1 Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - Frimulerlogen Fossmoen