eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/362 20230803 03.08.2023 Utgående brev Referat fra personalmøte 08.09.22 Hjelpepersonell og leger ved Sørreisa Legetjeneste
2018/362 20230803 03.08.2023 Utgående brev Referat fra legemøte Leger Sørreisa Legetjeneste
2018/672 20230803 03.08.2023 Utgående brev RAPPORTSKJEMA SAMTALEGRUPPE HØSTEN 2022 pskole aldringoghelse
2018/1240 20230803 03.08.2023 Utgående brev Oppmålingsforretning Frank Vidar Hansen
Ingen tilgang 20230803 03.08.2023 Utgående brev Forlenget arbeidsavtale Borgny Jannie Moan
Ingen tilgang 20230803 03.08.2023 Utgående brev Vedr. koronarelaterte timer Eirik Edgren
Ingen tilgang 20230803 03.08.2023 Utgående brev Overføring av ferie 2022-2023 Terje Bjørkseth
Ingen tilgang 20230803 03.08.2023 Utgående brev Oppsigelse Terje Bjørkseth
Ingen tilgang 20230803 03.08.2023 Utgående brev Arbeidsavtale fra 01.08.19 Andreas Vollstad
2019/140 20230803 03.08.2023 Utgående brev Elvemo vannverk Geir Fredriksen
2019/457 20230803 03.08.2023 Utgående brev Pumpestasjon Kollenveien Post m.fl.
2019/457 20230803 03.08.2023 Utgående brev Pumpestasjon Kollenveien Andreas Nordhaug
2019/457 20230803 03.08.2023 Utgående brev Reklamasjon pumpestasjon Kollenveien Post m.fl.
2019/651 20230803 03.08.2023 Utgående brev Rammeavtale servicekontoret Elly Marie Nergård
2019/1263 20230803 03.08.2023 Utgående brev Oppmåling av 18/6 - 18/107 og 18/122. Roy Karlsen
2019/1334 20230803 03.08.2023 Utgående brev Valg til KS 2019 Eva stenvold
2019/1417 20230803 03.08.2023 Utgående brev Anmodning om utbetaling OU-midler Kompetanseheving, prosjektledelse og organisering, prosjekt 1123 KS
2019/1659 20230803 03.08.2023 Utgående brev Stoppekran Karin Johnsen
2019/1903 20230803 03.08.2023 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Neri Lindgård
2019/2316 20230803 03.08.2023 Utgående brev Ny ansatterepresentant i AMU Fagforbundet Sørreisa
2019/2466 20230803 03.08.2023 Utgående brev Rapportering, Dyrøy kommune, for 4. kvartal og andre halvår til Statsforvalteren Statsforvalteren
2019/2466 20230803 03.08.2023 Utgående brev Rapportering, Sørreisa kommune, for 4. kvartal og andre halvår 2022 til Statsforvalteren. Statsforvalteren
2020/131 20230803 03.08.2023 Utgående brev Ny dusj Sørsiveien 96C Svein-Olaf Karlsen
2020/207 20230803 03.08.2023 Utgående brev Epost fra Sorreisa kommune Gry Anette Bjørklund
2020/305 20230803 03.08.2023 Utgående brev Kontrakt KF-skjemaer Glenn Ove Pedersen
2020/365 20230803 03.08.2023 Utgående brev Internett Skøelvdalveien 1069 Inga Tamosaityte
2020/395 20230803 03.08.2023 Utgående brev Nordstraumen boligfelt [SVW-MATTERS.FID697400] Kristoffer Johansen
2020/395 20230803 03.08.2023 Utgående brev Nordstraumen boligfelt Kristoffer Johansen
2020/428 20230803 03.08.2023 Utgående brev oversender underskrevet vertskommuneavtale kpsyk Karl Johan Olsen
2020/455 20230803 03.08.2023 Utgående brev Samarbeidsutvalg Harald Yantje Larsen m.fl.
Ingen tilgang 20230803 03.08.2023 Utgående brev Tilbud om stilling Ida Marie Klausen
2020/525 20230803 03.08.2023 Utgående brev Ny rapportering av merkostnader korona 2 halvår 2021 Riise, Marianne Winther
2020/551 20230803 03.08.2023 Utgående brev Innkjøp og lager av smittevernutstyr Bendiksen, Geir Åge
2020/551 20230803 03.08.2023 Utgående brev Nasjonalt beredskapslager smittevernutstyr Geir Åge Bendiksen
2020/551 20230803 03.08.2023 Utgående brev flerbruks stellefrakker fylkesmannen i Troms
2020/551 20230803 03.08.2023 Utgående brev kvalitetskontroll av egenimportert smittevernutstyr anskaffet av kommuner Sollid, Snorre Manskow
2020/668 20230803 03.08.2023 Utgående brev oversendelse underskrevet intensjonserklæring Akson Helse og omsorgsdepartementet
Ingen tilgang 20230803 03.08.2023 Utgående brev Arbeidsavtale fra 16.05.22 Siraphat Antonsen
2020/942 20230803 03.08.2023 Utgående brev Molo Storneset - innsyn Martin Holmemo
2020/942 20230803 03.08.2023 Utgående brev Molo - Storneset, sak 2020/942 Tommy Brannfjell
2020/942 20230803 03.08.2023 Utgående brev Molo - Storneset, sak 2020/942 Tommy Brannfjell
Ingen tilgang 20230803 03.08.2023 Utgående brev Tilbud om lærlingplass fra høsten 2020 Alice Neema
2020/1292 20230803 03.08.2023 Utgående brev Søknad om utsettelse av frist på tilskudd Joar Larsen
2020/1333 20230803 03.08.2023 Utgående brev Informasjon og tilbakemelding fra fagforeningene på plan for lønnsfastsetting Jørgen Aslak Stensrud Nilsen m.fl.
2020/1385 20230803 03.08.2023 Utgående brev Informasjon til kommunene om undersøkelse på sosialtjenesteområdet Endresen, Ingvild Haugli
2020/1398 20230803 03.08.2023 Utgående brev Reguleringsplan for Stornesveien - eiendom 16/223 fmtrlah@statsforvalteren.no
2020/1406 20230803 03.08.2023 Utgående brev Kjøp av tomt på Solmoen Tove westgård
2020/1406 20230803 03.08.2023 Utgående brev Klage Tove westgård
2020/1406 20230803 03.08.2023 Utgående brev Kjøp av tomt tove weatgård
2020/1531 20230803 03.08.2023 Utgående brev Byggesøknad hytte Mads Svendsen