eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Regional- og kulturutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 29 20190529 29.05.2019 11.30 Fylkeshuset Fylkesutvalgssalen Regional- og kulturutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS332019 PS 33/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONAL- OG KULTURUTVALGET DEN 28. MARS 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Fagskolen Rogaland - status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Høring av forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet mv. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland - Fastsetting av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Skape - årsrapport 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Gjennomgang av Regionalutviklingsfondet 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Etablering av regionalt næringsfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Gjennomføring av Handlingsprogram næring 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Greater Stavanger - Invitasjon til videreføring av partnerskapet fra 1/1-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Stavangerregionens Europakontor - videreføring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Matsatsing - strategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Allment kulturarbeid 2019 - tilskuddsrunde 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Statsbudsjettet 2019 - kap. 1429, post 71 - Fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Stavanger Konserthus IKS - Selskapskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Styrking av det frie kunstfeltet i Rogaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Revisjon av tilskotsordning for regionale frivillige organisasjonar innan kulturfeltet i Rogaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Drifts- og tiltaksstøtte 2019 - klagesak - Kvinnegruppa Ottar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Kulturstipend 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Kulturpris 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll