1 Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune - Høring og offentlig ettersyn
2 Kart pdf Sørdalen og løype til Aslatjavri, Gassavakkejavrrit, Moskanjavri
3 Kirkesdalen, Bardugrense, Sandelvvatnet
4 Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter Revidering
5 Konsekvensutredning sammenbinding av løyper nyeste fil 20.07
6 Rutinebeskrivelse for drift av rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune 2022
7 Rutinebeskrivelse - Åpning stenging av rekreasjonsløypene for snøskuter i Målselv kommune ved skredfare
8 Statsforvalterens uttalelse - varsel om oppstart av forskriftsrevisjon snøscooterløyper Målselv kommune
9 Uttalelse til melding om oppstart av forskriftrevisjon - Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune
10 Innspill fra Målselv ungdomsråd - Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune
11 Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune - melding om oppstart av forskriftsrevisjon
12 Innspill til kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune
13 Høringsuttalelse til varsel om oppstart - Revidering av kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune
14 Høringsuttalelse fra FB-gruppen «Motorferdsel- og nyttekjøring» i forbindelse med forskriftsrevisjonen av løypenettet for snøscooter
15 Uttalelse fra Kystverket - Melding om oppstart av forskriftsrevisjon - Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune - Troms og Finnmark fylke
16 Svar - Melding om oppstart av forskriftsrevisjon - Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune
17 Innspill til forskriftsrevisjon - Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune, saksnummer 2017/3135
18 Høringsinnspill motorferdselloven
19 Nye snøskuterløyper i Bardu og Målselv - Åpent brev til politikere og administrasjon i Bardu og Målselv
20 Innspill til melding om oppstart av forskriftsrevisjon - Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune
21 UTTALELSE TIL FORSKRIFTSREVISJON FOR KOMMUNALE LØYPER FOR SNØSKUTER I MÅLSELV KOMMUNE
22 Innspill til kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune
23 Detaljutredning av rekreasjonsløyper i Målselv kommune