1 Partsbrev: Kontaktutvalg for Tjenesten for funksjonshemmede