eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 01 20191001 01.10.2019 11.30 Fylkeshuset Fylkesutvalgssalen Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS42019 RS 4/2019 FU 01.10.19 - Innledning til protokoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS52019 RS 5/2019 Kaileie - Lauvvik og Oanes Ferjekaier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1722019 PS 172/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i fylkesutvalget 3. september 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1732019 PS 173/2019 Vedtatte tekstpunkter i økonomiplan 2019-2022 og tidligere årsbudsjett/økonomiplaner - status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1742019 PS 174/2019 Tilskudd til Ryfylkefondet - Eventuell videreføring av avtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1752019 PS 175/2019 Forprosjekt Åkrehamn- rehabilitering og nybygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1762019 PS 176/2019 Rom- og funksjonsprogram for Godalen vgs. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1772019 PS 177/2019 Leie av kontorarealer i forbindelse med overføring av oppgaver knyttet til vegadministrasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1782019 PS 178/2019 Stavanger kommune - Plan 2672 - Detaljregulering for Løkkeveien 97-99 Blidensol - offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1792019 PS 179/2019 Stavanger kommune - Reguleringsplan 2665P Detaljregulering for Løkkeveien 65-71 - offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1802019 PS 180/2019 Stavanger kommune - Detaljregulering for Knud Holms gate 8 - Plan 2653 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1812019 PS 181/2019 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1822019 PS 182/2019 Høring av forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1832019 PS 183/2019 Tysvær vindkraftverk - høring av søknader om endret detaljplan, endret tidspunkt for idriftsettelse, og godkjenning av MTA-plan for nettilknytning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1842019 PS 184/2019 Konsesjonssøknad for Gya og Mjelkefossen kraftverk i Hellelandsvassdraget - høringsuttalelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1852019 PS 185/2019 Overføring av oppgaver innen landbruk fra fylkesmannen til Rogaland fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1862019 PS 186/2019 Utviklingstrekk og langsiktige satsingsområder - regional planstrategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1872019 PS 187/2019 Haugaland Vekst IKS - revidert selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1882019 PS 188/2019 Lysefjorden Utvikling - Nye vedtekter og driftsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1892019 PS 189/2019 Forskrift om de regionale forskningsfondene - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1902019 PS 190/2019 Søknad om omstillingsmidler i Sokndal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1912019 PS 191/2019 Kulturkort for ungdom - utgreiing 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1922019 PS 192/2019 Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1932019 PS 193/2019 Kystpilegrimsleia som del av nasjonal pilegrimssatsing - fra prosjekt til drift (etablering av regionalt pilegrimssenter i Rogaland) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1942019 PS 194/2019 Organisering av tilbud for ungdom 22-24 år som ikke har bestått videregående opplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1952019 PS 195/2019 Tilleggsbevilgning NDLA - budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1962019 PS 196/2019 Takst- og rabattsystem ved åpning av Rv. 13 Ryfast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1972019 PS 197/2019 Ny behandling - Finansiering av nytt rekkverk på fv. 435 Bybrua i Stavanger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1982019 PS 198/2019 Iverksettelse av prosess for nedleggelse av Ålgårdbanen - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1992019 PS 199/2019 Høring rapport «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2002019 PS 200/2019 Revidering av "Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2012019 PS 201/2019 Realkompetansevurdering av voksne på andre språk enn norsk og samisk - høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2022019 PS 202/2019 Helgøy bro - Forslag til finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2032019 PS 203/2019 Søknad om fritak fra verv - Sissel Stenberg, Fremskrittspartiet - Opprykk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll