1 Tilbud om halvdigitalt testkurs for rådsmedlemmer i Alta, Harstad og Målselv