eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/27273 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Kvitsøy kommune - Kommuneplan 2019 - 2030   her
2019/23874 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 4. juni 2019   her
2019/29091 20190813 13.08.2019 Inngående brev felles biblioteksystem Kvitsøy - stadfester opsjon Kvitsoy Kommune - Oddbjørg Sætre   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Inngående brev Sykkelsatsing i Sauda - TILBUD Norconsult - Kringeland Lars Roald   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Inngående brev Anbud toårig konsulentavtale om bistand til sykkelsatsningen i Sauda Syklistene - Morgan Anderson   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Inngående brev Tilbud Toårig konsulentavtale om bistand til Sykkelsatsningen i Sauda Multiconsult - kari.medby.loland@multiconsult.no   her
2019/27579 20190813 13.08.2019 Inngående brev Plan 0609 Gang- og sykkelveg langs Fv.379 Vigdelsvegen, fra Hellestø til Ølberg havnveg Sola Kommune - Jørgen Eldøy   her
2019/31561 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Ice Music). Maria Skranes   her
2019/31559 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - KUNSTARTER I SAMSPILL (Årstidsfarger - to musikere, tre instrumenter, fire årstider). Ellinor Grønset   her
2019/31560 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Kyllingen som ikke kunne synge). Petter Asbjørnsen   her
2019/31461 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om stillingsendring *****   her
2019/31446 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbud om stilling i vikariat *****   her
2019/31149 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Asynja Saxphone Quartet). Anna Helen Olivia Magnusson   her
2019/31152 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Don't Worry - Be Gypsy). Ola Asdahl Rokkones   her
2019/30556 20190813 13.08.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan *****   her
2019/31161 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Jezz! Ragnhild Faanes). Ragnhild Faanes   her
2019/31167 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Røre Ved Deg). Tove Helene Bøygard   her
2019/31157 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Jakten på Amerika). Magnus Soltvedt Wiik   her
2019/31159 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Dust Bowl Stories). Magnus Soltvedt Wiik   her
2019/29945 20190813 13.08.2019 Utgående brev Trekk lønn *****   her
2019/31357 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Captain Organ og Crew). Håvard Ersland   her
2019/31354 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Du og jeg og vi 2 - 3 - 4). Ellen Brekken   her
2019/31342 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - KUNSTARTER I SAMSPILL (Den gamle damen og krokodillen). Hege Rimestad   her
2019/31336 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Nynorsk i hundre - ein konsert med gamle tekstar av unge utøvarar). Johan Frøvik Egdetveit   her
2019/31326 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - KUNSTARTER I SAMSPILL (Lille Olle Bolles Store Verdensreise). Tore Meisfjord   her
2019/31323 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK Jøss, Jazz? Yes!). Bjørn Vidar Solli   her
2019/31314 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Rockebandet Plopp) Henning Waaler Kemp   her
2019/31320 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Gjør det selv!). Amina Sewali   her
2019/25554 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar- Begrensninger i fastlegeordningen og attestering av skolefravær Peter Christersson   her
2019/25554 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar- Begrensninger i fastlegeordningen og attestering av skolefravær Morten Skaret Mathisen   her
2019/27247 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbod om stilling *****   her
2019/27888 20190813 13.08.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - UFU/UFT   her
2019/32962 20190813 13.08.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til møte om jernbane   her
2019/33065 20190813 13.08.2019 Saksframlegg/innstilling Ungdommens fylkesutvalg 21. august 2019 - Eventuelt/orienteringer   her
2019/33073 20190813 13.08.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte i ungdommens fylkesutvalg 22. mai 2019   her
2019/31446 20190813 13.08.2019 Saksframlegg/innstilling Sak 34/19 - Innstilling vikariat   her
2019/23136 20190813 13.08.2019 Saksframlegg/innstilling Ungdommens fylkesting - "Ungdomsmidler" - forlenget frist   her
2019/32767 20190813 13.08.2019 Internt notat Refusjonskrav - ekstraressurser Arne Dybwad   her
2019/32485 20190813 13.08.2019 Internt notat Refusjon for utgifter til muntlig privatisteksamen våren 2019. Ståle Dahl   her
2019/29429 20190813 13.08.2019 Internt notat Refusjon for utgifter til flybillett for elev til Spacecamp. Tone Austad Haaland   her
2019/29336 20190813 13.08.2019 Internt notat Dispensasjonssøknad fra kontaktlærerordningen Janne Handeland   her
2019/25399 20190813 13.08.2019 Internt notat Varsel/avtale om avvikling av foreldrepermisjon, ***** ***** Maren Døskeland   her
2019/25361 20190813 13.08.2019 Internt notat Godkjenning av utvekslingsår 2018/2019 ***** ***** *****   her
2019/24662 20190813 13.08.2019 Internt notat Helsefremmende skoler 2018 Sandnes videregående skole Anita Rettedal Middelthon   her
2019/32918 20190813 13.08.2019 Internt notat VEDTAK OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR - ***** ***** ***** ***** Maren Døskeland   her
2019/23903 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbud om stilling ved Stavanger katedralskole Ida Mikkelsen Vatne   her
2019/24112 20190813 13.08.2019 Utgående brev Innvilga permisjon 20% skuleåret 2019-2020 *****   her
2019/22622 20190813 13.08.2019 Utgående brev Dialogmøte 1 *****   her
2019/21812 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - Anette Klepp Vik Anette Klepp Vik   her
2019/23456 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spørsmål til konkurransen Mercell Norge AS   her
2019/24555 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spørsmål og svar 1 Mercell Norge AS   her
2019/31224 20190813 13.08.2019 Utgående brev KLAGESAK - 2 LEDIGE RESERVEDROSJELØYVER TILSLUTTET NORGESTAXI STAVANGER AS JANNIKE CETINTAS TAXI m.fl.   her
2019/26935 20190813 13.08.2019 Utgående brev Hå kommune - søknad om godkjenning av nydyrking gnr 71 bnr 10 - uttalelse etter befaring - HÅ KOMMUNE   her
2019/33053 20190813 13.08.2019 Utgående brev Vedtak om videregående opplæring for voksne ***** ***** ***** *****   her
2019/22676 20190813 13.08.2019 Utgående brev Time kommune - Nyere tids kulturminner - Ombygging for universal utforming - aksept av endringer Time Kommune   her
2019/32651 20190813 13.08.2019 Utgående brev Strand kommune - Nydyrking og bygging av traktorvei, samt ny gjødselskum gnr 46 bnr 3 - uttalelse -  Strand kommune   her
2019/32331 20190813 13.08.2019 Utgående brev Bibliotektransport, ny avtale 2019-2023 - informasjon til kommunene Eigersund folkebibliotek m.fl.   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Utgående brev Anbudsforespørsel asplanviak@asplanviak.no   her
2019/33016 20190813 13.08.2019 Utgående brev Kurspåmelding i videregående opplæring for voksne *****   her
2019/20331 20190813 13.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030 Paal Kloster   her
2019/20973 20190813 13.08.2019 Utgående brev STRAND KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR JØRPELANDSVÅGEN - PLAN 1130201903 - Utvidet varsel om oppstart av planarbeid Strand kommune   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Utgående brev Anbudsforespørsel firmapost@norconsult.com   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Utgående brev Anbudsforespørsel oslo@multiconsult.no   her
2019/33011 20190813 13.08.2019 Utgående brev Kurspåmelding i videregående opplæring for voksne *****   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Utgående brev Anbudsforespørsel Morgan Anderson   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Utgående brev Anbudsforespørsel Morgan Anderson   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Utgående brev Anbudsforespørsel oslo@multiconsult.no   her
2019/27864 20190813 13.08.2019 Utgående brev Ny arbeidsavtale Elisabeth M.S. Johansen Elisabeth M S Johansen   her
2019/32596 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbud om undervisningsstilling i vikariat *****   her
2019/32593 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbud om undervisningsstilling i vikariat *****   her
2019/28099 20190813 13.08.2019 Utgående brev Oppsummering fra møte med sykmeldt arbeidstaker *****   her
2019/22193 20190813 13.08.2019 Utgående brev Kulturminnetiltak 2019 - freda bygg og anlegg - manglende akseptbrev. Saksnr. 2019/22193 Kjetil Aamodt   her
2019/32922 20190813 13.08.2019 Utgående brev Anbudsforespørsel firmapost@norconsult.com   her
2019/32331 20190813 13.08.2019 Utgående brev Bibliotektransport - ny avtale Sandnes bibliotek m.fl.   her
2019/33001 20190813 13.08.2019 Utgående brev Kurspåmelding i videregående opplæring for voksne *****   her
2019/33008 20190813 13.08.2019 Utgående brev Kurspåmelding i videregående opplæring for voksne *****   her
2019/26704 20190813 13.08.2019 Utgående brev Allment kulturarbeid 2018 - tilskuddsrunde 2 - Artvanz - Tverrfaglig kunstutstilling og familieworkshop - Rapport og regnskap Multi Art Vision AS v/Kristin Høiland   her
2019/32606 20190813 13.08.2019 Utgående brev Hå kommune - fylkesvei 4328 - Hølland bru - kostnadsutredning av utbedring Statens vegvesen region vest   her
2019/32706 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Malin T Håvarstein   her
2019/22689 20190813 13.08.2019 Utgående brev Strand kommune - gnr 65 bnr 66 - Reguleringsplan - Flor og Fjære - Sør Hidle - kulturminne - Plan-ID 1130201803 - Angående avklaring om plan Strand kommune   her
2019/23630 20190813 13.08.2019 Utgående brev LEDIG DROSJELØYVE MED STASJONERINGSSTED RENNESØY NORGES TAXIFORBUND AVD. ROGALAND   her
2019/32568 20190813 13.08.2019 Utgående brev Sola kommune - gnr 5 bnr 545 - utvidelse av kaiområde - kulturminne - ber om uttale Stavanger maritime museum   her
2019/32591 20190813 13.08.2019 Utgående brev Søknad om permisjon uten lønn *****   her
2019/29361 20190813 13.08.2019 Utgående brev Undertegnet arbeidsavtale Anette Dahl Kristensen   her
2019/27615 20190813 13.08.2019 Utgående brev Gjesdal kommune - gnr 5 bnr 284 - dispensasjon - oppføring av tilbygg til bolig - Lokes gate 7 - søknad Gjesdal kommune   her
2019/30580 20190813 13.08.2019 Utgående brev Stavanger kommune - plan 2706 detaljregulering for Tanke Svilandsgate 73 Eiganes og Våland bygden - Melding om igangsetting av reguleringsarbeid BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTKONTOR AS   her
2019/32873 20190813 13.08.2019 Utgående brev Gjesteelevsgaranti for skoleåret 2019/2020 ***** ***** ***** ***** HORDALAND FYLKESKOMMUNE   her
2019/29818 20190813 13.08.2019 Utgående brev Utbetaling andre halvdel - Drifts- og tiltaksstøtte 2019 - SAFFRO SAFFRO SAMARBEIDSUTVALET FOR FOLKEDANS I ROGALAND   her
2019/31542 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Til prærien og tilbake). Jeffrey Allen Wasserman   her
2019/31527 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Blågresskarene). Mikael Jonassen   her
2019/31529 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Fire stemmer — fire mikrofoner). Elin Kristine Hestenes   her
2019/31530 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Konsert med Deku Trio). Mikal Reinvik   her
2019/31533 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - KUNSTARTER I SAMSPILL (Ka då for?). Olav K S Olsen   her
2019/31523 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Aladin dreams). Åsa Caroline Lindroos   her
2019/31545 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (DUO Catharina og Jie). Jie Zhang   her
2019/31537 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Goin’ Back to New Orleans). Joakim Øster   her
2019/31544 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (PILUTTA DEG! På loffen i Astrid Lindgrens rike). Hege Rimestad   her
2019/31557 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (LYDSNAPP). John Halvor Bjørnseth v/DRIVHUSET   her
2019/31555 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - MUSIKK (Mandarinsaft - På vei en venn). Bendik Ulla   her
2019/31556 20190813 13.08.2019 Utgående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORSLAG TIL FORMIDLING - KUNSTARTER I SAMSPILL (Nagila - historien om de dansende kuene). Marianne Toft Adonaba   her