1 Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2023-2026
2 Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 Kommunedirektørens innstilling
3 Orientering om statsbudsjettet 2023 og det økonomiske opplegget for kommunene