eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/60309 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - utlegging av fiberkabel - Grødem - Svåvatnet - Svar ALTIFIBER AS   her
2020/60309 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - utlegging av fiberkabel - Grødem - Svåvatnet - Svar ALTIFIBER AS   her
2020/60309 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - utlegging av fiberkabel - Grødem - Svåvatnet - Svar ALTIFIBER AS   her
2020/60767 20200915 15.09.2020 Inngående brev SV: Opptak spesialistutdanning Hannah Haewon Lee   her
2020/60767 20200915 15.09.2020 Inngående brev Spesialistutdanning i oral kir Poyan Miralimohammadi   her
2020/61025 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2020 - Referansenr 2020-0358 - Ryfylke Mat as - Kurs i siderproduksjon- søknad RYFYLKE MAT AS   her
2020/19431 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sokndal kommune - FV 4248 Strandavegen – Gang og sykkelveg - Oversendelse av teknisk plan for godkjenning ASPLAN VIAK AS   her
2020/61029 20200915 15.09.2020 Inngående brev Karmøy kommune - FV 547 - Kryss Vestre Karmøyveg - Åkravegen - Montering og arbeid i stillas - Arbeidsvarslingsplan STATENS VEGVESEN   her
2020/47979 20200915 15.09.2020 Inngående brev RUP - Regionalt utviklingsprogram for Rogaland 2020 - Renovering kjøkken - prosjektnummer 1215/20 - Spørsmål om utbetaling KVERNELAND RØDE KORS   her
2020/61037 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - FV 4776 - Graving i bekk langs Hervikvegen - Arbeidsvarslingsplan STATENS VEGVESEN   her
2020/61038 20200915 15.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - ruteløyver BOREAL SJØ AS   her
2020/59474 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - akvakulturlokalitet Hidlekjerringa – endring i anleggskonfigurasjon - Oppdatert søknad med vedlegg 1 BREMNES SEASHORE AS   her
2020/59474 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - akvakulturlokalitet Hidlekjerringa – endring i anleggskonfigurasjon - Oppdatert søknad med vedlegg BREMNES SEASHORE AS   her
2020/48142 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes og Time kommuner - Statnett - 420 kV Lyse - Fagrafjell - Miljøtilsyn - MTA endring 66 - Kopi av brev til Statnett SF NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/48142 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes og Time kommuner - Statnett - 420 kV Lyse - Fagrafjell - Miljøtilsyn - MTA endring 66 - Kopi av brev til Statnett SF NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/48142 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes og Time kommuner - Statnett - 420 kV Lyse - Fagrafjell - Miljøtilsyn - MTA endring 66 - Kopi av brev til Statnett SF NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/61047 20200915 15.09.2020 Inngående brev Erstatninssak - tilskudd etter rundskriv V -3B/2016 om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 2016 samt krav om etterbetaling av tilskudd - prosessvarsel - oppfølging OSLO TINGRETT   her
2020/53627 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 48 bnr 10 - midlertidig dispensasjon/overbygg for skogbruksdrift i næring - tillatelse til tiltak - kopi av brev til Plank Arkitekter AS Eigersund kommune   her
2020/53627 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 48 bnr 10 - midlertidig dispensasjon/overbygg for skogbruksdrift i næring - tillatelse til tiltak - kopi av brev til Plank Arkitekter AS Eigersund kommune   her
2020/53627 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 48 bnr 10 - midlertidig dispensasjon/overbygg for skogbruksdrift i næring - tillatelse til tiltak - kopi av brev til Plank Arkitekter AS Eigersund kommune   her
2019/28657 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - endret detaljplan - Tysvær vindkraftverk - godkjent endring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/28657 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - endret detaljplan - Tysvær vindkraftverk - godkjent endring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/59759 20200915 15.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - Laila Sverdrupsen Laila Sverdrupsen   her
2020/56394 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 4 bnr 95 - Horsholmen statlige friluftslivsområde – Samtykke til etablering av sjømerker - Kopi av brev til Kystverket MILJØDIREKTORATET   her
2020/54166 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 96 bnr 9 - dispensasjon - endring av bruk av driftsbygning til fritidsbolig - avslag på søknad - Sandnes kommune   her
2020/61054 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bokn kommune - E39 - Alvestad - Nedsetting av kummer - Arbeidsvarslingsplan STATENS VEGVESEN   her
2020/16119 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eierrapport 2 - Ferde AS FERDE AS   her
2020/54166 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 96 bnr 9 - dispensasjon - endring av bruk av driftsbygning til fritidsbolig - avslag på søknad - Sandnes kommune   her
2020/54166 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 96 bnr 9 - dispensasjon - endring av bruk av driftsbygning til fritidsbolig - avslag på søknad - Sandnes kommune   her
2020/60972 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Kvernevikveien - Sundeveien - Avkjørsel - Spørsmål fra Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg Trygve Petter Nilsen   her
2020/60067 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vitnemål fullført PPU Ole Jonny Kloster   her
2020/60102 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vitnemål fullført og bestått PPU Kine Lorås   her
2020/61065 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til utsetting av innlandsfisk i Rogaland - Djupvatnet i Suldal kommune - Yngel av brunaure SULDAL KULTIVERING SA   her
2020/61067 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 111 bnr 99 - dispensasjon - bruksendring - søknad Sandnes kommune   her
2020/61067 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 111 bnr 99 - dispensasjon - bruksendring - søknad Sandnes kommune   her
2020/49697 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 69 bnr 828 - Gamleveien 29 - Lura - reguleringsendring - Endring av plan 5801 - godkjent Sandnes kommune   her
2020/49697 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 69 bnr 828 - Gamleveien 29 - Lura - reguleringsendring - Endring av plan 5801 - godkjent Sandnes kommune   her
2020/61073 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - Fv.44 - Sokndalsveien - hp2 km14,618 - løpenr 469 - skade på rekkverk MESTA AS   her
2020/48802 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 40 bnr 1 - Endring av plan 79117 - Skogsbakken - Stangeland - godkjent Sandnes kommune   her
2020/48802 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 40 bnr 1 - Endring av plan 79117 - Skogsbakken - Stangeland - godkjent Sandnes kommune   her
2020/40607 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/60060 20200915 15.09.2020 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 46 bnr 40 - FV 44 - Jernbaneveien 3 - Avkjørsel - Fravik fra N100 - Oversendelse KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS   her
2020/61079 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Faktainformasjon om eiendom - gnr 16 bnr 266 - Faktaark 2020 16/233/0/4 Stavanger kommune   her
2020/61079 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Faktainformasjon om eiendom - gnr 16 bnr 266 - Faktaark 2020 16/233/0/3 Stavanger kommune   her
2020/61079 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - Faktainformasjon om eiendom - gnr 16 bnr 266 - Faktaark 2020 16/233/0/5 Stavanger kommune   her
2020/61108 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - ny 420 kV ledning - Blåfalli - Gismarvik - konsesjonssøknad Norges vassdrags- og energidirektorat   her
2020/61098 20200915 15.09.2020 Inngående brev Klepp kommune - gnr 50 bnr 16 - FV 4480 - Skasvegen - søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel PETTER BJELLAND   her
2020/61092 20200915 15.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring for konsulent- og servicetjenester - Bergeland Eiendomsdrift - John Gundersen BERGELAND EIENDOMSDRIFT AS   her
2020/61086 20200915 15.09.2020 Inngående brev Dispensasjon - ruteløyve - Stromma Norge AS/Rogaland - søknad Stromma Norge AS   her
2019/20865 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - Detaljregulering for Au04 Vedafjell - plan 201902 - uttale til offentlig ettersyn - kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/28657 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - endret detaljplan - Tysvær vindkraftverk - godkjent endring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/49697 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 69 bnr 828 - Gamleveien 29 - Lura - reguleringsendring - Endring av plan 5801 - godkjent Sandnes kommune   her
2020/61092 20200915 15.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring for konsulent- og servicetjenester - Bergeland Eiendomsdrift - Trond Johansen BERGELAND EIENDOMSDRIFT AS   her
2019/27590 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) - uttalelse SJERNARØY VEKST   her
2019/27590 20200915 15.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland UNIVERSITETET I STAVANGER   her
2020/46435 20200915 15.09.2020 Inngående brev Karmøy Kommune - Fv 4800 - Skreevegen - Graveløyve Jon Erlend Sørhaug   her
2020/61100 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sokndal kommune - KV 1174 - Stenging av vei mellom Åvendal og Gyland - Skiltplan SOKNDAL KOMMUNE   her
2020/61103 20200915 15.09.2020 Inngående brev Invitasjon til innspillsmøte om strategi for folkemusikk og folkedans KULTURDEPARTEMENTET   her
2020/58728 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - purring CLIPPERS STUDIO AS   her
2020/18139 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sokndal kommune - gnr 66 bnr 5 - FV 501 Urdal - ny avkjørsel - 5 gangs purring Hallvard Nygård   her
2020/56105 20200915 15.09.2020 Inngående brev Strand kommune - dispensasjon - trafikksikkerhetstiltak langs veg ved Preikestolhytta - Steiner langs fylkesvegen - situasjonskart Lysefjorden Utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen   her
2020/61130 20200915 15.09.2020 Inngående brev Endringsskjema ny meldemsbedrift - Byggmester Tjelta - tømrerfaget BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS   her
2020/61122 20200915 15.09.2020 Inngående brev Skriftlig uttalelse FEK 2019 Rogaland fylkeskommune sign_pades.pdf Rune Haukaas m.fl.   her
2019/37457 20200915 15.09.2020 Inngående brev Re: permisjonsøknad Tone Merethe Aune   her
2020/60427 20200915 15.09.2020 Inngående brev Strand kommune - FV 4656 Ryfylkevegen - Gs-veg Torgerkrossen sørside - FV 4498 Ryfylkevegen - Teknisk plan - Lysberegning SWECO NORGE AS   her
2019/32390 20200915 15.09.2020 Inngående brev Uholdbar trafikksituasjon i Hoveveien – Klage på Kommunens og Fylkeskommunes brudd på Plan og bygningsloven - Oppfølging Bård Henning Borsheim   her
2020/61128 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tillatelse for å operere som RPAS-operatør - Remotely Piloted Aircraft System - kategori 2 LUFTFARTSTILSYNET   her
2019/33953 20200915 15.09.2020 Inngående brev Karmøy kommune - Avaldsnes ruin - søknad om å iverksette sikringsarbeid/påmuring - svar UNIVERSITETET I STAVANGER   her
2020/60427 20200915 15.09.2020 Inngående brev Strand kommune - FV 4656 Ryfylkevegen - Gs-veg Torgerkrossen sørside - FV 4498 Ryfylkevegen - Teknisk plan - Lysberegning SWECO NORGE AS   her
2020/61009 20200915 15.09.2020 Inngående brev Nytt lærefag - Velde Pukk AS - endringsskjema OPPLÆRINGSKONTOR FOR INDUSTRIFAG I ROGALAND   her
2020/61005 20200915 15.09.2020 Inngående brev Hå kommune - detaljregulering - Stokkelandsmarka Aust - plan 1133 - varsel om oppstart Hå kommune   her
2020/44048 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - reguleringsendring - Daleveien 31 m fl - Vikevåg - plan 2010005 - tidligere Rennesøy kommune - høring Stavanger kommune   her
2019/46795 20200915 15.09.2020 Inngående brev Avvikling og overføring av fylkesvegregnskapet fra Statens vegvesen til Rogaland fylkeskommune - utgående fakturaer Statens vegvesen   her
2019/47029 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utbetaling av spillemidler til anl.nr: 60544 - Haugaland Hestesport Arena Ridebane 1 Tysvær kommune   her
2020/55970 20200915 15.09.2020 Inngående brev Ansettelse - fast stilling - tannlege - Sandnes tannhelsedistrikt - Signert arbeidsavtale Anette Vetnes Westre   her
2020/54166 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedr. 20-34708-7 - Avslag på søknad om bruksendring for driftsbygning Sandnes kommune   her
2020/61108 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - ny 420 kV ledning - Blåfalli - Gismarvik - konsesjonssøknad Norges vassdrags- og energidirektorat   her
2020/61108 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - ny 420 kV ledning - Blåfalli - Gismarvik - konsesjonssøknad Norges vassdrags- og energidirektorat   her
2019/47560 20200915 15.09.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 57 bnr 649 - Søragadå - Skudeneshavn - fredningsområde - oversendelse av søknad Karmøy kommune   her
2020/41178 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune gnr 233 bnr 68 - Sjøveien 11 - Rennesøy - tilbygg - dispensasjon - nabovarsel - kopi av tillatelse til søker Stavanger kommune   her
2020/41178 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune gnr 233 bnr 68 - Sjøveien 11 - Rennesøy - tilbygg - dispensasjon - nabovarsel - kopi av tillatelse til søker Stavanger kommune   her
2020/61146 20200915 15.09.2020 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 37 bnr 35 - Vibrandsøy - Bergesenhuset - vedtak om feridgattest Haugesund kommune   her
2020/61146 20200915 15.09.2020 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 37 bnr 35 - Vibrandsøy - Bergesenhuset - vedtak om feridgattest Haugesund kommune   her
2020/44048 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - reguleringsendring - Daleveien 31 m fl - Vikevåg - plan 2010005 - tidligere Rennesøy kommune - høring Stavanger kommune   her
2020/44048 20200915 15.09.2020 Inngående brev Stavanger kommune - reguleringsendring - Daleveien 31 m fl - Vikevåg - plan 2010005 - tidligere Rennesøy kommune - høring Stavanger kommune   her
2020/61149 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2020 - Referansenr 2020-0362 - Comfort Karmøy - DEL 2 Bedriftsintern Opplæring - søknad COMFORT KARMØY AS   her
2020/61151 20200915 15.09.2020 Inngående brev Time kommune - gnr 3 bnr 788 - anlegg av gasstasjon - nabovarsel - dispensasjon - oversendelse PROSJEKTIL AS   her
2020/61151 20200915 15.09.2020 Inngående brev Time kommune - gnr 3 bnr 788 - anlegg av gasstasjon - nabovarsel - dispensasjon - oversendelse PROSJEKTIL AS   her
2020/61153 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - gnr 168 bnr 2 - varsel om oppmålingsforretning - Vassendvikvegen 933 Tysvær kommune   her
2020/61154 20200915 15.09.2020 Inngående brev Haugesund kommune - lyskryss - Risøybroa - Strandgaten - ønske Torill-Marie Røyeng Haug   her
2020/61153 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tysvær kommune - gnr 168 bnr 2 - varsel om oppmålingsforretning - Vassendvikvegen 933 Tysvær kommune   her
2020/61156 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kvitsøy kommune - søknad om dispensasjon - utvidelse av kai Grønningen 51 Kvitsøy kommune   her
2020/61155 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 108 bnr 100 - Fasadeendring, tilbygg, riving og innhegning - Nabovarsel PETTER J. RASMUSSEN AS   her
2020/61155 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 108 bnr 100 - Fasadeendring, tilbygg, riving og innhegning - Nabovarsel PETTER J. RASMUSSEN AS   her
2020/61156 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kvitsøy kommune - søknad om dispensasjon - utvidelse av kai Grønningen 51 Kvitsøy kommune   her
2020/61157 20200915 15.09.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 127 bnr 6 - oppføring av landbruksverksted - Nabovarsel Hans Christian Arnøy   her
2020/61157 20200915 15.09.2020 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 127 bnr 6 - oppføring av landbruksverksted - Nabovarsel Hans Christian Arnøy   her
2020/61156 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kvitsøy kommune - søknad om dispensasjon - utvidelse av kai Grønningen 51 Kvitsøy kommune   her
2020/61260 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tyrsvær kommune - gnr 144 bnr 82 - fv 4784 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg - Liarvågvegen 965 JONE TJELTA   her
2020/61241 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vindafjord kommune - gnr 160 bnr 1 og 27 - Informasjon- avslag på søknad om fjerning av steingard - Skjold Vindafjord kommune   her