1 Protokoll Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser 08.06.2022