1 Økonomisk status og fastsettelse av prosjektperiode for Høgtun kulturklynge
2 Særutskrift Bygningsmassen på Høgtun og prosjektet Høgtun kulturklynge