1 Årsberetning og årsregnskap 2021
2 Årsregnskap 2021 Målselv kommune
3 Årsberetning økonomi 2021 - Målselv kommune
4 Investeringsregnskap 2021
5 Driftsregnskap 2021
6 Uavhengig revisors beretning - Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2021
7 IKUs uttalelse - signert