eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/27505 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje»   her
2019/26151 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål fra Anja B. Endresen, V om sykler i Ryfast (FT 11.-12. juni 2019)   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskot til utbygging av breiband   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Plattform for Vestlandsrådet   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Rapportar om internasjonalt arbeid Vestlandsrådet deltek i   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidet med handlingsplan for cruisestrategi for Vestlandet - status mai 2019   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Etablering av ein database med økonomiske nøkkeltal for alle verksemder på Vestlandet   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll frå møte i Vestlandsrådet 15. februar 2019   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Felles innspill til NTP-arbeidet   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Framtidig organisering av Vestlandsrådet   her
2019/27162 20190611 11.06.2019 Inngående brev 2019 - Jakt på kystsel - Lars Steinbru Lars Steinbru   her
2019/27004 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sak oppdatert - _Ref_num:SD30462277 Sortering av journalposter i sak Evry - EVRY Servicedesk - Regions   her
2019/22001 20190611 11.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat Karim Osama Khaled   her
2019/22220 20190611 11.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Therese Anita Holmen   her
2019/27005 20190611 11.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - sommervikar, driftsavdeling ***** ***** *****   her
2019/26239 20190611 11.06.2019 Utgående brev Time kommune - søknad om Inngrep i kulturlandskapet gnr 7 bnr 10 - uttalelse Time kommune   her
2019/26035 20190611 11.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/27074 20190611 11.06.2019 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 121 bnr 5 - Nydyrking - Anmodning om høring Eigersund kommune   her
2019/25779 20190611 11.06.2019 Utgående brev Endringsbilag - Oppdatert kontraktsdokument lastet opp Schindler AS (hovedenhet)   her
2019/27019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Oversendelses av journalpost 12/9805-9 - Innbyggerinitiativ - prosjekt fv 519 FINNØY KOMMUNE   her
2019/23024 20190611 11.06.2019 Inngående brev Avlysning av Dialogmøte ***** ***** 13.06.2019 *****   her
2019/22278 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sandnes kommune - dispensasjon fra plan 85113 - utvidelse av lager - Lura-Stokka - Vedtak Sandnes kommune   her
2019/25132 20190611 11.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Anders Idland Midttun   her
2019/24075 20190611 11.06.2019 Utgående brev TILBUD OM STILLING som rådgiver - Jens Flemming Krøger Jens Flemming Krøger   her
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Internt notat Innstilling  ansettelse rådgiver (vikariat) personal- og organisasjonsavdelingen Gunnar Lemvik   her
2019/26934 20190611 11.06.2019 Utgående brev Strandgaten 21 - Sokndal kommune - vedtak om dispensasjon fra fredning Ole Gabriel Urdal   her
2019/22728 20190611 11.06.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/25849 20190611 11.06.2019 Utgående brev Hå kommune - dispensasjon - oppsett av skilt om besøkssenter Våtmark ved Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim - behov for befaring JÆREN FRILUFTSRÅD   her
2019/26381 20190611 11.06.2019 Utgående brev Søknad om databriller *****   her
2019/25923 20190611 11.06.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale og taushetserklæring ***** ***** Vibecke Skandsen   her
2019/22162 20190611 11.06.2019 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 22 bnr 2 - terrenginngrep - støyvoll EDB-TJENESTER NORGE LIMITED   her
2019/27001 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 33 bnr 3 m.fl. - Espelandsvatnet Eidavatnet og Haukalivatnet - Dispensasjon - Legging av sjøkabel i Forsand - Høring Sandnes kommune   her
2019/22162 20190611 11.06.2019 Inngående brev Haugesund kommune - nabovarsel - til utfylling EDB-TJENESTER NORGE LIMITED   her
2019/26998 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om etterutdanning Steinar Løgith Aase   her
2019/27037 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om 60% permisjon skoleåret 2019/2020 *****   her
2019/27042 20190611 11.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling *****   her
2019/27031 20190611 11.06.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - 2018/2019 - produksjonen Dei reisande - avtale om rettar og honorar for manus Anna Stråtveit Songe-Møller m.fl.   her
2019/27043 20190611 11.06.2019 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 307 bnr 30 - Dispensasjon fra føresegnene til kommuneplanen - Til uttale Vindafjord kommune   her
2019/26864 20190611 11.06.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** NAV HILLEVÅG OG HINNA   her
2019/21177 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 44 bnr 232 - nytt bygg - nabovarsel MASIV BYGG AS   her
2019/24475 20190611 11.06.2019 Utgående brev Bremnes Seashore AS - org.nr. 836597702 - søknad om tillatelse til anleggsendring - lokalitet nr. 22955 - Svollandsneset - Vindafjord kommune - oversendelse av kommunal uttale. KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ÅLESUND m.fl.   her
2019/24888 20190611 11.06.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 59 bnr 164 - dispensasjon - oppføring av garasje - Uttale - Kopi av brev til Karmøy kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/27054 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sauda kommune - dispensasjon - Svandalselva - Bygging av Svandalen kraftverk AS - Uttale - kopi av brev til Sauda kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/26310 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 33 bnr 7 - Dispensasjon - Deling av eiendom - Uttale - Kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/20680 20190611 11.06.2019 Inngående brev Dalane Folkemuseum - Styremøter 2019 - innkalling til styremøte 5 juni DALANE FOLKEMUSEUM   her
2019/26998 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om midler til etterutdanning Edil Kristine Mæland   her
2019/26314 20190611 11.06.2019 Inngående brev Klepp kommune - gnr 29 bnr 19 - Brautevegen 371 - Oppføring av erstatningsbolig - Orientering til saksbehandling - Kopi av brev til Klepp kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/26929 20190611 11.06.2019 Utgående brev Hå Kommune - gnr 39 bnr 10 - nytt fjøs - kulturminne - forhåndsuttalelse JÆRHUS Livar Mauland   her
2019/26116 20190611 11.06.2019 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 121 bnr 3 og 6 - Øvre vats - Nydyrking - Vedtak - Kopi av brev til grunneiger Vindafjord kommune   her
2019/26901 20190611 11.06.2019 Utgående brev Finnøy kommune - gnr 6 bnr 6 - tilbygg til driftsbygning - kulturminne - behov for befaring FINNØY KOMMUNE   her
2019/24660 20190611 11.06.2019 Inngående brev Randaberg kommune - kommuneplan 2018 - 2030 - Begrenset høring og offentlig ettersyn Randaberg kommune   her
2019/20509 20190611 11.06.2019 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 74 bnr 3 - Dispensasjon - Kroveien 155 - Fradeling av tomt med eksisterende bolighus - Oversendelse av vedtak - Kopi av brev til grunneiger Gjesdal kommune   her
2019/27063 20190611 11.06.2019 Inngående brev Statistisk sentralbyrå - vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen - ledige stillinger - kvartalsvis - rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2019/21813 20190611 11.06.2019 Inngående brev Vedtak om innvilgelse av foreldrepenger Christina Helen Selstø   her
2019/26118 20190611 11.06.2019 Inngående brev Gjesdal kommune - Detaljregulering - Gjesdal idrettspark - Plan 20080002 - Høring - Kopi av brev til Gjesdal kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/27074 20190611 11.06.2019 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 121 bnr 5 - Nydyrking - Anmodning om høring Eigersund kommune   her
2019/23709 20190611 11.06.2019 Utgående brev MELDING OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2019 HAUGALAND KUNSTVERK   her
2019/26281 20190611 11.06.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Marin Energi Testsenter AS - flytting av møtested MARIN ENERGI TESTSENTER AS   her
2019/22278 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sandnes kommune - dispensasjon fra plan 85113 - utvidelse av lager - Lura-Stokka - Vedtak Sandnes kommune   her
2019/26314 20190611 11.06.2019 Inngående brev Klepp kommune - gnr 29 bnr 19 - Brautevegen 371 - Oppføring av erstatningsbolig - Ettersendte vedlegg Klepp kommune   her
2019/27088 20190611 11.06.2019 Inngående brev GJESDAL KOMMUNE - FJERNING AV TILSLAMMING I FLASSABEKKEN - Tilbakemelding på spørsmål Gjesdal kommune   her
2019/27084 20190611 11.06.2019 Inngående brev Haugaland Vekst IKS - ny selskapsavtaletil behandling i Rogaland fylkesting HAUGALAND VEKST IKS   her
2019/20509 20190611 11.06.2019 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 74 bnr 3 - Dispensasjon - Kroveien 155 - Fradeling av tomt med eksisterende bolighus - Oversendelse av vedtak - Kopi av brev til grunneiger Gjesdal kommune   her
2019/27085 20190611 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Lovlighetskontroll - FT-sak 34/19 - Opsjoner i bussanbud Ryfylke Sør   her
2019/26118 20190611 11.06.2019 Inngående brev Gjesdal kommune - Detaljregulering - Gjesdal idrettspark - Plan 20080002 - Høring - Kopi av brev til Gjesdal kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/26314 20190611 11.06.2019 Inngående brev Klepp kommune - gnr 29 bnr 19 - Brautevegen 371 - Oppføring av erstatningsbolig - Ettersendte vedlegg Klepp kommune   her
2019/27088 20190611 11.06.2019 Inngående brev GJESDAL KOMMUNE - FJERNING AV TILSLAMMING I FLASSABEKKEN - Tilbakemelding på spørsmål Gjesdal kommune   her
2019/24593 20190611 11.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør - Prisskjema *****   her
2019/23191 20190611 11.06.2019 Utgående brev Høring av konsesjonssøknad for ny 132 kV kraftledning Opstad-Håland og ny Håland transformatorstasjon, Hå og Time kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/27092 20190611 11.06.2019 Utgående brev Endringsbilag - La til dokument fra konkurransen rambøll norge as - Stavanger   her
2019/27098 20190611 11.06.2019 Inngående brev Stemmeprosessen ved folkeavstemming 2019 - Kommunesammenslåing - Rennesøy kommune - kopi av klage sendt EFTA Kåre Bjerga   her
2019/27103 20190611 11.06.2019 Inngående brev Meldingsskjema - Ny medlemdsbedrift - Skude Fryseri AS OPPLÆRINGKONTORET FOR TRANSPORTFAGENE I VEST   her
2019/21988 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tysvær kommune - Detaljreguleringsplan for Høgahaug - Plan 201805 - Uttale - Kopi av brev til Tysvær kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/27107 20190611 11.06.2019 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 35 bnr 1 - Tøtlandsvik - Midlertidig dispensasjon - Utplassering av campingvogner på utfylt område - Søknad Hjelmeland kommune   her
2019/20293 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sauda kommune - gnr 32 bnr 885 - nabovarsel D-S Bygg as   her
2019/27108 20190611 11.06.2019 Inngående brev Time kommune - gnr 1 bnr 573 - Sandtangen i Bryne - Oppgradering av bro - Til uttale Time kommune   her
2019/27091 20190611 11.06.2019 Inngående brev Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift - Utbetalingsbrev våren 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2019/21988 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tysvær kommune - Detaljreguleringsplan for Høgahaug - Plan 201805 - Uttale - Kopi av brev til Tysvær kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/23189 20190611 11.06.2019 Utgående brev Høring av konsesjonssøknad for ny 132 kV kraftledning Klovning-Haugaland Næringspark, Tysvær kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/27107 20190611 11.06.2019 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 35 bnr 1 - Tøtlandsvik - Midlertidig dispensasjon - Utplassering av campingvogner på utfylt område - Søknad Hjelmeland kommune   her
2019/27108 20190611 11.06.2019 Inngående brev Time kommune - gnr 1 bnr 573 - Sandtangen i Bryne - Oppgradering av bro - Til uttale Time kommune   her
2019/27117 20190611 11.06.2019 Inngående brev Svar på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger grunnet kronisk sykdom - ***** ***** ***** NAV Karmøy-Bokn   her
2019/25779 20190611 11.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør - Kontrakt Vardafjell VGS Schindler AS (hovedenhet)   her
2019/27124 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om fortsatt omsorgspermisjon Ida Eriksson   her
2019/27123 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sola kommune - DETALJREGULERINGSPLAN JOAVEGEN 57 - Oppstartsvarsel KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS   her
2019/24794 20190611 11.06.2019 Utgående brev Sandnes kommune endring av kommunalt avløpsanlegg på Apalstø uttale fra seksjon for kulturarv SANDNES KOMMUNE   her
2019/27092 20190611 11.06.2019 Utgående brev Endringsbilag - lastet opp e-post rambøll norge as - Stavanger   her
2019/27123 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sola kommune - DETALJREGULERINGSPLAN JOAVEGEN 57 - Oppstartsvarsel KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS   her
2019/24097 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbud - Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i Rogaland *****   her
2019/24097 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbud - Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i Rogaland *****   her
2019/24097 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbud - Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i Rogaland *****   her
2019/24097 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbud - Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i Rogaland *****   her
2019/24097 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbud - Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i Rogaland *****   her
2019/24097 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbud - Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i Rogaland *****   her
2019/24097 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbud - Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i Rogaland *****   her
2019/24097 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbud - Konsulentbistand til kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i Rogaland *****   her
2019/27144 20190611 11.06.2019 Inngående brev RANDABERG KOMMUNE - GNR 49 BNR 26 - TORVMYRVEIEN 7 OG 22 - DISPENSASJON - NYBYGG -MIDLERTIDIG ANLEGGSLEIR FOR ANLEGGET E39 ROGFAST - Orientering om vedtak Randaberg kommune   her
2019/27112 20190611 11.06.2019 Inngående brev Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift - Utbetalingsbrev våren 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2019/27132 20190611 11.06.2019 Inngående brev VRI Rogaland 2019 - REFERANSENR. 2019-0137 - Podbike - teknisk dokumentasjon knyttet til pilotproduksjon - søknad PODBIKE AS   her
2019/21915 20190611 11.06.2019 Inngående brev Klepp kommune - gnr 18 bnr 4 - Nydyrking av innmarksbeite - godkjenning - kopi av brev til RASMUS  MJØLHUS KLEPP KOMMUNE   her