1 52/14 Overføring av areal til Synergiparken
2 52/14 - Søknad om overtakelse tomt
3 52/14 - Søknad om overtakelse tomt
4 Reglement for kjøp og salg av tomter og grunneiendom i Målselv
5 Brev til kommunen - overtakelse 52-14 til kommunestyret, datert 30.05.22