1 31/6 - Ulovlig bygd vei - Søknad om dispensasjon fra 100-metersbeltet mot Målselva
2 31/6 - Søknad om tillatelse - Bygging av vei
3 31/6 - Bilde 1 av vei
4 31/6 - Bilde 2 av vei