1 Partsbrev: Innspill til handlingsplan - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - Styrking av den kommunale hørselskompetansen