1 Andslimoen omsorgsboliger - Orientering av status i prosjektet