1 Vurdering av saksbehandling i sak om fastsetting av grense elv - sjø
2 Fra Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund - Vurdering vedrørende vedtak om fastsettelse av grense mellom elv og sjø
3 Behandling av grense sjø/elv ved Målsnes - 1/20
4 1136_001
5 Fra Arbeiderpartiet og Høyre - Oppheving av vedtak kommunestyret - sak PS 32 2021 forårsaket av feil i saksbehandling ihht Forvaltningsloven
6 E-post fra Miljødirektoratet
7 Juridisk vurdering - Målselv Arbeiderparti
8 Juridiske utgangspunkter vedlegg 1
9 Veileder Fastsette grense mellom elv og sjø vedlegg 2
10 Artikkel Troms folkeblad 04.11.22 vedlegg 3
11 Vurderingstemaer - Ugyldighet
12 Vedlegg - Adresseliste høringsbrev