eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/12672 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12671 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12669 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12668 20200126 26.01.2020 Inngående brev 2020 Jakt på kystsel Svein Kristian Nygård Stol   her
2020/12666 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/11976 20200126 26.01.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon - privatisteksamen *****   her
2020/12664 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12672 20200126 26.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12672-1 *****   her
2020/12671 20200126 26.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12671-1 *****   her
2020/12669 20200126 26.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12669-1 *****   her
2020/12668 20200126 26.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12668-1 Svein Kristian Nygård Stol   her
2020/12666 20200126 26.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12666-1 *****   her
2020/11976 20200126 26.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/11976-3 *****   her
2020/12664 20200126 26.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12664-1 *****   her
2020/12663 20200125 25.01.2020 Inngående brev 2020 Jakt på kystsel Kristoffer Clausen   her
2020/12662 20200125 25.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12661 20200125 25.01.2020 Inngående brev 2020 Jakt på kystsel Jonny Eriksen   her
2020/12660 20200125 25.01.2020 Inngående brev 2020 Jakt på kystsel Eirik Hagen   her
2020/12659 20200125 25.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12658 20200125 25.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2019/26690 20200125 25.01.2020 Inngående brev Tilskudd til allment kulturarbeid 2020 - I denne søde Juletid - Rapport og regnskap Åshild Vetrhus   her
2020/12663 20200125 25.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12663-1 Kristoffer Clausen   her
2020/12662 20200125 25.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12662-1 *****   her
2020/12661 20200125 25.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12661-1 Jonny Eriksen   her
2020/12660 20200125 25.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12660-1 Eirik Hagen   her
2020/12659 20200125 25.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12659-1 *****   her
2020/12658 20200125 25.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/12658-1 *****   her
2019/26690 20200125 25.01.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2019/26690-2 Åshild Vetrhus   her
2020/12656 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12655 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12633 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12561 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12546 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen *****   her
2020/12550 20200124 24.01.2020 Inngående brev Bjerkreim kommune - gnr 73 bnr 25 - oppmålingsforretning - Røyslandsvegen 143 Bjerkreim kommune   her
2019/46869 20200124 24.01.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Detaljregulering for gang- og sykkelvei og fortau fv. 441 - Austre Åmøy - Tasta bydel - plan 2673 - Tilrådning og kostnadsestimat Museum Stavanger AS   her
2019/46869 20200124 24.01.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Detaljregulering for gang- og sykkelvei og fortau fv. 441 - Austre Åmøy - Tasta bydel - plan 2673 - Tilrådning og kostnadsestimat Museum Stavanger AS   her
2019/46869 20200124 24.01.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Detaljregulering for gang- og sykkelvei og fortau fv. 441 - Austre Åmøy - Tasta bydel - plan 2673 - Tilrådning og kostnadsestimat Museum Stavanger AS   her
2020/12569 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Detaljregulering for Somaveien 1 - Lura - melding om igangsetting SWECO NORGE AS   her
2020/12569 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Detaljregulering for Somaveien 1 - Lura - melding om igangsetting SWECO NORGE AS   her
2020/12550 20200124 24.01.2020 Inngående brev Bjerkreim kommune - gnr 73 bnr 25 - oppmålingsforretning - Røyslandsvegen 143 Bjerkreim kommune   her
2019/43962 20200124 24.01.2020 Inngående brev RUP - Regionalt utviklingsprogram for Rogaland 2019 - Universell utforming Nilsebu - Prosjektnummer 1189/19 - signert avtale STAVANGER TURISTFORENING   her
2020/12559 20200124 24.01.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 114 bnr 10 - søknad om graving - legging av fiber - over - under eller langs offentlig veg VEA ENERGI AS   her
2019/33579 20200124 24.01.2020 Inngående brev Bjerkreim kommune - gnr 54 bnr 3 - Bosetningsspor id 262747 - KML 8, 1. ledd - Dispensasjon innvilget - Mindre, privat tiltak - Statlig kostnadsdekning Riksantikvaren   her
2020/12576 20200124 24.01.2020 Inngående brev Høring om forslag til ny forskrift om arbeid på kjøretøy og oppheving av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om kjøretøyverksteder Statens Vegvesen Dep   her
2019/50825 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknader ang utvidet bruk og ny avkjørsel - purring RAVI RÅDGIVNING AS   her
2020/11494 20200124 24.01.2020 Inngående brev Nav har innvilget søknad om flere omsorgsdager ***** ***** NAV HÅ   her
2020/11494 20200124 24.01.2020 Inngående brev Nav har innvilget søknaden din om flere omsorgsdager ***** ***** NAV HÅ   her
2019/50021 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sola kommune - gnr 1 bnr 34 - Jåsundvegen 133 - dispensasjon og tillatelse til fradeling av parsell av eiendom Sola kommune   her
2019/50021 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sola kommune - gnr 1 bnr 34 - Jåsundvegen 133 - dispensasjon og tillatelse til fradeling av parsell av eiendom Sola kommune   her
2020/12604 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 47 bnr 942 - Elgveien 16 - reguleringsending - oppdeling av eiendom - Høringsbrev Sandnes kommune   her
2020/12604 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 47 bnr 942 - Elgveien 16 - reguleringsending - oppdeling av eiendom - Høringsbrev Sandnes kommune   her
2020/12610 20200124 24.01.2020 Inngående brev Ryfast/eiganestunnelen og Auglendsveien - ulovlig kjøring - spørsmål Karl Inge Bakke   her
2019/40929 20200124 24.01.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 166 bnr 10 - Detaljregulering - Isvik Brygge - førespurnad om avklaring OMEGA AREAL AS   her
2019/40929 20200124 24.01.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 166 bnr 10 - Detaljregulering - Isvik Brygge - førespurnad om avklaring OMEGA AREAL AS   her
2019/40929 20200124 24.01.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 166 bnr 10 - Detaljregulering - Isvik Brygge - førespurnad om avklaring OMEGA AREAL AS   her
2020/12539 20200124 24.01.2020 Inngående brev Hå kommune - trygg skuleveg i Torlandsvegen, på Nærbø - oppmoding Silje Versland   her
2020/12541 20200124 24.01.2020 Inngående brev Hå kommune - Søknad om fravik - Ogna - vegbredde i kulvert STAV ARKITEKTER AS   her
2019/44255 20200124 24.01.2020 Inngående brev KARMØY KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR FV. 47 MELLOM VEAKROSSEN OG E134 HELGANESVEGEN - Tilbakemelding etter drøftingsmøte - oversendelse Fylkesmannen i Rogaland   her
2019/44255 20200124 24.01.2020 Inngående brev KARMØY KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR FV. 47 MELLOM VEAKROSSEN OG E134 HELGANESVEGEN - Tilbakemelding etter drøftingsmøte - oversendelse Fylkesmannen i Rogaland   her
2020/1040 20200124 24.01.2020 Inngående brev VRI forprosjekt 673/19 Green Entrans AS: MC-7 Wind - Turbintårnets aerodynamiske utforming i samspill med rotorblad - Anmodning om Delutbetaling GREEN ENTRANS AS   her
2020/11381 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tysvær - Gnr 77 bnr 3 - Fv 4796 - Stakkestadvegen - arbeidsvarslingsplan Statens Vegvesen Dep   her
2020/12477 20200124 24.01.2020 Inngående brev Organisasjonsdatabase for kommunene og fylkeskommunene - informasjon om innsamling av data Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
2020/12475 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sauda Kommune - gnr 20 bnr 117 - Fv520 - Saudavegen 310 - Graveløyve - søknad Vegvesen - Graveløyver - avdeling Haugesund   her
2020/10645 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknader ang utvidet bruk og ny avkjørsel - purring RAVI RÅDGIVNING AS   her
2020/12487 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om kompetansemidler til epledyrking i Egersund Magnus Østebrød   her
2020/12488 20200124 24.01.2020 Inngående brev Gnr. 69 bnr. 63 og gnr. 72 bnr. 196 - Karmøy kommune - Foreløpig underretning etter oppmålingsforretning - 14.11.2019 og 22.11.2019 - STD:18/4837 - oversendelse Karmøy kommune   her
2020/12512 20200124 24.01.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 123 bnr 201 - høyspentkabel - områdekonsesjon HAUGALAND KRAFT AS   her
2020/12512 20200124 24.01.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 123 bnr 201 - høyspentkabel - områdekonsesjon HAUGALAND KRAFT AS   her
2020/12512 20200124 24.01.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 123 bnr 201 - høyspentkabel - områdekonsesjon HAUGALAND KRAFT AS   her
2020/12523 20200124 24.01.2020 Inngående brev Systematisering av begrepsbruk knyttet til landskapskartlegging og landskaps-/stedsanalyser - Mulighet for innspill NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI   her
2020/12524 20200124 24.01.2020 Inngående brev Suldal kommune - gnr 151 bnr 4 - nydyrking - til uttale Suldal kommune   her
2020/12524 20200124 24.01.2020 Inngående brev Suldal kommune - gnr 151 bnr 4 - nydyrking - til uttale Suldal kommune   her
2020/12531 20200124 24.01.2020 Inngående brev Hjelmeland kommune - flytting av skilt - Vormedalsveien på augaland - søknad Arve Aslaksen   her
2020/744 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilbud - Anskaffelse leasing av el-bil *****   her
2020/744 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilbud - Anskaffelse leasing av el-bil *****   her
2020/744 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilbud - Anskaffelse leasing av el-bil *****   her
2019/44255 20200124 24.01.2020 Inngående brev KARMØY KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR FV. 47 MELLOM VEAKROSSEN OG E134 HELGANESVEGEN - Tilbakemelding etter drøftingsmøte - oversendelse Fylkesmannen i Rogaland   her
2019/32551 20200124 24.01.2020 Inngående brev Regionalt motorsportanlegg - KNA Raceway AS - Orientering om status for prosjektet og vurdering av regional status - godkjenning Kulturdepartementet   her
2020/12403 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområder 2020 - Jæren friluftsråd - Brekko ‑ Asfalt på tilkomstvei - søknad JÆREN FRILUFTSRÅD   her
2020/12408 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområder 2020 - Jæren friluftsråd - Brekko ‑ Utviklingsplan og mulighetsstudie - søknad JÆREN FRILUFTSRÅD   her
2020/12407 20200124 24.01.2020 Inngående brev Ryfylke vannområde 2020 - møtereferat fra 7 januar Ryfylke vassområde   her
2020/12415 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområder 2020 - Jæren friluftsråd - Vigdel ‑ Utstyrslager og toalettbygg (UU tiltak) - søknad JÆREN FRILUFTSRÅD   her
2020/12417 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområder 2020 - Jæren friluftsråd - Vigdel ‑ Sandestranden i Randaberg ‑ Utstyrslager og toalettbygg (UU) - søknad JÆREN FRILUFTSRÅD   her
2020/12429 20200124 24.01.2020 Inngående brev Avtaleforslag - Tannhelse Rogaland FKF - Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS - Avlevering, ordning og katalogisering av eldre tannhelsejournaler INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS   her
2019/21222 20200124 24.01.2020 Inngående brev Overføring av oppgaver til kommunene og fastsettelse av ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2019/39171 20200124 24.01.2020 Inngående brev Haugesund kommune - dispensasjon - endring av løyve, lokalitet 11 435 Bryggelandsholmane - justering/oppgradering av fortøyningsramme - uttale - kopi av brev til fiskeridirektoratet Fiskarlaget - vest   her
2020/12411 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområder 2020 - Jæren friluftsråd - Tengesdalsvatnet ‑ Badebrygge UU - søknad JÆREN FRILUFTSRÅD   her
2019/50334 20200124 24.01.2020 Inngående brev Politiattest Tommy Landsnes   her
2020/12432 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 64 bnr 14 - avkjørsel - ikke godkjent i reguleringsplan Sandnes kommune   her
2020/929 20200124 24.01.2020 Inngående brev fristar for formidling av regionale føringar for IBU-ordninga for 2020 Landbruks- og matdepartementet   her
2020/12438 20200124 24.01.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Vikingtomten - plan 2705 - varsel om planarbeid STATENS VEGVESEN   her
2020/12438 20200124 24.01.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Vikingtomten - plan 2705 - varsel om planarbeid STATENS VEGVESEN   her
2020/12446 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i statlige friluftsområder - 2020 - Dalane friluftsråd - Bringedal - Toalett ved jordgamme DALANE FRILUFTSRÅD   her
2020/12447 20200124 24.01.2020 Inngående brev Spesialtransport Langholmen - Måkaknuten, totalvekt 130 tonn Anbefaling av dispensasjonssøknad - kopi STATENS VEGVESEN   her
2019/50697 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Reguleringsendring - justering av gang- og sykkelsti - Sørbø - Plan 2004106 - vedtak Sandnes kommune   her
2019/45969 20200124 24.01.2020 Inngående brev Rapport helsesjekk HIST 2000 - 2009 Sikri - Hilde Haughem   her
2020/12438 20200124 24.01.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Vikingtomten - plan 2705 - varsel om planarbeid STATENS VEGVESEN   her
2020/12569 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Detaljregulering for Somaveien 1 - Lura - melding om igangsetting SWECO NORGE AS   her
2019/50310 20200124 24.01.2020 Inngående brev Ja takk til ett års vikariat for tannlege i Sør-Jæren tannhelsedistrikt - st. ref. HRM144990 Toma Betancur   her
2019/28420 20200124 24.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her