1 Budsjettregulering høst 2022
2 Budsjettregulering drift og investering
3 Budsjettregulering internfordeling selvkost