1 95/1 Svar på søknad om fradeling og innløsning av eksisterende festetomt 92/1/52