1 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Omsorgsboliger på Andslimoen