1 Høringssvar fra Målselv kommune på NOU 2022: 3 På trygg grunn