1 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 02.11.22