1 Partsbrev: Oppfordring til partiene om å ha eldre kandidater med i toppen av listene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023