1 Ny selskapsavtale Senja avfall IKS - økning av låneramme
2 Protokoll styremøte Senja Avfall IKS 111122-signert
3 Selskapsavtale Senja Avfall IKS - 2023 inkl ny låneramme-utkast