1 Vi trenger en tydelig og kraftfull BPA - Bruk muligheten til å gi høringssvar
2 Høringsbrev
3 En BPA ordning som gir likestilling og full samfunnsdeltakelse