eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/202 20210924 24.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Lise Sandvik
2019/2320 20210924 24.09.2021 Inngående brev Innkalling til møte i Ungdommens regionråd Midt-Troms Midt-Troms rådet
2017/1331 20210924 24.09.2021 Inngående brev Manglende kantstein Furøyveien Ann Kathrina Langaune
2018/673 20210924 24.09.2021 Utgående brev Grunnundersøkelser i forbindelse med områderegulering av sentrum Hilde E Kehus Mortensen m.fl.
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** *****
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** *****
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** *****
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** *****
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** *****
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** *****
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** *****
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** *****
2021/1024 20210924 24.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** *****
2018/697 20210924 24.09.2021 Utgående brev Tilbud om forebyggende hjemmebesøk Annbjørg Berntsen m.fl.
2021/1470 20210924 24.09.2021 Utgående brev Slettet pant Liv Mette Storelvmo
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som Styrer/avdelingsleder Gjerdsletta barnehage Siv G Zakariassen
2021/1349 20210924 24.09.2021 Utgående brev Slettet pant Inger Kristina Nordhaug
2021/1351 20210924 24.09.2021 Utgående brev Slettet pant Daniel Tevik
2021/972 20210924 24.09.2021 Utgående brev Tinglyst skjøte gnr. 1 bnr. 175 Marius Bentsen
2021/1586 20210924 24.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om deling ROCKMANN EIENDOM AS
2018/1794 20210924 24.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning den torsdag 7. oktober 2021. Oppmåling av 4/126 Kjell Kåre Ludvigsen m.fl.
2018/587 20210924 24.09.2021 Utgående brev Avleveringsplikt Nasjonalbiblioteket - Kaskjer 1 2021 Nasjonalbiblioteket Pliktavlevering
2018/1794 20210924 24.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning den torsdag 7. oktober 2021. Oppmåling av 4/125 Kjell Kåre Ludvigsen m.fl.
2018/727 20210924 24.09.2021 Utgående brev Til Ungdomsrådet: Fremtidens kunst- og kulturtilbud for barn og unge Postmottak Kulturtanken
2021/1304 20210924 24.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Eirin Rønning
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Johanne Hennie Norbakken Prestø
2021/1437 20210924 24.09.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark i forbindelse med forurensningssak Statsforvalteren - Einarsen, Gøril
2021/1557 20210924 24.09.2021 Internt notat Refusjonskrav Alta kommune Ingunn Lia Johnsen
2021/1558 20210924 24.09.2021 Internt notat Refusjonskrav Salangen kommune- våren 2021 Ingunn Lia Johnsen
2021/1566 20210924 24.09.2021 Internt notat Aktive utrykningskjøretøy i Sørreisa brannvesen 2021 Jim-Erik Ellila
2021/1556 20210924 24.09.2021 Internt notat Refusjonskrav Elverum kommune- Våren 2021 Ingunn Lia Johnsen
2021/1579 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag
2018/1775 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Kvittering for mottatt politiattest, Rebekka Moxey
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Skriftlig bekreftelse på styrerstilling Tordis S Rasmussen
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Jobb psykisk helsetjeneste og rus i Sørreisa kommune Tordis S Rasmussen
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Oversikt over forventet arbeidsinnsats og studieplan for masteroppgave studieåret 2021/2022 Tove Marie Sletten
2021/1387 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Signert enighetsprotokoll kap 3.4.3 Skolelederforbundet
2021/1387 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Signert enighetsprotokoll kap 3.4.2 Skolelederforbundet
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Kvittering for mottatt politiattest
2021/1024 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste for stilling - KOKK - SØRREISA OMSORGSSENTER i Kjøkken omsorgssenter
2021/1024 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste for stilling - KOKK - SØRREISA OMSORGSSENTER i Kjøkken omsorgssenter
2018/602 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging kriterier for tildeling medisindispenser
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Vedlegg til søknad om permisjon uten lønn
2018/602 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Leveranse til Milepæl 4 - Kartlegging og tildeling Helene Aspevoll
2021/1561 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Erklæring om taushetsplikt i helse Camilla Stefanussen
2021/1561 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Opplæringsprotokoll brannvern Camilla Stefanussen
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Attester
2020/540 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Signert kontrakt
2021/1488 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Deling av 16/132
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Internt notat uten oppfølging Observasjoner i fht. Lisa L Halvorsens økte sykefravær av 6.9.21 Tove Marie Sletten