Postliste RSS fra einnsyn.public.cloudservices.no. http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.public.cloudservices.no Filtrering: Tittel: vedr. telefon oppdatert Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/115146 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2023 | Journalnr: 5782/2023 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Partsbrev: Høringsforslag - revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune Avs/Mot: på saken http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/66820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: på saken | Journaldato: 20.07.2023 | Journalnr: 8275/2021 | Avdeling: Vann-, avløp-, renovasjon og vei | Tittel: Aksept av tilbud om å feste arealer på Andslimoen Industriområde Avs/Mot: Storegga Betong AS http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/55797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Storegga Betong AS | Journaldato: 20.07.2023 | Journalnr: 17296/2020 | Avdeling: Enhet teknisk | Tittel: Partsbrev:Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune Avs/Mot: på saken http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/46680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: på saken | Journaldato: 20.07.2023 | Journalnr: 8203/2020 | Avdeling: Vann-, avløp-, renovasjon og vei | Tittel: Coronasituasjonen Avs/Mot: Ann-Eva Hanssen m.fl. http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/55702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Eva Hanssen m.fl. | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 17201/2020 | Avdeling: Næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/115018 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 5654/2023 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: Akson - Signert Intensjonserklæring fra Målselv kommune Avs/Mot: AKSON http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/49680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AKSON | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 11197/2020 | Avdeling: Familieenheten | Tittel: Vennlig påminnelse: Erfaringer med LIS 1-ordningen Avs/Mot: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/50046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 11560/2020 | Avdeling: Familieenheten | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/53799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 15307/2020 | Avdeling: Mellembygd kultur- og oppvekstsenter | Tittel: Vedr. trekk på lønn/trygd Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/56452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 17945/2020 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: PERSONALKORT Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/16532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 13490/2018 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Bindingstid i fbm engangsstipend ved tilsetting Avs/Mot: http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/68709 Type: Dokumentpost i saksmappe | Avs/Mot: | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 0/2021 | Avdeling: PRO Nedre | Tittel: Medarbeidersamtale 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/84704 Type: Dokumentpost i saksmappe | Avs/Mot: | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 0/2022 | Avdeling: Olsborg barnehage | Tittel: Medarbeidersamtale 2020 Avs/Mot: http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/84706 Type: Dokumentpost i saksmappe | Avs/Mot: | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 0/2022 | Avdeling: Olsborg barnehage | Tittel: Medarbeidersamtale 2020 Avs/Mot: http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/84710 Type: Dokumentpost i saksmappe | Avs/Mot: | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 0/2022 | Avdeling: Olsborg barnehage | Tittel: Møtereferat 15.3.22 Avs/Mot: http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/89576 Type: Dokumentpost i saksmappe | Avs/Mot: | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 0/2022 | Avdeling: Olsborg barnehage | Tittel: Mail fra Inger-Marie Brodahl kl.17:43 Avs/Mot: http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/89579 Type: Dokumentpost i saksmappe | Avs/Mot: | Journaldato: 19.07.2023 | Journalnr: 0/2022 | Avdeling: Olsborg barnehage | Tittel: Tildeling av midler til aktivitetstiltak mot ensomhet - tilleggssum Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/57740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.07.2023 | Journalnr: 19232/2020 | Avdeling: PRO Nedre | Tittel: Sendt fra Utklippsverktøy - AR5 endring 95/9 Avs/Mot: Ketil Lyster http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/115799 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ketil Lyster | Journaldato: 17.07.2023 | Journalnr: 6431/2023 | Avdeling: Enhet teknisk | Tittel: vedr. sak 42616475 Stian Hansen Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/55128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2023 | Journalnr: 16627/2020 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Vedr. sak 42616475 - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/54569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2023 | Journalnr: 16076/2020 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Opplysning om eventuelle gjeldsforhold til ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/52822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2023 | Journalnr: 14332/2020 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Vedr. tilskott til etablering i bolig, innvilget i 2011 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/57854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2023 | Journalnr: 19346/2020 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av Øvre Dividal nasjonalparks markering av 50 års jubileum Avs/Mot: Statsforvalteren - Baardvik, Bjørn Morten http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/61499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Baardvik, Bjørn Morten | Journaldato: 12.07.2023 | Journalnr: 2965/2021 | Avdeling: Næring | Tittel: Vedr innvilget startlån til refinansiering av gjeld. Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/53365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2023 | Journalnr: 14873/2020 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Eiendomsoverdragelse av gnr ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/57027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2023 | Journalnr: 18520/2020 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Vedr. bistand med din gjeld Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/63075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2023 | Journalnr: 4537/2021 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: vedr. statlig bostøtte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/58821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2023 | Journalnr: 293/2021 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Opplysning om eventuelle gjeldsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/54135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2023 | Journalnr: 15643/2020 | Avdeling: Fellestjenester | Tittel: Vedr. hjelp med gjeld Avs/Mot: ***** http://einnsyn.public.cloudservices.no:443/innsyn-malselv/RegistryEntry/DocumentDetails/60420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2023 | Journalnr: 1890/2021 | Avdeling: Fellestjenester |