1 Budsjett 2023 - personalmessige forhold og ansattes medvirkning
2 Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 Kommunedirektørens innstilling