1 Partsbrev: Arrangement av Den Internasjonale Eldredag - 1. oktober 2022