1 Medlemskap i DIGI Troms og Finnmark
2 Tilbud om vertskommunesamarbeid om digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark
3 Vertskommuneavtale om digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark - Digi Troms og Finnmark