Postliste RSS fra einnsyn.public.cloudservices.no. http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.public.cloudservices.no Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/76000 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 14020/2022 | Avdeling: Sørreisa sentralskole | Tittel: Vedr. ditt brev datert 12.11.2022 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 13657/2022 | Avdeling: Personal og fellestjenesten | Tittel: Nedkvittering av pant gnr. 26 bnr. 49 Sørreisa kommune Avs/Mot: Intrum - Laaneadm m.fl. http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Intrum - Laaneadm m.fl. | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 13786/2022 | Avdeling: Personal og fellestjenesten | Tittel: Tilbud om stilling Avs/Mot: Jannicke Tobiassen http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannicke Tobiassen | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 13872/2022 | Avdeling: Personal og fellestjenesten | Tittel: Mandat Forsvarskoordinator for forsvarskommunene i Midt-Troms Avs/Mot: Forsvarskommunene Midt-Troms http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/76021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarskommunene Midt-Troms | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 14041/2022 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: Bekreftelse på formål med politiattest Avs/Mot: Amalie Pedersen Simonsen http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Pedersen Simonsen | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 13632/2022 | Avdeling: Personal og fellestjenesten | Tittel: Dispensasjon motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Ronny-Jone Bjørkmo http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny-Jone Bjørkmo | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 13788/2022 | Avdeling: Personal og fellestjenesten | Tittel: Vedr oppgradering av Telenors mobibase ved ØYJORDNESVEIEN 27, gnr: 16/bnr:431 i Sørreisa kommune (INTERNAL) Avs/Mot: Telenor http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/76007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 14027/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskudd 2022 Avs/Mot: STIAN BJØRKLUND http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/76031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIAN BJØRKLUND | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 14051/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Søknad om regional miljøtilskudd Avs/Mot: GRY DAHLØ BJØRKLUND http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/76025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRY DAHLØ BJØRKLUND | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 14045/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskudd 2022 Avs/Mot: BJØRKLUND GÅRD Bente Bjørklund http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/76027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRKLUND GÅRD Bente Bjørklund | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 14047/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskudd 2022 Avs/Mot: OLSEN INGVALD OLIVER http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/76028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLSEN INGVALD OLIVER | Journaldato: 29.11.2022 | Journalnr: 14048/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Lån til utbedring Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13997/2022 | Avdeling: Personal og fellestjenesten | Tittel: Egenerklæring konsesjonsfrihet Avs/Mot: Nordvikbolig - Ronja Brandser http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordvikbolig - Ronja Brandser | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13996/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Egnerklæring konsesjonsfrihet gnr 13 bnr 42 Avs/Mot: Nordvikbolig - Ronja Brandser http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordvikbolig - Ronja Brandser | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13990/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Sak til formannskapet 01.12.2022 PS 90/2022 Avs/Mot: Geir Furøy http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Furøy | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13987/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Skade på komfyr Avs/Mot: Thomas N Hansen http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas N Hansen | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13978/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Søknad om renovering pipe Avs/Mot: ragnar lerkendal http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ragnar lerkendal | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13977/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Ny slamforskrift- Sørreisa-høring Avs/Mot: Senja-Avfall AS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Senja-Avfall AS | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13975/2022 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: Informasjon 61 til Atomberedskapsorganisasjonen Avs/Mot: Statsforvalteren - sftfsabe@statsforvalteren.no http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - sftfsabe@statsforvalteren.no | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13973/2022 | Avdeling: Brann og beredskap | Tittel: Innsyn Avs/Mot: Geir Furøy http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Furøy | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13985/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Innsyn Avs/Mot: Geir Furøy http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Furøy | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13981/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Krav om utbetaling av saksomkostninger Avs/Mot: ADVOKAT FINN OVE SMITH AS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT FINN OVE SMITH AS | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13958/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Intern meldingskjema for personalskader Avs/Mot: http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75940 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13961/2022 | Avdeling: Omsorgssenteret | Tittel: Sak til formannskapet 01.12.2022 PS 90/2022 Avs/Mot: Geir Furøy http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Furøy | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13982/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Tilsyn - varsel om tvangsmulkt Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13957/2022 | Avdeling: Enhet teknisk og planlegging | Tittel: Avslag på søknad for ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13966/2022 | Avdeling: Enhet helse | Tittel: Avslag på søknad for ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13965/2022 | Avdeling: Enhet helse | Tittel: Avslag på søknad for ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13964/2022 | Avdeling: Enhet helse | Tittel: Avslag på søknad for ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-sorreisa/RegistryEntry/DocumentDetails/75942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | Journalnr: 13963/2022 | Avdeling: Enhet helse |