Postliste http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/ einnsyn.public.cloudservices.no ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2023 | RegistryNumber: 3964/2023 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2023 | RegistryNumber: 3364/2023 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/111671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.02.2023 | RegistryNumber: 2318/2023 | Bardufoss ungdomsskole Samlede journalposter (Ref=b58e9b, SakId=448629, PostId=2649134) http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2023 | RegistryNumber: 4827/2023 | Fellestjenester 67/139 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/76827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Inger Fagerli Kristiansen | Journaldato: 20.02.2023 | RegistryNumber: 18258/2021 | Enhet teknisk Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=b58e9b, SakId=448629, PostId=2627011) http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2023 | RegistryNumber: 3812/2023 | Fellestjenester Samlede journalposter (Ref=b58e9b, SakId=448629, PostId=2596008) http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/111543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2023 | RegistryNumber: 2190/2023 | Fellestjenester Samlede journalposter (Ref=awr34k, SakId=446938, PostId=2533756) http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.01.2023 | RegistryNumber: 7/2023 | Fellestjenester 54/952 - SV: ordre 50962 i ePlassen.no Orrfuglveien 6A 54/952 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROCONET AS | Journaldato: 02.01.2023 | RegistryNumber: 36/2023 | Enhet teknisk 54/952 - SV: ordre 50962 i ePlassen.no Orrfuglveien 6A http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROCONET AS | Journaldato: 02.01.2023 | RegistryNumber: 22/2023 | Enhet teknisk 54/952 - Meglerpakke Orrfuglveien 6A - Oppfølgning på ordre 50962 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROCONET AS | Journaldato: 28.12.2022 | RegistryNumber: 27552/2022 | Enhet teknisk 52/143 SV: 12220131/ Platåveien 2/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 16.12.2022 | RegistryNumber: 26852/2022 | Enhet teknisk 52/143 - 12220131/ Platåveien 2/ Bestilling av kommunalinformasjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 16.12.2022 | RegistryNumber: 26838/2022 | Enhet teknisk 38/11, 38/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve Bøasæther | Journaldato: 02.01.2023 | RegistryNumber: 27581/2022 | Enhet teknisk 38/11, 38/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Bøasæther | Journaldato: 21.12.2022 | RegistryNumber: 27363/2022 | Enhet teknisk 19/29 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Toftaker m.fl. | Journaldato: 20.12.2022 | RegistryNumber: 27065/2022 | Enhet teknisk 19/29 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Toftaker m.fl. | Journaldato: 20.12.2022 | RegistryNumber: 27063/2022 | Enhet teknisk 39/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje-Marie S Midtbø | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 26944/2022 | Enhet teknisk 29/83 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - KTN Holding AS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BDO ADVOKATER AS | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 26939/2022 | Enhet teknisk 82/5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Forsvarsbygg http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD- NORGE AS AVD FINNSNES | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 26913/2022 | Enhet teknisk 29/83 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - KTN Holding AS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BDO ADVOKATER AS | Journaldato: 14.12.2022 | RegistryNumber: 26688/2022 | Enhet teknisk 39/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje-Marie S Midtbø | Journaldato: 14.12.2022 | RegistryNumber: 26687/2022 | Enhet teknisk 95/26 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Antonsen | Journaldato: 14.12.2022 | RegistryNumber: 26596/2022 | Enhet teknisk 59/8 og 59/26 Ført konsesjon http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/72155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Connie Øvremo | Journaldato: 20.02.2023 | RegistryNumber: 13596/2021 | Enhet teknisk 17/5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/105789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Martin Johansen Eidet | Journaldato: 20.02.2023 | RegistryNumber: 24033/2022 | Enhet teknisk Partsbrev: Bosetting av flyktninger i 2023 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post@imdi.no m.fl. | Journaldato: 06.02.2023 | RegistryNumber: 2998/2023 | Fellestjenester Utleie flyktningebolig http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Sætermo | Journaldato: 09.01.2023 | RegistryNumber: 388/2023 | NAV ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.12.2022 | RegistryNumber: 27483/2022 | NAV ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 27039/2022 | NAV Avtale om bruk av grunn til midlertidig parkeringsplass ved Bjørkmo i Kirkesdalen http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Langnes | Journaldato: 08.03.2023 | RegistryNumber: 4148/2023 | Enhet teknisk ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 27038/2022 | NAV Kontraktstillegg - Utvidelse av rekreasjonsløyper for snøskuter - 5418/95/1/9019 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG BØRRESEN AS | Journaldato: 20.02.2023 | RegistryNumber: 3788/2023 | Enhet teknisk 29/39 - Behandling av klagesak i Målselv Fjellandsby http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.01.2023 | RegistryNumber: 384/2023 | Enhet teknisk ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 27037/2022 | NAV Oppdragsavtale - Drift av rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune 2022-2023 - Kirkesdalen Bygdelag http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/111491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KIRKESDALEN BYGDELAG | Journaldato: 01.02.2023 | RegistryNumber: 2138/2023 | Enhet teknisk 29/39 - Anmodning om å behandle klage http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.12.2022 | RegistryNumber: 27390/2022 | Enhet teknisk Utleie flyktningebolig http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Rene Sætermo | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 26920/2022 | NAV Oppdragsavtale - Drift av rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune 2022-2023 - UL Freidig http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/110719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL FREIDIG | Journaldato: 23.01.2023 | RegistryNumber: 1367/2023 | Enhet teknisk Utleie flyktningebolig http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Vidarsønn Solør | Journaldato: 16.12.2022 | RegistryNumber: 26835/2022 | NAV Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune - høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS POLITIDISTRIKT | Journaldato: 22.12.2022 | RegistryNumber: 27475/2022 | Enhet teknisk ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2022 | RegistryNumber: 26677/2022 | NAV Høringsinnspill til Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-TROMS MOTORFERDSELFORENING | Journaldato: 22.12.2022 | RegistryNumber: 27431/2022 | Enhet teknisk Utleie flyktningbolig http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KTN Utleie AS - Kristin Nymo | Journaldato: 14.12.2022 | RegistryNumber: 26676/2022 | NAV Utleie flyktningbolig http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kjellmo | Journaldato: 13.12.2022 | RegistryNumber: 26595/2022 | NAV Kunngjøring av vedtak Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser m.fl. | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 26927/2022 | Enhet teknisk Kunngjøring av vedtak revidert Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Målselv kommune http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 26924/2022 | Enhet teknisk Partsbrev Vedtak av revidert kommunal forskrift for løypenett for snøskuter i Målselv kommune http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresselista | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 26923/2022 | Enhet teknisk Særutskrift Vedtak av revidert kommunal forskrift for løypenett for snøskuter i Målselv kommune http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108574 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.01.2023 | RegistryNumber: 26813/2022 | Fellestjenester Partsbrev: Søknad om fritak fra politiske verv - Jan Tore Vejle http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tore Vejle | Journaldato: 08.02.2023 | RegistryNumber: 3171/2023 | Fellestjenester Ny sammensetning: Representanter til Senja Avfall IKS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/110610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SENJA AVFALL IKS | Journaldato: 20.01.2023 | RegistryNumber: 1258/2023 | Fellestjenester Søknad om fritak fra politiske verv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Vejle | Journaldato: 09.01.2023 | RegistryNumber: 435/2023 | Fellestjenester ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2023 | RegistryNumber: 5274/2023 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2023 | RegistryNumber: 4822/2023 | PRO Nedre ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2023 | RegistryNumber: 3719/2023 | PRO Nedre ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2023 | RegistryNumber: 3951/2023 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2023 | RegistryNumber: 3459/2023 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2023 | RegistryNumber: 3217/2023 | PRO Nedre ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2023 | RegistryNumber: 243/2023 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.02.2023 | RegistryNumber: 2977/2023 | PRO Nedre ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2023 | RegistryNumber: 4916/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2023 | RegistryNumber: 4915/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2023 | RegistryNumber: 4890/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur Skoleskyssreglement i grunnskolen TFFK (Endelig versjon) http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkestrafikk - Kurt Arild Bones | Journaldato: 14.02.2023 | RegistryNumber: 3520/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur Nytt skoleskyssreglement Troms http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.02.2023 | RegistryNumber: 3519/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/111059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2023 | RegistryNumber: 1706/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/111058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2023 | RegistryNumber: 1705/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/111046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2023 | RegistryNumber: 1694/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/110375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2023 | RegistryNumber: 1023/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/110374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2023 | RegistryNumber: 1022/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/110373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2023 | RegistryNumber: 1021/2023 | Kommunalsjef oppvekst og kultur Samlede journalposter (Ref=8rw48q, SakId=434997, PostId=2536961) http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.01.2023 | RegistryNumber: 12/2023 | Fellestjenester Informasjon om forsinket utfakturering av skoleskyss 2022 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/108522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.12.2022 | RegistryNumber: 26761/2022 | Kommunalsjef oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/54243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2023 | RegistryNumber: 15751/2020 | Familieenheten Tilbud på stilling - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/115244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2023 | RegistryNumber: 5879/2023 | Fellestjenester Svar på tilbud på stilling - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/115243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Rebekka Eriksen | Journaldato: 17.03.2023 | RegistryNumber: 5878/2023 | Fellestjenester Møteprotokoll kommunestyremøte - 08.12.22 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Dahl-Thorstensen | Journaldato: 04.01.2023 | RegistryNumber: 172/2023 | Fellestjenester Tilbud på stilling - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/115242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2023 | RegistryNumber: 5877/2023 | Fellestjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/104053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2023 | RegistryNumber: 22303/2022 | Bjørkeng oppvekstsenter Møteprotokoll formannskapsmøte - 19.12.22 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Dahl-Thorstensen | Journaldato: 28.12.2022 | RegistryNumber: 27543/2022 | Fellestjenester Tilbud på stilling - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/115241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2023 | RegistryNumber: 5876/2023 | Fellestjenester Partsbrev: Kontrollutvalg 2019-2023 - Valg av nytt personlig varamedlem for Reidar Karlsen http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMREV NORD IKS | Journaldato: 14.02.2023 | RegistryNumber: 3159/2023 | Fellestjenester Tilbud på stilling - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/115238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2023 | RegistryNumber: 5873/2023 | Fellestjenester Særutskrift Kontrollutvalg 2019-2023 - Valg av nytt personlig varamedlem for Reidar Karlsen http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112513 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.02.2023 | RegistryNumber: 3158/2023 | Fellestjenester Terminkarakterer ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/111398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2023 | RegistryNumber: 2045/2023 | Bardufoss ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/103810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2023 | RegistryNumber: 22060/2022 | Bardufoss ungdomsskole Innkalling til intervju - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/115169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2023 | RegistryNumber: 5804/2023 | Fellestjenester Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget Målselv 16.02.2023 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-SEKRETARIATET IKS | Journaldato: 23.02.2023 | RegistryNumber: 4164/2023 | Kommunedirektør Utvidet søkerliste - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114382 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2023 | RegistryNumber: 5020/2023 | Fellestjenester KONTROLLUTVALGETS SAK 5/23: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-SEKRETARIATET IKS | Journaldato: 21.02.2023 | RegistryNumber: 3968/2023 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2022 | RegistryNumber: 27571/2022 | Fagerlidal skole Søkerliste - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: På saken | Journaldato: 03.03.2023 | RegistryNumber: 5019/2023 | Fellestjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2023 | RegistryNumber: 3189/2023 | Bardufoss ungdomsskole INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE 16. februar 2023 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/112482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-SEKRETARIATET IKS | Journaldato: 07.02.2023 | RegistryNumber: 3127/2023 | Kommunedirektør Månedsbrev desember måned 2022 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 06.01.2023 | RegistryNumber: 340/2023 | Økonomi ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/115149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2023 | RegistryNumber: 5784/2023 | Fagerlidal skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2023 | RegistryNumber: 5048/2023 | Økonomi Innkalling til intervju - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2023 | RegistryNumber: 4941/2023 | Fellestjenester Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2022, sendt 03.01.2023 http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/109460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.01.2023 | RegistryNumber: 104/2023 | Økonomi Innkalling til intervju - Lærere til skolene i Målselv http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/114229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2023 | RegistryNumber: 4868/2023 | Fellestjenester ***** ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/Details/113558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2023 | RegistryNumber: 4198/2023 | Fagerlidal skole