eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet for funksjonshemmede Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 27 20190527 27.05.2019 11.00 Fylkeshuset Fylkesutvalgssalen Fylkesrådet for funksjonshemmede
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS252019 PS 25/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i fylkesrådet for funksjonshemmede 25 mars 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Statusrapport skolebruksplanen 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Fylkeskommunens arbeid med å ivareta bedre samhandling mellom elevtjenestene i videregående opplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Sommerskole for elever som har fått "Ikke vurdering" - vurdering av tilbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 FORDELING AV MIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING, KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK OG INVENTAR OG UTSTYR 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Strategiplan IKT og skolebibliotek - status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Hva kvalifiserer som "politisk fravær" i videregående skole? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Nytt ordensreglement - saksfremlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Konsekvenser for kommunene og frivillige lag og organisasjoner som blir berørt ved at kommunene foreslås tatt sin del av utgiftene ved å holde hallene åpne etter skoletid og i helger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Skoleskyss - Ølen videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Statsbudsjettet 2019 - kap. 1429, post 71 - Fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Revisjon av tilskotsordning for regionale frivillige organisasjonar innan kulturfeltet i Rogaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Høring av forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet mv. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Allment kulturarbeid 2019 - tilskuddsrunde 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Orienteringer - FRF - 27.5.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll