1 51/6 Svar på søknad om arealoverføring mellom 51/6 pg 51/73