eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/1863 20230130 30.01.2023 Inngående brev UTDANNING *****
2023/148 20230130 30.01.2023 Inngående brev 54/833 - 12230010/ Tiurveien 33 B/ Bestilling av kommunalinformasjon EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS
2018/1191 20230130 30.01.2023 Inngående brev Søknad om ulønnet permisjon *****
2021/11980 20230130 30.01.2023 Inngående brev PRAKSIS *****
2021/11980 20230130 30.01.2023 Inngående brev SERTIFIKATER *****
2021/11980 20230130 30.01.2023 Inngående brev UTDANNING *****
2022/225 20230130 30.01.2023 Inngående brev Tilbud skanningtjenester 2023 - Målselv kommune Atea - Valgskan
2022/1863 20230130 30.01.2023 Inngående brev KURS *****
2022/1863 20230130 30.01.2023 Inngående brev SERTIFIKATER *****
2022/1863 20230130 30.01.2023 Inngående brev PRAKSIS *****
2022/1863 20230130 30.01.2023 Inngående brev PERSONALKORT *****
2022/1740 20230130 30.01.2023 Utgående brev Arbeidsbevis *****
2022/1838 20230130 30.01.2023 Inngående brev Oppfølging av anlegg uten kraftleverandør ARVA AS AVD TOMASJORD
2022/1838 20230130 30.01.2023 Inngående brev Oppfølging av anlegg uten kraftleverandør ARVA AS AVD TOMASJORD
2022/1837 20230130 30.01.2023 Inngående brev PERSONALKORT *****
2022/1837 20230130 30.01.2023 Utgående brev Arbeidsbevis *****
2022/2136 20230130 30.01.2023 Inngående brev Årsrapport service/kontroll minirenseanlegg 2022 Rense og Miljøteknikk AS
2022/2152 20230130 30.01.2023 Inngående brev Invitasjon til digitalt miniseminar om konfliktforebyggende tiltak - Landbruk og reindrift STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2022/2428 20230130 30.01.2023 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/2487 20230130 30.01.2023 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=49aqb9, SakId=449831, PostId=2586093) *****
2022/2487 20230130 30.01.2023 Internt notat uten oppfølging Internt notat ved innstilling (Ref=49aqb9, SakId=449831, PostId=2585419)
2022/2487 20230130 30.01.2023 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=49aqb9, SakId=449831, PostId=2585552) *****
2018/1175 20230130 30.01.2023 Inngående brev MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - VIKARIAT /ENGASJEMENT ved 3710 fom 010223 tom 310723 + TAUSHETSERKLÆRING OG ARBEIDSREGLEMENT *****
2018/2023 20230130 30.01.2023 Utgående brev ***** *****
2018/2179 20230130 30.01.2023 Utgående brev Melding fra kommune eller fastlege til UNN om uønsket samhandlingshendelse UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
2018/2503 20230130 30.01.2023 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2018/2503 20230130 30.01.2023 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/3083 20230130 30.01.2023 Utgående brev Signert intensjonsavtale Trond Iversen
2018/3247 20230130 30.01.2023 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2018/3248 20230130 30.01.2023 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2018/3250 20230130 30.01.2023 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2019/418 20230130 30.01.2023 Inngående brev 120/33 - Søknad om ferdigattest - Nybygg naust Knut Arne Sandbakken
2017/3553 20230130 30.01.2023 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3614 20230130 30.01.2023 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2017/3713 20230130 30.01.2023 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3716 20230130 30.01.2023 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3690 20230130 30.01.2023 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2017/3823 20230130 30.01.2023 Utgående brev Arbeidsbevis *****
2017/3825 20230130 30.01.2023 Utgående brev Arbeidsbevis *****
2017/3914 20230130 30.01.2023 Inngående brev PERSONALKORT *****
2017/3914 20230130 30.01.2023 Utgående brev Arbeidsbevis *****
2017/4065 20230130 30.01.2023 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2017/4065 20230130 30.01.2023 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2017/4238 20230130 30.01.2023 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2017/4254 20230130 30.01.2023 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2017/4430 20230130 30.01.2023 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2018/14 20230130 30.01.2023 Inngående brev UTDANNING Malselv Kommune -
2018/14 20230130 30.01.2023 Inngående brev KURS Malselv Kommune -
2018/14 20230130 30.01.2023 Inngående brev PRAKSIS Malselv Kommune -
2018/14 20230130 30.01.2023 Inngående brev OMSORGSTJENESTE Malselv Kommune -