eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1921 20220125 25.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag på snødekt mark Nils Erik Holmebukt Nils Erik Holmebukt
2020/2133 20220125 25.01.2022 Inngående brev Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar Folkehelseinstituttet
2022/116 20220125 25.01.2022 Inngående brev ***** ***** Innmelding Skole og SFO Viktoria Isaksen
2022/17 20220125 25.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Konstali Helsenor AS
2018/1631 20220125 25.01.2022 Inngående brev Nå må du søke om tilgang til opplysninger fra modernisert Folkeregister Skatteetaten
2021/1694 20220125 25.01.2022 Inngående brev 21/4309 Statstilskudd for 2022 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler Kultur og likestillingsdepartementet
2022/118 20220125 25.01.2022 Internt notat uten oppfølging dokumentasjon inntekt
2020/1398 20220125 25.01.2022 Inngående brev Innsill til melding om vedtak for reguleringsendring Statsforvalteren i Troms og Finnmark
2021/471 20220125 25.01.2022 Inngående brev Forlengelse av rapporteringsfristen Bufdir
2022/71 20220125 25.01.2022 Inngående brev Søknad om å flytte avkjørsel fra Fylkesveg 86 til Furøyveien. Live - Gry Anette Dahlø Bjørklund
2022/105 20220125 25.01.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gnr.27 Bnr.22 Lisbeth Bjørkås
2022/109 20220125 25.01.2022 Inngående brev Søknad om startlån *****
2019/824 20220125 25.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK SKIEN
2022/101 20220125 25.01.2022 Inngående brev Analyseresultater Reinelv vannverk 10.01-21.01.2022 SENJA KOMMUNE SENJALAB
2020/1950 20220125 25.01.2022 Inngående brev Tilleggsopplysninger i forbindelse med arealoverføring Marlen Sørensen
2022/117 20220125 25.01.2022 Inngående brev Søknad om leie av kommunal utleiebolig *****
2022/118 20220125 25.01.2022 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20220125 25.01.2022 Inngående brev Fullmakt ifm innsyn Lisa Laulund Halvorsen
2022/49 20220125 25.01.2022 Inngående brev Varsling ***** ***** ***** *****
2020/519 20220125 25.01.2022 Inngående brev Ditt svar på kartlegging av kommunale barneverntjenester Easyfact
2020/2133 20220125 25.01.2022 Inngående brev Uke 4 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer og Spikevax/Moderna Statsforvalteren i Troms og Finnmark
2022/100 20220125 25.01.2022 Utgående brev Varsel om frist for å overføre landbrukseiendom med dødsbo Unn Eva Muland m.fl.
2022/106 20220125 25.01.2022 Utgående brev Dispensasjon fra motorferdselsloven Trygve Hermod Pedersen
2022/108 20220125 25.01.2022 Utgående brev dispensasjon motorferdsel i utmark og vassdrag på snødekt mark Stein-Morten Gulbrandsen
2021/783 20220124 24.01.2022 Inngående brev E-post: U.off: OPPDATERT. Møte med Helsedirektoratet - Informasjon om endringer i TISK-systemet Statsforvalteren - Ronny Schjelderup
2021/1678 20220124 24.01.2022 Inngående brev Varsel nr 04 oppdatert pris spesifisert per kum Bjørn Bygg
2020/269 20220124 24.01.2022 Inngående brev Forskriftsendringer 21. januar 2022 - til orientering Statsforvalteren
2022/17 20220124 24.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring NRK - innrapporterte avviksmeldinger/hendelser knyttet til vold Nrk - Hege Moe Eriksen
2020/2443 20220124 24.01.2022 Inngående brev Informasjon om Partnerskapsmøtet 7. april 2022 for Helsefellesskapet Troms og Ofoten Unn - Lajord Guri Moen
2020/2133 20220124 24.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 42 om koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine
2018/219 20220124 24.01.2022 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende brukere Helsedir - Trykk-Tjenester
2021/2109 20220124 24.01.2022 Inngående brev Fwd: Sommerjobb Larisa Henriksen
2020/1555 20220124 24.01.2022 Inngående brev IKON Sørreisa O-lag
2022/70 20220124 24.01.2022 Inngående brev Jobb muligheter i Sørreisa kommune kristin mangundap
2020/2352 20220124 24.01.2022 Inngående brev Helsedirektoratet: Informasjon om endring i rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positive selvtester for covid-19 Statsforvalteren - Helle Hamnevoll
2017/1848 20220124 24.01.2022 Inngående brev Tapt arbeidsfortjeneste kommunestyremøte 14.12.21 Kim Vegard Johansen
2018/673 20220124 24.01.2022 Inngående brev Områdeplan Sørreisa - arbeidsmøte - referat WSP
2020/1989 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** *****
2020/1991 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
2021/268 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Søknad om ferdigattest Eirik Sørensen
2021/1963 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag Gjennomgang av elgvald
2021/1647 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag Møteplan 2022
2021/830 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag Orientering i forbindelse med elgjakt
Ingen tilgang 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Autorisasjon helsefagarbeider
2022/106 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark og vassdrag på snødekt mark Trygve Hermod Pedersen
2020/2149 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann ISAKSEN EIENDOM AS
2020/1924 20220124 24.01.2022 Inngående brev Arealoverføring fra gnr 4 bnr 102 til gnr 4 bnr 95 Gjermund Einar Grytnes
2022/18 20220124 24.01.2022 Inngående brev 'Søknad om deling av gnr 26 bnr 5 EVENMO FRITIDSGÅRD AS
2022/107 20220124 24.01.2022 Inngående brev Melding om tiltak gnr. 16 bnr 805 Garasje Inger-Ann Pedersen
2022/119 20220124 24.01.2022 Inngående brev Høringsbrev Troms og Finnmark fylkeskommune