1 Vedrørende sak i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser om aktivitetstilbud