1 132 kV Bardufoss - Finnfjordbotn - klage på tillatelse til å øke kapasiteten og fornyet ekspropriasjon
2 Tillatelse til å øke kapasiteten og fornyet ekspropriasjon. 132 kV Bardufoss-Finnfjordbotn
3 132 kV Bardufoss-Finnfjordbotn - klage på tillatelse til å øke kapasiteten og fornyet ekspropriasjon
4 Partsbrev: Finansiering av forprosjekt - høyspentkabel Andselv