1 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 04.05.22