Postliste http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/ einnsyn.public.cloudservices.no Terminkarakterer ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/95626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 13908/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/95538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 13820/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/93758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 12042/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2022 | RegistryNumber: 11044/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10923/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ********** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10924/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 10349/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 10313/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/89498 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 7786/2022 | Bardufoss ungdomsskole 29/39 - Klage over Målselv kommunes vedtak av 04.11.2020 tas til følge – eiendommen 29/39 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/94605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 12887/2022 | Enhet teknisk 29/39 - Anmodning om omgjøring av vedtak i klagesak om avvisning av klage – vedtaket omgjøres ikke http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10914/2022 | Enhet teknisk 29/39 - Ny informasjon klagesak gnr 29 bnr 39 i Målselv Kommune http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/90312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Kaspersen | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 8598/2022 | Enhet teknisk Forlengelse av midlertidig unntak fra avkortningsreglene for alderspensjon som følge av covid-19 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16811/2022 | Fellestjenester Partsbrev: Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune - Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: På saken | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 11024/2022 | Fellestjenester Særutskrift Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune - Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92739 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11023/2022 | Fellestjenester Tidig höringsuttalelse vad gäller utredningsuppdrag rekreationslöyper Målselv kommune http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lainiovuoma Sameby | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10648/2022 | Enhet teknisk Referat fra møte Målselv kommune - Midt Troms Motorferdselforening http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/90606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-TROMS MOTORFERDSELFORENING | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 8892/2022 | Ordfører 54/320 - 12220085/ Krokbekkveien 46/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 17738/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Sak lukket http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 17304/2022 | Fellestjenester 54/320 - 12220085/ Krokbekkveien 46/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 17717/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei 54/982 - Meglerpakke Tiurveien 8B http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET NORD AS | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 17707/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei 54/982 - Meglerpakke Tiurveien 8B http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET NORD AS | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 17660/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Eiendomsinformasjon Karlstadveien 741 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATAKST AS | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 17659/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Oppsigelse Fagerlidal Skole http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9709/2022 | Fellestjenester 12220079/ Engveien 8/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 17655/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei 12220070/ Målsnesveien 1299/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 17633/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei 12220074/ Rundmoveien 177/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 17562/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei 29/39 - Krav om synfaring av Utvalg for bygg og næringsutvikling Målselv Kommune. http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/80732 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Petter Klingenberg | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 22161/2021 | Kommunedirektør Eiendomsinformasjon Karlstadveien 741 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATAKST AS | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 17407/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16881/2022 | Kommunedirektør Vurderinger ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/97466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15748/2022 | Fagerlidal skole 12220079/ Engveien 8/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 17406/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16868/2022 | Kommunedirektør Vurderinger ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/97465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15747/2022 | Fagerlidal skole 16.Kommunale restanser / Onr.52-22-0017 Gnr. 4 bnr. 46 i Målselv kommune / Målsnesveien 1209 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Webmegler | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 17343/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16831/2022 | Kommunedirektør ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/97464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15746/2022 | Fagerlidal skole 12220070/ Målsnesveien 1299/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16807/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16731/2022 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/95528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 13810/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16729/2022 | Kommunedirektør 12220074 Rundmoveien 177 - bo og driveplikt http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 16582/2022 | Enhet teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 11274/2022 | Bardufoss ungdomsskole Samlede journalposter (Ref=paer8q, SakId=434640) http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 17546/2022 | Fellestjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16728/2022 | Kommunedirektør 12220074/ Rundmoveien 177/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 16581/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 11088/2022 | Fagerlidal skole Avslag på søknad om startlån og tilskudd http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16550/2022 | Fellestjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16727/2022 | Kommunedirektør Eiendomsopplysninger - Furuveien 18 – gnr. 54, bnr. 433 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/97037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokathuset Nord AS | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15319/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 11019/2022 | Bardufoss ungdomsskole Bosettingskorrespondanse - Situasjonsbeskrivelse: kongolesiske, eritreiske og sudanske overføringsflyktninger i Rwanda http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 28.07.2022 | RegistryNumber: 17447/2022 | NAV Eiendomsopplysninger - Furuveien 18 – gnr. 54, bnr. 433 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/96750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Nord AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15032/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 11025/2022 | Kommunedirektør ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10876/2022 | Fagerlidal skole ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 17403/2022 | NAV 17/33/0/6 - 112220069/ Høgtunveien 15 E/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/96699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14981/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10831/2022 | Kommunedirektør Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10193/2022 | Fellestjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91608 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9893/2022 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16684/2022 | NAV ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/97758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 16036/2022 | Fellestjenester 53/445 - Rustaveien 48 (815220196) - bestilling kommunale opplysninger http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/96678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS, avd. Tromsø | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14960/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 10516/2022 | PRO Nedre Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10192/2022 | Fellestjenester Utleie av bolig beliggende på Målselvfossen http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Dahl | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16895/2022 | NAV 17/33/0/6 - 112220069/ Høgtunveien 15 E/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/96594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14876/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 10355/2022 | Fellestjenester Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10191/2022 | Fellestjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 16578/2022 | NAV 53/445 - Rustaveien 48 (815220196) - bestilling kommunale opplysninger http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/96382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS, avd. Tromsø | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14664/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10190/2022 | Fellestjenester Samlede journalposter (Ref=8rw48q, SakId=434997) http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 17543/2022 | Fellestjenester Vedr. Purring på henvendelse om forståelse av ordlyd i planbestemmelsene for turistanlegg Lille Rostavatn http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 17326/2022 | Ordfører ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/97724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 16002/2022 | NAV 17/326 - Bestilling av eiendomsopplysninger http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/94330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT KJETIL REGE | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12612/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10189/2022 | Fellestjenester Svar på anmodning om veiledning ordlyd i planbestemmelse for turistanlegg Lille Rostavatn http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 17287/2022 | Enhet teknisk Finansieringsbevis ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 16551/2022 | Fellestjenester 17/326 - Bestilling av eiendomsopplysninger http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/94225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT KJETIL REGE | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 12509/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10188/2022 | Fellestjenester Spørsmål om innkvartering av flyktninger http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/97714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivanna Pavlyk | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15992/2022 | NAV 95/59 - Bestilling fra Infoland 6558540 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/94092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 12376/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10187/2022 | Fellestjenester Purring på henvendelse om forståelse av ordlyd i planbestemmelsene for turistanlegg Lille Rostavatn http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 17080/2022 | Ordfører ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/96767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15049/2022 | NAV 54/103 - 12220061/ Jørnlia 12/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/93917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 12201/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10186/2022 | Fellestjenester Utleie flykningebolig http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/93818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Hegrum | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 12102/2022 | NAV 21/12 - Bestilling fra Infoland 6538625 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/93782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 12066/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Oversendelse av plansak til departementet - uløst innsigelse til plan 54182020001 - Detaljregulering Rosta - Lille Rostavatn - Målselv kommune - Anmodning om uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10988/2022 | Enhet teknisk Svar på tilbud på stilling - Barne- og ungdomsarbeidere/barneveiledere http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Bergum | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10678/2022 | Fellestjenester Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10185/2022 | Fellestjenester 34/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/99360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katherine Anne Jessamy Hall m.fl. | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 17634/2022 | Enhet teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/96028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14310/2022 | Bardufoss ungdomsskole 95/59 - Bestilling fra Infoland 6558540 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/93056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 11340/2022 | Vann-, avløp-, renovasjon og vei Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 11102/2022 | Kommunedirektør Svar på tilbud på stilling - Barne- og ungdomsarbeidere/barneveiledere http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/92277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROSELYN Hoel | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 10561/2022 | Fellestjenester Avslag på mottatt søknad - Miljøarbeider - NAV Flyktningtjenesten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/91899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 10184/2022 | Fellestjenester 7/38 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/98623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Sandvoll | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16897/2022 | Enhet teknisk