1 Statusrapport prosjekt Høgtun kulturklynge, første driftsår.