spørsmål fra Torfinn Ingeborgrud, uavh - Norsk Gassforum (FT 11.-12. juni 2019) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS42019 RS 4/2019 Spørsmål fra Anja B. Endresen, V om sykler i Ryfast (FT 11.-12. juni 2019) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Godkjenning av protokoll fra fylkestingets møte 30. april 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS512019 PS 51/2019 Statusrapport skolebruksplanen 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Søknad om landslinje for energioperatørutdanningen ved Dalane vgs. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Nytt ordensreglement - saksfremlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Sommerskole for elever som har fått "Ikke vurdering" - vurdering av tilbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Fagskolen Rogaland - status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Konsekvenser for kommunene og frivillige lag og organisasjoner som blir berørt ved at kommunene foreslås tatt sin del av utgiftene ved å holde hallene åpne etter skoletid og i helger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Byvekstavtale - status og konsekvenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Utsirasambandet – Anløpssted og endring av garanti for MS Utsira Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Utredning av skinnegående løsning til Ullandhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Finansiering av nytt rekkverk på fv. 435 Bybrua i Stavanger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Opsjoner i bussanbud Nord-Rogaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Nytt takst- og rabattsystem i Finnfast og Fv. 45 Gjesdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 MULIGE SAMFERDSELSPAKKE(R) PÅ HAUGALANDET ETTER 2023 - PRINIPPSAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642019 PS 64/2019 Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS652019 PS 65/2019 1. TERTIALRAPPORT 2019 - FYLKESVEGER Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS662019 PS 66/2019 Regionalplan for Jæren 2050 - fase 1 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS672019 PS 67/2019 Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS682019 PS 68/2019 Regional jordvernstrategi for matfylket Rogaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS692019 PS 69/2019 Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland - Fastsetting av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS702019 PS 70/2019 Matsatsing - strategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS712019 PS 71/2019 Søknad om støtte til uropatrulje mot arbeidskriminalitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS722019 PS 72/2019 Greater Stavanger - Invitasjon til videreføring av partnerskapet fra 1/1-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS732019 PS 73/2019 Stavangerregionens Europakontor - videreføring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS742019 PS 74/2019 Stavanger Forum AS - status i omstruktureringsarbeidet og forslag til vedtektsendringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll