eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/531 20230818 18.08.2023 Saksframlegg/innstilling Orientering Øverbygd legetjeneste
2018/451 20230817 17.08.2023 Internt notat uten oppfølging vedr. telefon oppdatert *****
2020/754 20230720 20.07.2023 Utgående brev Partsbrev: Høringsforslag - revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune på saken
2020/754 20230720 20.07.2023 Utgående brev Partsbrev:Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune på saken
2020/626 20230720 20.07.2023 Utgående brev Aksept av tilbud om å feste arealer på Andslimoen Industriområde Storegga Betong AS
2018/276 20230719 19.07.2023 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2020/90 20230719 19.07.2023 Utgående brev Akson - Signert Intensjonserklæring fra Målselv kommune AKSON
2018/2671 20230719 19.07.2023 Utgående brev Vennlig påminnelse: Erfaringer med LIS 1-ordningen UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
2018/2764 20230719 19.07.2023 Inngående brev PERSONALKORT *****
2020/700 20230719 19.07.2023 Utgående brev Coronasituasjonen Ann-Eva Hanssen m.fl.
2020/139 20230719 19.07.2023 Utgående brev Vedr. trekk på lønn/trygd *****
2018/1191 20230719 19.07.2023 Dokumentpost i saksmappe Bindingstid i fbm engangsstipend ved tilsetting
2018/1774 20230719 19.07.2023 Dokumentpost i saksmappe Medarbeidersamtale 2019
2018/1774 20230719 19.07.2023 Dokumentpost i saksmappe Medarbeidersamtale 2020
2018/2416 20230719 19.07.2023 Dokumentpost i saksmappe Medarbeidersamtale 2020
2018/120 20230719 19.07.2023 Dokumentpost i saksmappe Møtereferat 15.3.22
2018/120 20230719 19.07.2023 Dokumentpost i saksmappe Mail fra Inger-Marie Brodahl kl.17:43
2020/177 20230719 19.07.2023 Internt notat ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1402 20230717 17.07.2023 Internt notat uten oppfølging Sendt fra Utklippsverktøy - AR5 endring 95/9 Ketil Lyster
2020/1446 20230717 17.07.2023 Utgående brev Tildeling av midler til aktivitetstiltak mot ensomhet - tilleggssum FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
2020/1984 20230712 12.07.2023 Utgående brev Vedr. tilskott til etablering i bolig, innvilget i 2011 *****
2020/1924 20230712 12.07.2023 Utgående brev Vedr innvilget startlån til refinansiering av gjeld. *****
2021/10946 20230712 12.07.2023 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av Øvre Dividal nasjonalparks markering av 50 års jubileum Statsforvalteren - Baardvik, Bjørn Morten
2020/1424 20230712 12.07.2023 Utgående brev Opplysning om eventuelle gjeldsforhold til ***** ***** ***** ***** *****
2020/1424 20230712 12.07.2023 Utgående brev Vedr. sak 42616475 - ***** ***** *****
2020/1424 20230712 12.07.2023 Utgående brev vedr. sak 42616475 Stian Hansen *****
2020/1969 20230710 10.07.2023 Utgående brev Opplysning om eventuelle gjeldsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/2071 20230710 10.07.2023 Utgående brev Innvilget startlån til kjøp av leilighet *****
2021/387 20230710 10.07.2023 Utgående brev vedr. statlig bostøtte *****
2021/3251 20230710 10.07.2023 Saksframlegg/innstilling Midt-Troms friluftsråd - ny samarbeidsavtale
2020/2023 20230710 10.07.2023 Utgående brev Eiendomsoverdragelse av gnr ***** ***** ***** *****
2021/10851 20230710 10.07.2023 Utgående brev Vedr. hjelp med gjeld *****
2021/10851 20230710 10.07.2023 Utgående brev Vedr. bistand med din gjeld *****
2021/10973 20230706 06.07.2023 Utgående brev Søknad om næringstomt i Målselv kommune LAGERSEKSJONER NORD AS
2021/11717 20230706 06.07.2023 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til snøskuter i nedre Målselv
2021/12229 20230706 06.07.2023 Utgående brev Vedr. bistand med gjeld *****
2021/12558 20230706 06.07.2023 Utgående brev Søknad om tilleggstomt til gnr 16 bnr 21 formål bolig, Målselv kommune Lasse Bjørklund
2022/2 20230706 06.07.2023 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Synergiparken i Målselv kommune - vedtak av planprogram
2023/95 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging Flyfoto AR5 - Periodisk ajourhold AR 5- Kostnad Geovekst Ketil Lyster
2023/95 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging Flyfoto AR5 - Periodisk ajourhold AR 5- Kostnad Geovekst Morten Tomter
2022/2528 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging På saken 2022/2528 Ketil Lyster
2023/207 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til Landbrukskafe på Mellombygd kultur- og oppvekstsenter - torsdag 26. januar 11.00 -14.00 Jørn Uleberg
2022/966 20230706 06.07.2023 Saksframlegg/innstilling 62/1 - Reguleringsendring Storli hyttefelt
2023/207 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging Referat Landbrukskafè 26.01.2025 - Informasjon om finansiering og tilskuddsordninger for landbruksnæringa Ketil Lyster
2022/813 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging Søknad om studiestøtte
2023/485 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2023/485 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2023/623 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging Bilder fra svingen i Olea Borgestads vei Kenneth Berntsen
2023/611 20230706 06.07.2023 Saksframlegg/innstilling Søknad motorisert ferdsel §6 - Eivind Olsen
2023/525 20230706 06.07.2023 Internt notat uten oppfølging Demofelt åtekalk Mette Pedersen Anfeltmo