Postliste RSS fra einnsyn.public.cloudservices.no. http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.public.cloudservices.no Filtrering: Tittel: Svar på tilbud på stilling - Trainee byggingeniør Avs/Mot: Simen Dille http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Dille | Journaldato: 06.08.2022 | Journalnr: 17759/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Tilbud på stilling - Lærer og barneveileder Olsborg skole Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2022 | Journalnr: 17762/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Svar på tilbud på stilling - Lærer og barneveileder Olsborg skole Avs/Mot: Juliane Wikran http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juliane Wikran | Journaldato: 06.08.2022 | Journalnr: 17761/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Tilbud på stilling - Lærer og barneveileder Olsborg skole Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2022 | Journalnr: 17760/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Tilbud på stilling - Vann og avløpsingeniør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2022 | Journalnr: 17758/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Søknad - Økonomicontroller Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2022 | Journalnr: 17764/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad - Økonomicontroller Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2022 | Journalnr: 17763/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Informasjonsbrev nr 48 om koronavaksinasjonsprogrammet Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17756/2022 | Avdeling: Familieenheten | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17751/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: 54/320 - 12220085/ Krokbekkveien 46/ Bestilling av kommunalinformasjon Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17738/2022 | Avdeling: Vann-, avløp-, renovasjon og vei | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17757/2022 | Avdeling: Kommunalsjef oppvekst og kultur | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17753/2022 | Avdeling: Bardufoss ungdomsskole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17754/2022 | Avdeling: Bardufoss ungdomsskole | Tittel: Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17749/2022 | Avdeling: Familieenheten | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17755/2022 | Avdeling: Bardufoss ungdomsskole | Tittel: 51/31 - Tilleggsbrev til igangsettingstillatelse - Sanering PFAS-forurenset jord Avs/Mot: FORSVARSBYGG m.fl. http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSVARSBYGG m.fl. | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17740/2022 | Avdeling: Enhet teknisk | Tittel: 52/126 - Klage på vedtak eiendommen 52/126 i Målselv kommune - Klage avvist Avs/Mot: NOR INGENIØR AS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NOR INGENIØR AS | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17647/2022 | Avdeling: Enhet teknisk | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17722/2022 | Avdeling: Kommunalsjef oppvekst og kultur | Tittel: Arbeidsbevis Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17731/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17733/2022 | Avdeling: Kommunalsjef oppvekst og kultur | Tittel: Arbeidsbevis Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17732/2022 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Vedr. avtale om brøyting av parkering mellom Målselv fjellandsby og Målselv kommune Avs/Mot: MÅLSELV FJELLANDSBY AS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MÅLSELV FJELLANDSBY AS | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17739/2022 | Avdeling: Økonomi | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17750/2022 | Avdeling: Vann-, avløp-, renovasjon og vei | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17735/2022 | Avdeling: Stab oppvekst og kultur | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17737/2022 | Avdeling: Stab oppvekst og kultur | Tittel: 88/2/2 - Tillatelse til tiltak - Riving og flytting av skolestue Avs/Mot: KONGSVOLDTUNETS VENNEFORENING http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGSVOLDTUNETS VENNEFORENING | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17747/2022 | Avdeling: Enhet teknisk | Tittel: Sv melding om hogst i vernskog Avs/Mot: Jorunn Vik Hovde http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Vik Hovde | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17752/2022 | Avdeling: Enhet teknisk | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17744/2022 | Avdeling: Enhet teknisk | Tittel: Svar melding om hogst i vernskog Avs/Mot: Heidi Bjerknes http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Bjerknes | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17742/2022 | Avdeling: Enhet teknisk | Tittel: 88/22/2 - Byggesøknad - Riving og flytting av skolestue Avs/Mot: KONGSVOLDTUNETS VENNEFORENING http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/99471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONGSVOLDTUNETS VENNEFORENING | Journaldato: 05.08.2022 | Journalnr: 17745/2022 | Avdeling: Enhet teknisk |