1 Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Rundhaug Gjestegård