eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/248 20211203 03.12.2021 Inngående brev Referat kommunemøte 03.12.21 Statsforvalteren i Nordland
2020/248 20211203 03.12.2021 Inngående brev E-post: VS: Endringsforskrift - endring av plikt til test ved ankomst Statsforvalteren i Nordland
2020/248 20211203 03.12.2021 Inngående brev E-post: 21_49407-1 Nytt system for utlevering av selvtester - Covid-19 Statsforvalteren i Nordland
2020/248 20211203 03.12.2021 Inngående brev Referat Fylkesberedskap Statsforvalteren i Nordland
2020/975 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Åge Jørgensen
2019/1318 20211203 03.12.2021 Saksframlegg/innstilling Eldrerådet 09.12.21 - Orienteringer
2019/1318 20211203 03.12.2021 Saksframlegg/innstilling Eldrerådet - Egne saker 09.10.21
2019/1318 20211203 03.12.2021 Saksframlegg/innstilling Kosthold og ernæring for eldre i kommunen
2019/1318 20211203 03.12.2021 Saksframlegg/innstilling Eldrerådet - Uttalelse til kommunestyresaker 16.-17. desember 2021
2018/1310 20211203 03.12.2021 Inngående brev Fordeling av tilskudd mellom lærebedriftene og Indre Salten Opplæringskontor - ISOK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS
2018/1568 20211203 03.12.2021 Utgående brev Ingolf Johansen. Søknad om motorferdsel i utmark Ingolf Johansen
2021/636 20211203 03.12.2021 Utgående brev Oversendelsesbrev Johan A Furebotten
2021/636 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Johan A Furebotten
2021/638 20211203 03.12.2021 Inngående brev Masser i deponi Junkerdalen STATSKOG ELVERUM
2021/638 20211203 03.12.2021 Inngående brev Masser i deponi Junkerdalen STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2021/992 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:15.404076 Skatteetaten
2021/992 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:39.197849 Skatteetaten
2021/992 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:59.904509 Skatteetaten
2021/992 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:01:21.326442 Skatteetaten
2021/1038 20211203 03.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon. Oppføring av garasje utenfor regulert byggelinje.
2021/1067 20211203 03.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av eiendom større enn 1 daa.
2021/1187 20211203 03.12.2021 Utgående brev Jan Ove Alm. Motorferdsel i utmark §5 c) og e) Jan Ove Alm
2021/1201 20211203 03.12.2021 Saksframlegg/innstilling Ansettelse Renholder 66,67% - Trollskogen
2021/1210 20211203 03.12.2021 Utgående brev Arild Wenberg. Søknad om motorferdsel i utmark Arild Wenberg
2021/1239 20211203 03.12.2021 Inngående brev Fartsgrense gjennom gårdstun - Fv. 7460 Evenesdalen ISS FACILITY SERVICES AS AVD 423125 STATENS VEGVESEN BODØ
2021/1241 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak. NVE Region Nord. Erosjonssikring. Botnelva NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD
2017/1978 20211202 02.12.2021 Inngående brev Referat dialogmøte om Helsefelleskap mellom Nordlandssykehuset HF og Saltdal kommune Nordlandssykehuset - Kristensen Trude Kristin
2020/248 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell Fhi - vaksine
2021/1237 20211202 02.12.2021 Inngående brev Brev fra arbeidsinnvandrerutvalget Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2017/1760 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kulturminneplan/kulturmiljøplan -KIK rapportering 2021 Questback - QuestBack
2018/294 20211202 02.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på opphør av SFO-plass ***** ***** *****
2019/1099 20211202 02.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 65/1 i Saltdal (1840) Landbruksdirektoratet
2021/638 20211202 02.12.2021 Inngående brev Masser i deponi Junkerdalen ISS FACILITY SERVICES AS AVD 423125 STATENS VEGVESEN BODØ
2021/638 20211202 02.12.2021 Inngående brev Masser i deponi Junkerdalen STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2021/364 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kvittering innsendt skjema tilretteleggingsmidler barnehage 2021 - 2022 Statsforvalteren - ikkesvar@statsforvalteren.no
2021/364 20211202 02.12.2021 Utgående brev Tilbakemelding om studenter som har fått tildelt kompetansemidler til studie Statsforvalteren - Myreng Monja Helen Jensen
2021/741 20211202 02.12.2021 Inngående brev Gjelder bilhold for psykisk funksjonshemmede i Saltdal kommune Sissel Mary Kristensen
2021/318 20211202 02.12.2021 Inngående brev Evaluering fra årets sommerskole i Saltdal Forskerfabrikken - Anne Eriksen
2021/318 20211202 02.12.2021 Inngående brev Ditt svar er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet
2021/1165 20211202 02.12.2021 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger for 2022 Integrerings- og mangfoldsdirektortatet
2021/1238 20211202 02.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/20 i Saltdal (1840) Landbruksdirektoratet
2021/1209 20211202 02.12.2021 Utgående brev Tilbud om oppgjør for eiendom gnr. 43 bnr. 98 Torhild Riibe
2021/364 20211201 01.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding om studenter som har fått tildelt kompetansemidler til studie Statsforvalteren - Myreng Monja Helen Jensen
2021/2 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tildelt barnehageplass fra 04.01.2022 Milica Hendlich
2021/1063 20211201 01.12.2021 Utgående brev Refusjon gjesteelev hjemmehørende i andre kommuner, høsthalvåret 2021 FAUSKE KOMMUNE SKOLER/BARNEHAGER ADMINISTRASJON
2021/1063 20211201 01.12.2021 Utgående brev Refusjon gjesteelever hjemmehørende i andre kommuner vårhalvåret 2021 FAUSKE KOMMUNE SKOLER/BARNEHAGER ADMINISTRASJON
2021/1063 20211201 01.12.2021 Utgående brev Gjesteelev hjemmehørende i Bodø kommune, - refusjonskrav høst 2021 BODØ KOMMUNE AVDELING FOR OPPVEKST OG KULTUR
2021/1063 20211201 01.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelever hjemmehørende i andre kommuner - høst 2021 MELØY KOMMUNE OPPVEKST ADMINISTRASJON
2021/1113 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Ansettelse av ledende renholder
2021/1136 20211201 01.12.2021 Inngående brev Klage på vedtak Roger Jensen