eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/47663 20200602 02.06.2020 Inngående brev Hå kommune - gnr 39 bnr 17 - dispensasjon - mindre endring - gang- og sykkelvei - tilbakemelding - kopi Hå kommune   her
2020/47667 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sola kommune - reguleringsplan - Sandesletta sør - plan 0580 - offentlig ettersyn Sola kommune   her
2020/15900 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 46 bnr 22 m fl - endring av plan 6202-02 - Åse - Vesleveien 7 Sandnes kommune   her
2020/15900 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 46 bnr 22 m fl - endring av plan 6202-02 - Åse - Vesleveien 7 Sandnes kommune   her
2020/47668 20200602 02.06.2020 Inngående brev Databehandleravtale - Pendel - BS Undervisning AS - til signering BS UNDERVISNING AS   her
2019/21232 20200602 02.06.2020 Inngående brev Årsmøte Fjordvegen Rute 13 2020 - innkalling I/S FJORDVEGEN RUTE 13   her
2019/21232 20200602 02.06.2020 Inngående brev Årsmøte Fjordvegen Rute 13 2020 - innkalling I/S FJORDVEGEN RUTE 13   her
2019/38059 20200602 02.06.2020 Inngående brev ROGALAND FYLKESKOMMUNE, 78619376 Kjøretøy UF16267 meldt ut av forsikringsavtalen KLP SKADEFORSIKRING AS   her
2020/43089 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 18 bnr 1 - Sandeid - dispensasjon - deling - boligtomt og tilleggsareal - uttale - kopi av brev til Vindafjord kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/43089 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 18 bnr 1 - Sandeid - dispensasjon - deling - boligtomt og tilleggsareal - uttale - kopi av brev til Vindafjord kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/47674 20200602 02.06.2020 Inngående brev Forliksklage - erstatning etter arkeologiske utgravinger - ***** ***** - Pålegg om å gi tilsvar i forliksklage Stavanger Forliksråd Avd 1   her
2020/47670 20200602 02.06.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 118 bnr 2 - landbruksvei - til uttale Karmøy kommune   her
2020/47500 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd 2021 - Jæren Symfoniorkester Jæren Symfoniorkester   her
2020/47509 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om nødvendig tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk - ***** ***** Stina Joplin   her
2019/30202 20200602 02.06.2020 Inngående brev Stavanger kommune - PLAN 2653 Knud Holms gate 8: Innsigelse vedr. dagslysforhold Stavanger kommune   her
2019/30202 20200602 02.06.2020 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Knud Holms gate 8 - informasjon Stavanger kommune   her
2020/44670 20200602 02.06.2020 Inngående brev Lund kommune - FV 4258 Steinberg - Rustad - Bjørnestad - Svar fra entreprenør Mesta As   her
2020/47477 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd 2021 - Suldal Kommune Suldal Kommune   her
2020/44794 20200602 02.06.2020 Inngående brev Karakterutskrift utvekslingsår - sommervikar Vemund Torgård   her
2020/44794 20200602 02.06.2020 Inngående brev Signert kontrakt - sommervikariat Vemund Torgård   her
2020/47691 20200602 02.06.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 61 bnr 128 - dispensasjon fra byggegrense mot veg - oppføring av erstatningsbolig - søknad til uttale Karmøy kommune   her
2020/47696 20200602 02.06.2020 Inngående brev Hjelmeland kommune - gnr 76 bnr 60 - dispensasjon - bruksendring av fritidsbustad til heilårsbustad - uttale - kopi av brev til Hjelmeland kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/39340 20200602 02.06.2020 Inngående brev Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - ønske om utsatt frist til uttale - kopi av brev til Riksantikvaren Hjelmeland kommune   her
2020/47225 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad redusert stilling - skoleåret 2020/2021 *****   her
2020/46987 20200602 02.06.2020 Internt notat Bruk av midlertidig tilsatte - våren 2020 Rogaland fylkeskommune   her
2020/46987 20200602 02.06.2020 Internt notat Midlertidig tilsatte- våren 2020 - Bergeland vgs Nancy Skår   her
2020/47474 20200602 02.06.2020 Internt notat Gjesdal kommune - gnr 12 bnr 1 - FV 45 - Fysiske tiltak i vassdrag - Lomeland - Oppstart arbeid i Lomelandsbekken - sak 18/29795 Knut Thorkildsen Slettebak   her
Ingen tilgang 20200602 02.06.2020 Internt notat INNHENTING AV STANDPUNKT OG EKSAMENSKARAKTERER FOR DE VIDEREGÅENDE SKOLENE SKOLEÅRET 2019/2020 Åsmund Glende Jakobsen m.fl.   her
2020/13212 20200602 02.06.2020 Utgående brev Klepp kommune - gnr 51 bnr 77 - tilrettelegging av gravfelt på Sele - Skjøtselsplan og avtale for signering Klepp kommune   her
2020/47436 20200602 02.06.2020 Utgående brev Time kommune - gnr 38 bnr 5 - nydyrking av 0.7 dekar skog - uttale Time kommune   her
2020/44951 20200602 02.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Gonzalo Laguna Gonzalez   her
2019/20873 20200602 02.06.2020 Utgående brev Strand kommune - utbygging av vann- og avløpsnett i Alsvik - kulturminne - Endring av VA-trasé IVAR IKS   her
2020/46829 20200602 02.06.2020 Utgående brev Strand kommune - gnr 107 bnr 45 - Fv 4638 - dispensasjon fra byggegrense for oppføring av drivhus KOMPLETT BYGG STRAND AS   her
2020/46573 20200602 02.06.2020 Utgående brev Sandnes kommune - Kirkegata 1 - Søknad om graving av grøft for leveranse av fiber - uttale seksjon for kulturarv LYSE FIBER AS   her
2020/13216 20200602 02.06.2020 Utgående brev Klepp kommune - gnr 6 bnr 8 - Stangeland - tilrettelegging av heller og bygdeborg - skjøtselsplan og avtale for signering Klepp kommune   her
2020/42883 20200602 02.06.2020 Utgående brev Randaberg kommune gnr 55 bnr 52 fritidsbolig - uttale seksjon for kulturarv RANDABERG KOMMUNE   her
Ingen tilgang 20200602 02.06.2020 Utgående brev Brev fra Eldrerådet og Fylkesrådet for funksjonshemma til samferdselsminister Hareide Samferdselsdepartementet   her
2020/44873 20200602 02.06.2020 Utgående brev Sola kommune - gnr 35 bnr 375 - dispensasjon - etablering av utendørs lagring - Kanalsletta Utvikling AS - søknad Sola kommune   her
2020/43885 20200602 02.06.2020 Utgående brev Time kommune -Fv506 Arne Garborgs veg - Søknad om graving Statens Vegvesen   her
2020/17878 20200602 02.06.2020 Utgående brev Sokndal kommune - gnr 46 bnr 2 - tilrettelegging kulturminner Haneberg - skjøtselsplan og avtale for signering Sokndal kommune   her
2020/47714 20200602 02.06.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/47714-1 Lund Kommune   her
2020/44545 20200602 02.06.2020 Utgående brev Randaberg kommune - Fv 4598 - gnr 57 bnr 10 - dispensasjon fra byggegrense mot veg for oppføring av tilbygg DIN BYGGTJENESTE AS   her
2020/44048 20200602 02.06.2020 Utgående brev Stavanger kommune/forslagsstiller vedr. Reguleringsendring Daleveien etter send svar I Gaukstad   her
2020/43960 20200602 02.06.2020 Utgående brev Strand kommune - skilt ved gamle riksveg 13 not Jørpeland sentrum - søknad JØRPELAND HANDELSFORENING AS   her
2020/44085 20200602 02.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sølvi Skjørestad Johnsen   her
2020/46631 20200602 02.06.2020 Utgående brev Sokndal kommune - gnr 56 bnr 1, 28 og 90 - Bø - tilrettelegging helleristningsfelt - skjøtselsplan og avtale for signering Sokndal kommune   her
Ingen tilgang 20200602 02.06.2020 Utgående brev Klepp kommune - Fv 44 Jærveien - Tekniske tegninger Støyvegg Støyskjerm Øksnevarden Søren Nærland   her
2020/16264 20200602 02.06.2020 Utgående brev Tysvær kommune - gnr 89 bnr 6 - FV 4781 - Svar på søknad om opprettelse av permanent avkjørsel JONE SELVÅG   her
2020/41797 20200602 02.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Oversendelse av Arbeidstilsynets vedtak om pålegg FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/41797 20200602 02.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - innsyn ARBEIDSTILSYNET STAVANGER   her
2020/41797 20200602 02.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Dokumentasjon hendelse ARBEIDSTILSYNET STAVANGER   her
2020/47201 20200602 02.06.2020 Utgående brev Sandnes kommune - Fv 4488 - gnr 39 bnr 631 - dispensasjon fra byggegrense mot veg for oppføring av garasje Helge Krohn   her
2020/42063 20200602 02.06.2020 Utgående brev Svar - svar på oversendelse av rektors innstilling II *****   her
2020/16918 20200602 02.06.2020 Utgående brev Stavanger kommune gnr 247 bnr 22 - tidligere gnr 47 brn 22 - Mosterøyveien 247 fv 561 G/S-Veg Mosterøy Sk-Finnesand - Utbetaling i henhold til avtale Regnskap   her
2020/47809 20200602 02.06.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste - Miljøveilder Tone Anita Østrådt   her
2020/40850 20200602 02.06.2020 Utgående brev Karmøy kommune - gnr 62 bnr 17 - Fv 511 - dispensasjon fra byggegrense - tilbygg til eksisterende garasje -endring ESKILD KVALA AS   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Niras Norge AS   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Multiconsult Norge AS (hovedenhet)   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Asplan Viak AS (Hovedenhet)   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Norconsult AS (Hovedenhet)   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Sweco Norge AS (Hovedenhet)   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Rambøll Norge AS (hovedenhet)   her
2020/43628 20200602 02.06.2020 Utgående brev Signert kontrakt - Visafo AS signing Visafo AS   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Avtaledokument Niras Norge AS   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Avtaledokument Multiconsult Norge AS (hovedenhet)   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Avtaledokument Asplan Viak AS (Hovedenhet)   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Avtaledokument Norconsult AS (Hovedenhet)   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Avtaledokument Sweco Norge AS (Hovedenhet)   her
2020/18510 20200602 02.06.2020 Utgående brev Endringsbilag - Avtaledokument Rambøll Norge AS (hovedenhet)   her
2019/39116 20200602 02.06.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Re: TILDELING *****   her
2019/39116 20200602 02.06.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Fyrtårn sertifisering *****   her
2020/47814 20200602 02.06.2020 Utgående brev Kvitteringsepost for 2020/47814-1 Einar Mjaaland Sele   her
2020/46596 20200602 02.06.2020 Utgående brev Time kommune - gnr 57 bnr 2 - nydyrking av ca 8 dekar innmarksbeite og bygging av landbruksveg - behov for befaring Time kommune   her
2020/43089 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 18 bnr 1 - Sandeid - dispensasjon - deling - boligtomt og tilleggsareal - uttale - kopi av brev til Vindafjord kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/47645 20200602 02.06.2020 Inngående brev Time kommune - FV 4380 Hognestadvegen - Eierskap til offentlig gang- og sykkelveg - arealoverføring - egenerklæring Time kommune   her
2019/30202 20200602 02.06.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Plan 2653: Reviderte illustrasjoner og bestemmelser Stavanger kommune   her
2019/30202 20200602 02.06.2020 Inngående brev Stavanger kommune - 2653 Knud Holms gate 8: dagslystiltak og drøftingsmøte Stavanger kommune   her
2020/41966 20200602 02.06.2020 Inngående brev Din søknad er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet   her
2019/30202 20200602 02.06.2020 Inngående brev Stavanger kommune - 2653 Knud Holms gate 8: dagslystiltak og drøftingsmøte Stavanger kommune   her
2020/44814 20200602 02.06.2020 Inngående brev Klepp kommune - detaljregulering - Bore kyrkje og gravplass med tilhørende anlegg - plan 2020002 - fråsegn - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/44814 20200602 02.06.2020 Inngående brev Klepp kommune - detaljregulering - Bore kyrkje og gravplass med tilhørende anlegg - plan 2020002 - fråsegn - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/18450 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om velferdspermisjon for juni Ingrid Louise Norås   her
2020/47633 20200602 02.06.2020 Inngående brev Eigersund kommune - reguleringsplan - Eger Stormarked - 20060009 - melding om endring KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS   her
2020/47633 20200602 02.06.2020 Inngående brev Eigersund kommune - reguleringsplan - Eger Stormarked - 20060009 - melding om endring KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS   her
2020/47633 20200602 02.06.2020 Inngående brev Eigersund kommune - reguleringsplan - Eger Stormarked - 20060009 - melding om endring KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS   her
2020/47634 20200602 02.06.2020 Inngående brev Anmodning om innspill til regjeringens eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
2019/23623 20200602 02.06.2020 Inngående brev Strand kommune - Plan 1130201711 - Næringsområde Nordmarka nord-øst - Detaljregulering - Godkjent plan Strand kommune   her
2019/49359 20200602 02.06.2020 Inngående brev Haugesund kommune - detaljregulering - ny rundkjøring - Spannavegen Rennesøygata og Kvitsøygata - RL 1777 - melding om vedtatt plan Haugesund kommune   her
2020/47626 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd 2021 - Stiftelsen Sildajazzen Stiftelsen Sildajazzen   her
2020/47644 20200602 02.06.2020 Inngående brev søknad om lære bedrift for Gullsmed Christophersen Sandnes as Karsten Bjørnsen   her
2020/12540 20200602 02.06.2020 Inngående brev Evaluering, drøfting og forhandling om arbeidsårets lengde for undervisningspersonalet - SFS 2213 - Godkjent protokoll - NL Marianne Hogsnes-Rødland   her
2020/12540 20200602 02.06.2020 Inngående brev Evaluering, drøfting og forhandling om arbeidsårets lengde for undervisningspersonalet - SFS 2213 - Godkjent protokoll - Creo Kari Klæboe Koksvik   her
2020/47624 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd 2021 - Stavanger Jazzforum Stavanger Jazzforum   her
2020/47457 20200602 02.06.2020 Inngående brev Bjerkreim kommune - Fv.503 - Sundvor - hp2 km4,862 - løpenr 406 - skade på skilt MESTA AS   her
2020/47667 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sola kommune - reguleringsplan - Sandesletta sør - plan 0580 - offentlig ettersyn Sola kommune   her
2020/43275 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 101 bnr 1 - bygging av driftsbygning - fråsegn - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/43275 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 101 bnr 1 - bygging av driftsbygning - fråsegn - kopi FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2020/47650 20200602 02.06.2020 Inngående brev Randaberg kommune - gnr. 47, bnr. 227 m.fl. - detaljregulering 2020003 - Kiwi - Varsel om oppstart av planarbeid JOB ARKITEKTER AS   her
2020/47650 20200602 02.06.2020 Inngående brev Randaberg kommune - gnr. 47, bnr. 227 m.fl. - detaljregulering 2020003 - Kiwi - Varsel om oppstart av planarbeid JOB ARKITEKTER AS   her
2020/47650 20200602 02.06.2020 Inngående brev Randaberg kommune - gnr. 47, bnr. 227 m.fl. - detaljregulering 2020003 - Kiwi - Varsel om oppstart av planarbeid JOB ARKITEKTER AS   her