1 Orienteringssak - Fagsamling for kommunene - tema Motorferdsel i utmark