1 Møteplass for ungdom - beliggenhet
2 MUR møteprotokoll 19.10.22
3 Referat Ungdomskonferansen 2022
4 Orientering om Møteplass for ungdom på Bardufoss
5 Referat fra MUR-møte 31.08.22
6 Særutskrift Møteplass for ungdom – justeringer 2022
7 Særutskrift Rom- og funksjonsplan med kalkyle - tilbygg Gimlehallen