eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/49460 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilskudd til festival 2019 - Festival støtte SILK 2019 - Rapport og regnskap Silk-Skudeneshavn Internasjonale Litteratur-Og Kulturfestival   her
2019/49446 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2019 - Rapport HÅ KOMMUNE SKOLE- OG KULTURETAT   her
2019/49410 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2019 BOKN KOMMUNE   her
2019/28817 20191210 10.12.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift Jenny I Røeggen Johansen   her
2019/41340 20191210 10.12.2019 Utgående brev Vindafjord kommune - Detaljregulering for Fv 46 Miljøgate Sandeid - Uttalelse automatisk freda kulturminner Statens Vegvesen Region Vest   her
2019/48361 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar - Allment kulturarbeid 2018 - tilskuddsrunde 2 -Screen City Biennial 2019 - Rapport og regnskap Art Republic   her
2019/25140 20191210 10.12.2019 Utgående brev Rennesøy kommune - Detaljreguleringsplan - Sokn camping - plan 2018001 - Utsending av registreringsrapport RENNESØY KOMMUNE   her
2019/30602 20191210 10.12.2019 Utgående brev Sandnes kommune - detaljreguleringsplan Ny hovedvannledning Vest - Plan 201716 - uttale etter gjennomført tilleggsregistrering på Soma IVAR IKS   her
2019/27065 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar- Allment kulturarbeid 2019 - tilskuddsrunde 2 -Det innerste Lyset - turne - Rapport og regnskap Tusen Ord Teater Da   her
2019/48548 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar- Allment kulturarbeid 2019 - tilskuddsrunde 1 -Bebop Baluba - Rapport og regnskap Robin Methlie   her
2019/41394 20191210 10.12.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kml § 8 første ledd- id 5150- Time kommune gnr 29 bnr 5 og 8 RIKSANTIKVAREN   her
2019/47239 20191210 10.12.2019 Utgående brev Rennesøy kommune - Uttalelse til mindre endring av reguleringsplan og søknad om deling/justering av grunneiendom -gnr 16 bnr 42 Rennesøy kommune   her
2019/49410 20191210 10.12.2019 Utgående brev Kvitteringsepost for 2019/49410-1 BOKN KOMMUNE   her
2019/48760 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar- Allment kulturarbeid 2019 - Tilskuddsrunde 1 -L longed for it, arbeidstittel: Tell me what is real - Rapport og regnskap Ingrid Toogood Hovland   her
2019/30607 20191210 10.12.2019 Utgående brev Ny arbeidsavtale - 50% vikariat skoleåret 2019-2020 - adjunkt Anette Sola Anette Ruth Schwebs Sola   her
2019/48640 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar - Festivalstøtte 2019 - Norsk orgelfestival 2019 - Rapport og regnskap Stavanger Kirkelige Fellesråd   her
2019/48800 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gjesdal kommune - gnr 69 bnr 10 - Giljagarden - Fradeling - uttalelse fra fylkesrådmannen vedrørende automatisk freda kulturminner Gjesdal kommune   her
2019/46270 20191210 10.12.2019 Utgående brev Konstituering i stilling som fagkoordinator - forlengelse Siv Heidi Eikemo Stavik   her
2019/49232 20191210 10.12.2019 Utgående brev Kjøp av ordbøker for 2020 BS UNDERVISNING AS   her
2019/49460 20191210 10.12.2019 Utgående brev Kvitteringsepost for 2019/49460-1 Silk-Skudeneshavn Internasjonale Litteratur-Og Kulturfestival   her
2019/48456 20191210 10.12.2019 Utgående brev Finnøy kommune - gnr 87 bnr 10 - Dispensasjon - Fradeling av bustad - uttalelse fra fylkesrådmannen vedrørende automatisk freda kulturminner Finnøy kommune   her
2019/49446 20191210 10.12.2019 Utgående brev Kvitteringsepost for 2019/49446-1 HÅ KOMMUNE SKOLE- OG KULTURETAT   her
2019/49478 20191210 10.12.2019 Utgående brev Kvitteringsepost for 2019/49478-1 HÅ KOMMUNE SKOLE- OG KULTURETAT   her
2019/49378 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilskudd til bredbåndstøtte 2019 HJELMELAND KOMMUNE   her
2019/47055 20191210 10.12.2019 Utgående brev Sola kommune - Høring av søknad om driftskonsesjon for Røyneberg -Tiltakshaver: NorStone AS Sola Kommune   her
2019/49409 20191210 10.12.2019 Inngående brev Lund kommune - gnr 4 bnr 20 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig - sak til uttale Lund kommune   her
2019/49409 20191210 10.12.2019 Inngående brev Lund kommune - gnr 4 bnr 20 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig - sak til uttale Lund kommune   her
2019/45214 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sykemeldt - ***** ***** *****   her
2019/20332 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr. 40, bnr. 101 - detaljregulering - område BB1-BB3 - Skeianesletta/Rådhusmarka - plan 201726 - godkjent plan Sandnes kommune   her
2019/25927 20191210 10.12.2019 Inngående brev Klepp kommune -gnr 18 bnr 464 - nabovarsel - enebolig med leilighet ARC ARKITEKTUR AS   her
2019/49449 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sola kommune - gnr 5 bnr 545 - Mudring i sjø ved Norsea Kai 1 Tananger - Svar på søknad - Kopi av brev til Norsea Group AS FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49449 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sola kommune - gnr 5 bnr 545 - Mudring i sjø ved Norsea Kai 1 Tananger - Svar på søknad - Kopi av brev til Norsea Group AS FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49461 20191210 10.12.2019 Inngående brev Randaberg kommune - Reguleringsendring - Områderegulering Randaberg sentrum øst og detaljregulering Tarzanskogen barnehage - Melding om delegert vedtak - Kopi av brev til Statens Vegvesen Randaberg kommune   her
2019/49384 20191210 10.12.2019 Inngående brev Ansettelse - Rådgiver investering og kvalitet - Cathrine Ekeberg Gaaseby - Signert arbeidsavtale og taushetserklæring (en signatur) Cathrine Ekeberg Gaaseby   her
2019/49458 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opsjon - Videreføring av drift av Finnøysambandet - Skipsbudsjett - Kopi av brev til Norled AS Statens vegvesen   her
2019/49215 20191210 10.12.2019 Inngående brev Opplæringsavtale høst 2019 Attende AS ***** ***** ***** ATTENDE AS   her
2019/20340 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 18 bnr 854 - Nabovarsel - sykkelstamvei Statens Vegvesen Region Vest   her
2019/49463 20191210 10.12.2019 Inngående brev Karmøy kommune - detaljplan - Åkrehamn sentrum vest - plan 226-7 - varsel om planarbeid VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS   her
2019/49462 20191210 10.12.2019 Inngående brev KULTURMINNETILTAK 2017 - FREDEDE BYGNINGER/ANLEGG - KARMØY KOMMUNE - GNR 57 BNR 267 - ANDERSEN HUSET - UTHUS - Anmodning om forlengelse av tilskudd SANDVE TRELAST AS   her
2019/49463 20191210 10.12.2019 Inngående brev Karmøy kommune - detaljplan - Åkrehamn sentrum vest - plan 226-7 - varsel om planarbeid VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS   her
2019/35332 20191210 10.12.2019 Inngående brev Kursbevis FI-refresher seminar - Espen Tjetland CAE Oslo   her
2019/40764 20191210 10.12.2019 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 8 bnr 22 - Detaljregulering - Kaupanes Havne- og næringsområde - Endring av plan 20150003 - Uttale - Kopi av brev til Muticonsult Norge AS FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/45813 20191210 10.12.2019 Inngående brev Finnøy kommune - gnr 4 bnr 6 og bnr 161 - dispensasjon - Tankanlegg - Uttale - Kopi av brev til Finnøy kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/44668 20191210 10.12.2019 Inngående brev Støtte til kulturminnetiltak 2020 verneverdige bygg/anlegg Suldal kommune Gnr 92 Bnr 1 - Låve no 1 - budsjett på restaurering av løe Hylen Clyde Edward Stewart   her
2019/45813 20191210 10.12.2019 Inngående brev Finnøy kommune - gnr 4 bnr 6 og bnr 161 - dispensasjon - Tankanlegg - Uttale - Kopi av brev til Finnøy kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49477 20191210 10.12.2019 Inngående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebeviling til sluttet lag KARMØY KOMMUNE   her
2019/49478 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2020 HÅ KOMMUNE SKOLE- OG KULTURETAT   her
2019/40764 20191210 10.12.2019 Inngående brev Eigersund kommune - gnr 8 bnr 22 - Detaljregulering - Kaupanes Havne- og næringsområde - Endring av plan 20150003 - Uttale - Kopi av brev til Muticonsult Norge AS FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/21178 20191210 10.12.2019 Inngående brev Randaberg kommune - gnr 50 bnr 11 - gårdsbygg - høyloft - nytt tilbygg og stall - nabovarsel BYGGTEK AS   her
2019/49467 20191210 10.12.2019 Inngående brev STØTTE TIL KULTURMINNETILTAK 2018 - FREDEDE BYGNINGER/ANLEGG - KARMØY KOMMUNE - GNR. 15 BNR 16 - BYGDEBORG PÅ STEINFJELL, ÅKREHAMN - Anmodning om forlengelse av tilskudd Sandvetrelast - Ole Brede Melhus   her
2019/41007 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - Vardafjellet Vindkraft AS - endret plassering av nettstasjon - Godkjenning av konsesjonspliktige endringer - Kopi av brev til Vardafjellet Vindkraft AS Norges Vassdrags- og Energidirektorat   her
2019/41007 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - Vardafjellet Vindkraft AS - endret plassering av nettstasjon - Godkjenning av konsesjonspliktige endringer - Kopi av brev til Vardafjellet Vindkraft AS Norges Vassdrags- og Energidirektorat   her
2019/46715 20191210 10.12.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Zulfiqar Ali Faizi   her
2019/35310 20191210 10.12.2019 Inngående brev EKOM - Fiberoptiske installasjoner Trainor   her
2019/49490 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bjerkreim kommune- gnr 77 bnr 1 - tilbygg - kulturminne - forespørsel JÆRHUS Livar Mauland   her
2019/49524 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - reguleringsendring - Håbafjell - endring av atkomstvei - Plan 201603 - Høring Sandnes kommune   her
2019/49490 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bjerkreim kommune- gnr 77 bnr 1 - tilbygg - kulturminne - forespørsel JÆRHUS Livar Mauland   her
2019/38992 20191210 10.12.2019 Inngående brev Informasjon om endringene i yrkestransportforskriften i forbindelse med ny drosjeregulering SAMFERDSELSDEPARTEMENTET   her
2019/49470 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppsigelse Anette Dahl Kristensen   her
2019/49493 20191210 10.12.2019 Inngående brev LANDINGSPLASS VED NYE STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - ULLANDHAUG - Vedtak om konsesjon - KOPI AV BREV TIL HELSE STAVANGER HF Luftfartstilsynet   her
2019/20332 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr. 40, bnr. 101 - detaljregulering - område BB1-BB3 - Skeianesletta/Rådhusmarka - plan 201726 - godkjent plan Sandnes kommune   her
2019/49497 20191210 10.12.2019 Inngående brev Orientering om oversendelse av NVEs vurdering av NorthConnect - Ny likestrømsforbindelse Norge - England Norges Vassdrags- og Energidirektorat   her
2019/46035 20191210 10.12.2019 Inngående brev Støtte kulturminnetiltak 2018 - Verneverdige bygg - Haugesund kommune - gnr. 37 bnr. 39 - Vibrandsøy - purring Jan Arve Torgersen   her
2019/49497 20191210 10.12.2019 Inngående brev Orientering om oversendelse av NVEs vurdering av NorthConnect - Ny likestrømsforbindelse Norge - England Norges Vassdrags- og Energidirektorat   her
2019/45459 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - detaljregulering - Christian Bjellands gate - tilrettelegging for sykkeltrase - Tasta bydel - plan 2682 - Uttale FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49500 20191210 10.12.2019 Inngående brev Vindafjord kommune - Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 2019 - kopi KULTURDEPARTEMENTET   her
2019/46898 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sola kommune - Detaljregulering - Transportkorridor Vest TKV -Hagakrossen - plan 0613 - Uttale FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49523 20191210 10.12.2019 Inngående brev Rutebilhistorisk forening avdeling Rogaland - dispensasjon fra reglementet om turvognløyve - Høring av søknad Statens vegvesen   her
2019/37597 20191210 10.12.2019 Inngående brev HÅ KOMMUNE - GNR 10 BNR 5 - Forhåndsvarsel om mulig vedtak om retting av automatisk fredet kulturminne - Kopi av brev til grunneier Riksantikvaren   her
2019/49502 20191210 10.12.2019 Inngående brev Klepp kommune - Tilskudd tii nyskapende aktivitetsarenaer 2019 KULTURDEPARTEMENTET   her
2019/49507 20191210 10.12.2019 Inngående brev Karmøy kommune - Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 2019 - kopi KULTURDEPARTEMENTET   her
2019/49505 20191210 10.12.2019 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 21 bnr 75 - Fysisk tiltak i vassdrag - Dubberselva - Søknad om tillatelse - Kopi av brev til Fylkesmannen Haugesund kommune   her
2019/46289 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 29 bnr 63 - Dispensasjon - Flytting av våningshus - Uttale - Kopi av brev til Stavanger FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/47835 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 65 bnr 30 og 328 - Reguleringsendring - Detaljregulering - utvidelse av vei - Soma Rusvern - Uttale - Kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/46289 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - gnr 29 bnr 63 - Dispensasjon - Flytting av våningshus - Uttale - Kopi av brev til Stavanger FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49505 20191210 10.12.2019 Inngående brev Haugesund kommune - gnr 21 bnr 75 - Fysisk tiltak i vassdrag - Dubberselva - Søknad om tillatelse - Kopi av brev til Fylkesmannen Haugesund kommune   her
2019/27587 20191210 10.12.2019 Inngående brev LGAN - Fremad II - melding om utbetaling av tilskudd fra statsbudsjettet 2019 kapittel 1429 post 74 - kopi RIKSANTIKVAREN   her
2019/47835 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 65 bnr 30 og 328 - Reguleringsendring - Detaljregulering - utvidelse av vei - Soma Rusvern - Uttale - Kopi av brev til Sandnes kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49514 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gjesdal kommune - gnr 69 bnr 20 - Dispensasjon - Fradeling av tomt - Giljastølveien 2 - Høring av søknad Gjesdal kommune   her
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Et inngående testdokument *****   her
2019/49381 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon/godkjennelse av annet arbeid - William G Gjedrem William Gilje Gjedrem   her
2019/43736 20191210 10.12.2019 Inngående brev Randaberg kommune - Kommunedelplan for klima og energi - 2018 - 2030 - Uttale - Kopi av brev til Randaberg kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49520 20191210 10.12.2019 Inngående brev Suldal kommune - Kommuneplan 2020 - Rullering - Revidering av plan - Oppstartsmøte Suldal kommune   her
2019/49520 20191210 10.12.2019 Inngående brev Suldal kommune - Kommuneplan 2020 - Rullering - Revidering av plan - Oppstartsmøte Suldal kommune   her
2019/43736 20191210 10.12.2019 Inngående brev Randaberg kommune - Kommunedelplan for klima og energi - 2018 - 2030 - Uttale - Kopi av brev til Randaberg kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/22952 20191210 10.12.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** ***** NAV SOLA   her
2019/46898 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sola kommune - Detaljregulering - Transportkorridor Vest TKV -Hagakrossen - plan 0613 - Uttale FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49524 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - reguleringsendring - Håbafjell - endring av atkomstvei - Plan 201603 - Høring Sandnes kommune   her
2019/37066 20191210 10.12.2019 Inngående brev TIME KOMMUNE - Høring - endring - DETALJREGULERING - BRYNE STADION OG BOLIGOMRÅDE SØR - plan 0443.00 - Uttale - Kopi av brev til Time kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49528 20191210 10.12.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 12 bnr 34 - Tiltak i sjø - Tillatelse etter forurensingsloven ikke nødvendig - Kopi av brev til tiltakshaver FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/48527 20191210 10.12.2019 Inngående brev Strand kommune - gnr 16 bnr 75 med flere - Fognafjorden - Etablering av testområde for undervannsfarkoster utenfor Breiviga og Skyljaviga - Uttale - Kopi av brev til Strand kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/37066 20191210 10.12.2019 Inngående brev TIME KOMMUNE - Høring - endring - DETALJREGULERING - BRYNE STADION OG BOLIGOMRÅDE SØR - plan 0443.00 - Uttale - Kopi av brev til Time kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/48527 20191210 10.12.2019 Inngående brev Strand kommune - gnr 16 bnr 75 med flere - Fognafjorden - Etablering av testområde for undervannsfarkoster utenfor Breiviga og Skyljaviga - Uttale - Kopi av brev til Strand kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49527 20191210 10.12.2019 Inngående brev Stavanger kommune - Tilskudd 2019 fra post 73 - Kalkbrenning Stavanger - Tilsagn - Kopi av brev til Universitetet i Stavanger Riksantikvaren   her
2019/49526 20191210 10.12.2019 Inngående brev Forespørsel til Rogaland fylkeskommune om å bidra til vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse Stavanger kommune   her
2019/49528 20191210 10.12.2019 Inngående brev Karmøy kommune - gnr 12 bnr 34 - Tiltak i sjø - Tillatelse etter forurensingsloven ikke nødvendig - Kopi av brev til tiltakshaver FYLKESMANNEN I ROGALAND   her
2019/49695 20191210 10.12.2019 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud - 11. februar 2020 Sarpsborg kommune   her
2019/24559 20191210 10.12.2019 Inngående brev Sandnes kommune - gnr 67 bnr 228 - dispensasjon - næringsbygg for bilbutikker og verksteder - melding om vedtak - kopi av brev til Novaform AS Sandnes kommune   her
2019/49712 20191210 10.12.2019 Inngående brev RENTEKOMPENSASJON TIL TRANSPORTTILTAK - Region vest - oversikt for 2019 Statens vegvesen   her
2019/47110 20191210 10.12.2019 Internt notat Offentlig søkerliste - Stipendiat i TOO - st. ref. HRM144958 Vibeke Hervik Bull   her