eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 28 20200128 28.01.2020 11.30 Stavanger Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12020 RS 1/2020 Innledning til protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Spørsmål til FU 28.01.20 - Bymiljøpakken / Statlig bidrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Spørsmål om innkreving av bompenger på ferjestrekning Mortaviken-Arsvågen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO12020 FO 1/2020 Interpellasjon justert - pris på tog Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 26. november 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 10. desember 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Stavanger kommune - Plan 2669 - Detaljregulering - plasskrevende varehandel - Krossbergveien - Sunde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Stavanger kommune - Plan 2663 - Detaljregulering - boligformål, tjenesteyting, handel m.m. - Forusbeen 35 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Kommunedelplan E39 Lyngdal - Ålgård - offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Kollektivfelt på fv 509 i Kannik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Medisinutdanning i Norge - Høringsuttalelse til Grimstadutvalgets rapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Endring i selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKS) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Leie av kontorlokaler i Egersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Torfinn Ingeborgrud - Krav om utbetaling av særskilt møtegodtgjørelse - Tolkning av reglementet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll