eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/2026 20221129 29.11.2022 Inngående brev Vedr oppgradering av Telenors mobibase ved ØYJORDNESVEIEN 27, gnr: 16/bnr:431 i Sørreisa kommune (INTERNAL) Telenor
2022/1997 20221129 29.11.2022 Inngående brev Mandat Forsvarskoordinator for forsvarskommunene i Midt-Troms Forsvarskommunene Midt-Troms
2022/2028 20221129 29.11.2022 Inngående brev Søknad om regional miljøtilskudd GRY DAHLØ BJØRKLUND
2022/2029 20221129 29.11.2022 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd 2022 BJØRKLUND GÅRD Bente Bjørklund
2022/2030 20221129 29.11.2022 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd 2022 OLSEN INGVALD OLIVER
2022/2031 20221129 29.11.2022 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd 2022 STIAN BJØRKLUND
Ingen tilgang 20221129 29.11.2022 Utgående brev Vedr. ditt brev datert 12.11.2022 *****
Ingen tilgang 20221129 29.11.2022 Utgående brev Bekreftelse på formål med politiattest Amalie Pedersen Simonsen
2022/1303 20221129 29.11.2022 Utgående brev Nedkvittering av pant gnr. 26 bnr. 49 Sørreisa kommune Intrum - Laaneadm m.fl.
2022/1982 20221129 29.11.2022 Utgående brev Dispensasjon motorferdsel i utmark og vassdrag Ronny-Jone Bjørkmo
2022/1837 20221129 29.11.2022 Utgående brev Tilbud om stilling Jannicke Tobiassen
2017/1411 20221129 29.11.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
2022/262 20221128 28.11.2022 Inngående brev Lån til utbedring *****
2022/2019 20221128 28.11.2022 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet Nordvikbolig - Ronja Brandser
2022/1987 20221128 28.11.2022 Inngående brev Egnerklæring konsesjonsfrihet gnr 13 bnr 42 Nordvikbolig - Ronja Brandser
2019/1070 20221128 28.11.2022 Inngående brev Sak til formannskapet 01.12.2022 PS 90/2022 Geir Furøy
2022/2018 20221128 28.11.2022 Inngående brev Skade på komfyr Thomas N Hansen
2022/2017 20221128 28.11.2022 Inngående brev Søknad om renovering pipe ragnar lerkendal
2022/1882 20221128 28.11.2022 Inngående brev Ny slamforskrift- Sørreisa-høring Senja-Avfall AS
2019/1333 20221128 28.11.2022 Inngående brev Informasjon 61 til Atomberedskapsorganisasjonen Statsforvalteren - sftfsabe@statsforvalteren.no
2022/904 20221128 28.11.2022 Inngående brev DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN (DKSS) – ORIENTERING OM SØKNADSFRIST FOR TILSKUDD 2023 Troms og Finnmark fylkeskommune
2022/17 20221128 28.11.2022 Inngående brev Innsyn Geir Furøy
2019/1070 20221128 28.11.2022 Inngående brev Sak til formannskapet 01.12.2022 PS 90/2022 Geir Furøy
2022/17 20221128 28.11.2022 Inngående brev Innsyn Geir Furøy
2019/1627 20221128 28.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/1669 20221128 28.11.2022 Inngående brev Deltakelse og økonomisk støtte til elgmerkeprosjekt i Troms 2023-2028 Dyrøy kommune
Ingen tilgang 20221128 28.11.2022 Inngående brev Underskrevet rammeavtale Sofie Larsen
2022/2014 20221128 28.11.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 32 bnr 12/13 1/2 del Elisabeth Foldøy
2021/2038 20221128 28.11.2022 Inngående brev Tilsyn - varsel om tvangsmulkt Arbeidstilsynet
2020/1253 20221128 28.11.2022 Inngående brev Krav om utbetaling av saksomkostninger ADVOKAT FINN OVE SMITH AS
Ingen tilgang 20221128 28.11.2022 Utgående brev Rammeavtale Sofie Larsen
2022/1675 20221128 28.11.2022 Utgående brev Avslag på søknad for ***** ***** *****
2022/1675 20221128 28.11.2022 Utgående brev Avslag på søknad for ***** ***** *****
2022/1675 20221128 28.11.2022 Utgående brev Avslag på søknad for ***** ***** *****
2022/1675 20221128 28.11.2022 Utgående brev Avslag på søknad for ***** ***** ***** *****
2022/1675 20221128 28.11.2022 Utgående brev Avslag på søknad for ***** ***** *****
Ingen tilgang 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Intern meldingskjema for personalskader
2022/70 20221125 25.11.2022 Inngående brev Jobb i helse kirol@online.no
2022/17 20221125 25.11.2022 Inngående brev Energitiltak i Sørreisa kommune Huseierne - Kari Gjertrud Dølgaard
2020/2133 20221125 25.11.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om koronavaksinasjon av barn og unge under 18 år Fhi - vaksine
2017/1292 20221125 25.11.2022 Inngående brev INNKALLING TIL MØTE I MIDT- TROMSRÅDET - Mandag 5. desember - Salangen kommune, Sjøvegan Midt-Tromsrådet
2022/2011 20221125 25.11.2022 Inngående brev Trekkerør i Nordliveien 120 Arva - Stian Mølmann
2021/1694 20221125 25.11.2022 Inngående brev 21/4309 Frivilligsentraler - om rapportering av tilskudd for 2022 og søknad om tilskudd for 2023 Postmottak KUD
2022/1681 20221125 25.11.2022 Inngående brev Vedr. 22-39264-1 - Anmodning om bosetting 2023 - Sørreisa kommune Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2022/1997 20221125 25.11.2022 Inngående brev Utkast Mandat Forsvarskoordinator for forsvarskommunene i Midt-Troms Forsvarskommunene Midt-Troms
2022/707 20221125 25.11.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest 30/23 Liv Hilde Alm
2022/1506 20221125 25.11.2022 Utgående brev Generell melding for ***** ***** *****
2022/1506 20221125 25.11.2022 Utgående brev Generell melding for ***** ***** *****
2022/1675 20221125 25.11.2022 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste for stilling - SYKEPLEIER LEGEKONTORET i Legetjenesten
2022/1675 20221125 25.11.2022 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste for stilling - SYKEPLEIER LEGEKONTORET i Legetjenesten