1 Saksframlegg
2 Søknad om refinansiering av lån herunder endring av lånevilkår
3 Budsjett Bardufoss Storhall 2023-2027
4 Lån SNN vs KLP
5 Årsregnskap 2019 Bardufoss Storhall AS
6 Årsregnskap 2020 Bardufoss Storhall AS
7 Årsregnskap 2021 Bardufoss Storhall AS
8 Stiftelsesdokument og vedtekter
9 Avtale med Troms Fylkeskommune
10 Avtale mellom Bardufoss Storhall og BOIF fotball
11 Avtale med Hæren Bardufoss Storhall 2016